Domare i HD: Ingen statskupp Honduras

2009-07-07 20:15 ET – Det är helt fel att kalla det som hände den 28 juni 2009 i Honduras en statskupp. När Manuel Zelaya flögs till Costa Rica var han inte längre president, så därför kan det omöjligt ha varit en statskupp.

Det förklarar förre ordföranden i Honduras Högsta Domstol, Vilma Morales, in en intervju idag i tidningen La Prensa. Hans presidentskap upphörde automatiskt då detta publicerades i den officiella tidningen La Gaceta några dagar tidigare, i enlighet med grundlagens paragraf 239, förklarar den förre högsta domaren. Paragraf 239 lyder nämligen:

ARTICULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

I översättning:
“Den som har innehaft titeln president kan inte bli president eller vicepresident.
Den som bryter mot denna regel eller föreslår dess förändring, liksom de som hjälper denne direkt eller indirekt, upphör omedelbart i sina respektive funktioner och förblir diskvalificerade från att inneha allmänna uppdrag under tio år.”

Alltså var de facto inte Manuel Zelaya president då han förpassades ur riket, och alltså kan det omöjligt karaktäriseras som en militärkupp. Han avsatte sig själv genom sitt handlande. Allt detta är väl känt i Honduras, men eftersom andra länder vägrar att ens lyssna på landets demokratiska institutioner så har tydligen inte detta budskap gått fram än.

Allt fler kongressledamöter i USA tar nu parti för att Honduras är och förblir en konstitutionell demokrati, medan Obama-administrationen ännu så länge håller fast vid inställningen att Zelaya är president. Tyvärr innebar det att man idag avvisade en delegation från Honduras utan att lyssna på dem, vilket naturligtvis inte kan bidra till deras upplysthet.

Nyvaknad nationell stolthet

För honduranerna har denna händelse (stoppandet av en tyrann och världens orättvisa fördömande) utvecklats till ett nationellt uppvaknande, med svällande känslor av stolthet över det sätt på vilket landets demokratiska institutioner lyckades avvärja en statskupp och försvara grundlagen. Att hela världen fördömt detta som en militärkupp har bara stärkt dem i deras övertygelse och vilja att försvara sin demokrati. Videon nedan är ett utslag av de känslorna.


[Länk för sharing]

Refrängen börjar, i översättning:
“Se på Honduras med andra ögon för detta är ditt land, jag upptäckte att då man ser det med andra ögon förtjänar man det…” Sången återspeglar känslan av att honduranerna ser sitt land i ett helt nytt ljus. Det är också den attityd de möter här i Miami; Honduras som det land som satte stopp för Chavez försök att köpa Latinamerika med oljepesos. Till och med Honduras katolske ärkebiskop uttalade sig idag om Chavez som en icke önskvärd person, då han hade förolämpad honduranerna.

Mera dokument från Honduras

Här finns en kopia på högsta domstolens order att arrestera president Zelaya för bland annat landsförräderi, utfärdat den 26 juni 2009.

Här är den officiella notisen om folkomröstningen i La Gaceta, i vilken det står klart och tydligt att det gäller en konstituerande grundlagsförsamling, vilket ju betyder att den gamla grundlagen skulle upphävas, vilket i sin tur aktiverar den paragraf jag nämner nedan. Det var bland annat detta som föranledde den arresteringsorder jag nämnde i första stycket.

Att valmaterialet kom från Venezuela har rapporterats tidigare i Sverige (nyheter24, SR). Det finns dock en brist i den senare rapporten, för den påstår att den utlysta omröstningen bryter mot en lag, men den bryter även mot en av de paragrafer i grundlagen som är satta i sten, och brott mot vilken leder till automatisk förlust av position för presidenten.

Att demonstranterna för Zelaya är betalda är något som sagts länge och av många i Honduras, men att hitta käller är inte så lätt. Här är dock en.