Myteriet i Honduras

Idag i La Prensa, tidning i San Pedro Sula, Honduras finns en intervju (på engelska i Miami Herald) med överste Inestroza som var med om att sända Zelaya i exil. Han förklarar bakgrunden. Det mest intressanta är att han ger förklaringen till det mest oförklarliga, varför presidenten sändes iväg utomlands, och vem som gav ordern till det.

Högsta Domstolen hade beordrat militären att samla ihop materialet för den olagligförklarade folkomröstningen. Detta gjordes på natten före, alltså mellan lördagen och söndagen. Då, på natten, tog militärerna gemensamt beslutet på eget bevåg att avlägsna Zelaya från landet. Deras motivation var att om han förblev i landet, även om han arresterades, så skulle det leda till våldsamma upplopp, varvid de skulle bli tvungna att skjuta på landsmän och säkert döda många. För att förhindra blodsspillan sändes han ut ur landet.

Det är alltså förklaringen. En förundersökning har redan inletts. Försvaret är alltså en form av nödvärn, som när besättningen gör myteri på ett skepp för att rädda fartyget.

Demonstration i Honduras för avsättandet av presidenten

Igår demonstrerade en svenska i San Pedro Sula för avsättandet av president Zelaya. Hon råkade vara i sitt modersland på semester i söndags, och har kunnat följa utvecklingen från första parkett, mitt i centrum av staden. Plakatet hon och hennes vänner gick under lydde “In Honduras no one is above the law”, och återspeglar en viss nationell stolthet över att i Honduras, till skillnad från i USA, kunde man göra sig av med en maktfullkomlig president som bröt mot lagarna.

San Pedro Sula är Honduras näst största stad. Det var tidigare ett lokalt centrum för bananplantager, men har de senaste 20 åren utvecklats till Centralamerikas ekonomiska centrum.


Konflikten i Honduras i ett nötskal

Förra året började den tidigare höger-presidenten Zelaya närma Honduras till vänsteralliansen ALBA, ledd av Hugo Chavez i Venezuela. Tack vare det fick man köpa billig olja på kredit. Strax efteråt föreslog Zelaya att en konstituerande grundlagsförsamling skulle tillsättas. Alltså, inte ändringar till grundlagen, utan en total omskrivning. Detta strider mot gällande grundlag. Högsta Domstolen fann det mycket riktigt olagligt. I det läget tog Zelaya emot materiell hjälp från främmande makt för att genomdriva sina grundlagsvidriga planer. I Sverige vore detta givetvis landsförräderi. Källdokumenten är länkade i inlägget nedan så att jurister som kan spanska själva kan dra sina slutsatser.

Så varför åtalades och dömdes han inte för landsförräderi, istället för att avsättas i något som i alla stycken liknar en traditionell militärkupp? Antingen det beror på galloperande inkompetens hos de övriga statsmakterna (parlamentet och högsta domstolen), eller det beror på att grundlagen saknar en procedur för avsättande av presidenten, så fråntar det inte det faktum att det finns prima facie bevis för att Zelaya har begått landsförräderi, som jag beskrev ovan.

Sen är det en annan sak att söndagens händelser var uppenbart olagliga till proceduren, och att en förundersökning bör inledas mot de ansvariga, även om det skulle visa sig vara parlamentet och högsta domstolen. Det olagliga bestod naturligtvis i att inte respektera Zelayas mänskliga rättigheter,* vilka även garanteras av Honduras grundlag.

* Rättelse: Att hans rättigheter inte respekterades kan ifrågasättas, ty Honduras hävdar att det är en propagandalögn.