Category Archives: Colombia

Who is Peace Prize Winner Santos?

Many things can be said about Juan Manuel Santos, president of Colombia and former minister of defense who was rewarded with (not awarded, rewarded) the Nobel Peace Prize yesterday. But I’ll stick to what I personally know. In 2014, Santos’s military invited two acquaintances of mine, members of the Venezuelan non-violent resistance Operación Libertad, to visit a military base where the below photo was taken. Later Santos extradited these two to the dictatorship in Venezuela where they were thrown in the most infamous torture site, known as “The Tomb”. They are still there.

Gabriel Valles y Lorent Saleh en un base militar en Colombia en 2014.
Gabriel Valles and Lorent Saleh in a military base in Colombia in 2014. 

The last time I spoke to Lorent Saleh he told me about being invited to a Colombian military base.  Apparently this invitation was the cause for their extradition. But who is the commander in chief of the military? President Santos, of course. So he was ultimately responsible for their visit, and then he extradited them supposedly because of that visit(!).

Now as regards “peace”, for peace to be made there has to be war first. But Colombia is not in a civil war. Colombia is plagued by a terrorist group that is armed and supported by Castro on Cuba. Castro also supports and controls Maduro’s regime in Venezuela, and Venezuela cooperates intimately with FARC. So when Santos engaged in “peace negotiations” with FARC, with facilitation by Cuba, Venezuela, and Norway, it was really a negotiation to rewards a foreign-backed terrorist group. Santos is a quisling!

Norway was used as a pawn to give legitimacy to this charade. There is no reason to suspect that the Norwegians acted with malicious intent, because they are acting against their own national interest. You see, the bad guys in this deal are intimately allied with Putin’s Russia, so what Norway did—in the negotiations and in rewarding the quisling with a Nobel Peace Prize—indirectly helps Russia, Norway’s enemy.

Castro lurade byxorna av Ola Nordman

Norges deltagande i de så kallade fredsförhandlingarna mellan Colombias regeringsparti och terroristerna i FARC (utan deltagande av oppositionen, vilka fördömt hela företaget) är en skamfläck för broderlandet. Projektet har utmålats som ett fredsprojekt, men det är allt annat än ett fredsprojekt. Tack och lov att folket röstade ner det i folkomröstningen den 2 oktober.

Detta så kallade fredsavtal skulle ha gett terroristgerillan FARC en position som de aldrig skulle ha kunnat uppnå i val. Det skulle ha kullkastat hela rättsstaten. Det skulle ha grundlagsskyddat politisk förföljelse av de som motsatte sig traktatet inklusive militärer och oppositionspolitiker.

Nej till straffrihet för Castros terrorister i Colombia
Nej till straffrihet för Castros terrorister i Colombia

Det bakomliggande syftet med avtalet var att förvandla Colombia till en kubansk vasallstat, likt Venezuela under Chávez och Maduro. De främmande makter som deltog i förhandlingarna var Kuba, Venezuela och Norge. FARC är en irreguljär styrka kontrollerad av Kuba. FARCs ledare har bostäder i Venezuelas centrala militärbas Fuerte Tiuna. Det enda land i förhandlingarna som representerade det internationella samfundet var Norge.

En skamfläck på Norges flagga

Hur kunde Norge sitta vid samma bord som dessa blodsugare och förhandla bort grundläggande fri- och rättigheter för 50 miljoner colombianer utan att slå larm? Att Norge nu dessutom gett Nobels fredspris till Colombias president Juan Manuel Santos sätter en skamfläck på broderlandets flagga som kommer att ta lång tid att tvätta bort.

Nordmän, ni verkar ha glömt att “Frihet är det största ting, som sökas kan all världen kring.” Mänskliga rättigheter kan inte förhandlas bort. Att lagstifta om en “fred” som slår undan benen för rättsstaten leder inte till fred – det leder till krig! Det som Santos nu får fredspriset för var ett förräderi mot allt vad fredspriset står för: en draksådd. En draksådd som Norge deltog i och lånade sitt goda rykte för, säkert av ren och skär blåögdhet; Castro lurade byxorna av Ola Nordman.

Chávez, ETA, cocaine, terrorism, and Medusa

Half a year after Zelaya was deposed as president in Honduras June 28, 2009, most Europeans had long since forgotten about it. Thinking it does not concern them.

They are wrong.

Honduras is one battlefield in a war. Perhaps one day we will be able to say that Honduras was the El Alamein, or the Stalingrad, of Hugo Chávez. However, most people are not even aware of what this is all about.

Basically, it is a conflagration of ideology and narcotics. Cocaine in this case.

Cocaine has several useful properties: It is extremely addictive; it makes the drug addict willing to take much larger risks than normally; it also makes him or her more willing to violate ethical, moral, and legal norms, including to commit murder; and due to being illegal, it can fetch a very high price.

Thus, cocaine is the commercial (although illegal) commodity of a business, while at the same time being a mind-altering drug that contributes to enable the people involved in the business to violate laws and moral norms.

However, most people cannot be made to act contrary to their deep-held moral beliefs regardless of drugs. That is where ideology comes in.

The ideology is the pretext, the excuse, that is required. It is the discourse that turns white to black and black to white, so that decent people can commit horrific acts without being destroyed by their conscience.

This is a network with links to governments, to guerillas/terrorists (depending on which side you are on), and to drug cartels. As written by Marianella Salazar, there are links between the FARC narco-guerilla in Colombia; the Chávez government in Venezuela; the ETA terrorist organization in Spain; and to Honduras.

Honduras is a critical point on the smuggle routes to North America. Since there is no road connecting South and North America, the drugs have to be transported either by boat or plane at least to Central America. A large number of such planes land in Honduras, and as has been reported in social media, reporting these flights to the proper authorities seems to have no effect – and may even be detrimental to ones longevity. Rumors from Honduras say that Zelaya was and remains involved. Half of all cocaine reaching the U.S. has passed Honduras according to recent estimates.

Another export from Venezuela goes to Europe. A recent study in Stockholm, Sweden, conducted by analyzing the sewage water, estimated that one in 1,000 were using cocaine. In London and Rome the percentage is higher.

The Europeans who use cocaine are also enabling the murders, the cynical use of people, the destruction of societies, and the perpetuation of poverty in Latin America.

It is not an organization but a network, which also branches out to Iran and islamist extremists and terrorists. It is a network that wants no attention to it. Journalists that get too close are murdered; Mexico has in 2010 taken the position as the most dangerous country in the world for journalists, with Honduras as second.

Just like Medusa this network has many tentacles, and if any journalist looks too closely at it, little will remain of him but a gravestone. To defeat this Medusa, potential consumers – i.e., future drug addicts – have to be educated, before they try the drug the first time, about the horrible monstrosity that is hiding behind the chemical. But then again, that means that journalists must look at the monster…

Betalda av FARC för att demonstrera för Zelaya

Uppdatering 21:15 ET – La Prensa rapporterar att det står helt klart att pengarna kom från FARC, gerillan i Colombia. Uppgifterna som avslöjar dessa pengars ursprung, och de svenska pansarskottens ursprung, kommer från en dator som erövrades från gerillan. Pengarna har använts för att transportera folk till gränsen mot Nicaragua, där Honduras har upprätthållt ett utegångsförbud sen fredag middag för att förebygga oroligheter.

Samtidigt rapporteras att allt fler grupper i Nicaragua vill att Zelaya skall ge sig därifrån eftersom det stoppar handeln längs en av de viktigaste transportvägarna i Centralamerika, speciellt viktig för Nicaragua eftersom det landet saknar hamn på Atlantsidan och är beroende av Puerto Cortéz i Honduras.

Ursprunglig text 16:00 ET – El Heraldo skriver idag om en anteckningsbok med uppgifter om utbetalningar till ledare för olika organisationer i Honduras, för att delta i demonstrationer för återinsättandet av Manuel Zelaya som president. Boken påträffades i en bil tillhörande sonen till Honduras FN-ambassadör. Den senare har fått visumet indraget för misstänkt terroristaktivitet. Ungefär hundrafemtio tusen dollar skall ha förts in i landet för ändamålet. De var avsedda för organisationer som organiserar arbetare i industri och jordbruk.

Summor som har betalats ut till ledare för olika organisationer, i US dollar, daterat den 24 juli 2009.