Chavez bakom skottlossningen i Honduras

2009-07-08 12:00 ET, senaste uppdaterad 16:35 – Oroligheterna i Honduras som ledde till det första dödsfallet i söndags då Zelaya försökte landa var planerade av Hugo Chavez. Det skriver tidningen El Heraldo i Honduras, och baserar sig på vad som Venezuelas president hade glömt sudda ut på sin vita tavla innan han bjöd in journalister att fotografera hur han följde Zelayas flygning på TV (se bild).

På tavlan står det “051345JUL09 Enjambre de abejas africanas, Tribuna Presidencial, heridos por picadas y desesperación de las personas”. Fast sista ordet är bara ett P., så det kan syfta på antingen personas eller población, men innebörden blir densamma.

Det är först militär kod för datum och tid (i ISO, 20090705 13:45). Det var just den tidpunkt då folket bröt igenom militärens avspärrning och tog sig ända fram till flygplatsen. Sen står det “grupper av afrikanska bin”, vilket syftar på en folkmobb, speciellt då den angriper ordningsmakten. Det mest graverande är dock “sårade genom stick och att människorna blir desperata”. Detta i kombination med Zelayas uppmaning från flygplanet, just då fotot ovan togs, till folket att anfalla militären och ta sig in på flygplatsen för att rensa landningsbanan, är en klar indikation på att Chavez och Zelaya agerade tillsammans i akt och mening att skapa kaos, att få fram en martyr.

“Tribuna” betyder just en pulpit, en upphöjd plats varifrån man kan tilltala allmänheten – just det Zelaya gjorde vid den tidpunkt då bilden togs (se text på TVn: “Voz Manuel Zelaya – en vivo”, alltså, ‘Manuel Zelayas röst live’). Hela koden stämmer precis med vad som skedde, och det var som bekant ett venezolanskt flygplan (som för övrigt kränkte honduranskt luftrum).

En tonåring dog, enligt uppgift från myndigheterna skjuten i nacken. Samtidigt använde militären gummikulor, enligt uppgift. Bilden som tonar fram är därför att Zelaya tar order från Chavez för att destabilisera sitt eget land, utan att bry sig om att folk dör – tvärtom, det verkar ha varit själva syftet.

Samma artikel finns i La Prensa, med en bild i högre upplösning.

Fotnot: Detta visar att DNs rapportering (se nedan) verkligen var godtrogen, och att de föll för Chavez propaganda. Skäms!

ENGLISH SUMMARY: While Zelaya was talking to people encouraging them to attack the airport Sunday (see TV text), the text on Chávez’ whiteboard read in translation “5 July 2009, 1:45 PM, swarms of african bees, presidential pulpit, wounded through stings and desperation among the people.” Swarms of african bees is military code for gangs of thugs. In other stories it has been reported how the “demonstrators” were paid before and after the event. The time on the whiteboard matches the time of the attack and the events on the live TV. The plane was Venezuelan. It is obvious that the goal was to create martyrs.

Tonen i rapporteringen börjar nu ändras

Idag på morgonen visade CNN en Español upp kopior av dokument de hade fått igår – samma dokument som jag la ut nedan under “Officiella dokument från Honduras” – och började faktiskt ändra sin ton. I inslaget nämdes också att Oscar Arias gått med på att medla; Jesus Canahuati intervjuades och sa att omvärlden nog inte hade lyssnat på Honduras för det är faktiskt ett ganska öppet samhälle, inte som vissa andra; och Zelaya sa att det var inte tal om att förhandla utan han skulle tillbaka och slutföra sin period. CNNs reporter avslutade med att säga att nu kommer förhandlingar att börja, inte för att återinsätta Zelaya, utan för att hitta en lösning på krisen. Det var en tydlig markering som jag ser det att de inte längre tar parti för att återinsätta Zelaya, vilket de har gett intryck av att göra hittills.

CNN en Español är jämte Univision den kanske viktigaste internationella nyhetskanalen i Latinamerika. Univision har redan från början haft en rapportering som varit mera förstående för Honduras demokratiska institutioner, enligt hur honduranerna har uppfattat det.

DNs oförsvarliga rapportering bidrar till krigshets

I måndags publicerade DN en tendentiös och oförsvarlig artikel under rubriken “Inbördeskrig riskerar bryta ut i Honduras”, i vilken man försöker sälja flera lösnummer genom att lura i godtrogna läsare att inbördeskrig håller på att bryta ut i Honduras. DN gör därmed gemensam sak med Zelaya, vilken till skillnad från Quisling var en demokratiskt vald ledare (med knappt 49% av rösterna) som dock efter sitt makttillträde bröt mot grundlagen och förrådde sitt land – av allt att döma, inklusive hans egna ord, för pengar.

Var i DNs artikel finns det nämnt att demonstranterna är betalda för att gå dit? Var är det nämnt att det finns utländska infiltratörer bland dem? Har DNs utsände kontrollerat om det var en honduran han pratade med, eller en utlänning som utgav sig för att vara honduran? Har han så mycket lokalkännedom att han kan se skillnad på honduraner och andra centralamerikaner, eller göra skillnad på dem genom deras dialekt och ordval?

Det är lätt att låta sig luras för den som inte är född och uppvuxen i ett land. Det skulle gagna DN att i större utsträckning lita på inhemska källor, och att lyssna på de demokratiska institutionerna i Honduras. Har DN glömt att parlamentet i Tegucigalpa också är folkvalt? DN kallar president Micheletti interimspresident, vilket är korrekt, men fram till förra söndagen var han ordförande i landets parlament, där han suttit i 30 år. Knappast en “kuppmakare”, som DN oförskämt nog kallar honom, utan den som enligt grundlagen stod i tur i successionsordningen (då vicepresidenten och några till som stod före avgått).

När skall DN sluta skriva om en kupp, för egen vinnings skull, och börja beskriva verkligheten istället? Den verklighet att det övervägande flertalet honduraner stöder den nuvarande interimspresidenten därför att det är han som representerar lagen och demokratin.

Officiella dokument från Honduras

För att göra relevanta officiella dokument från Honduras lättare tillgängliga för svenskar (som läser spanska) lägger jag nu ut en del ytterligare här. Dokumenten tillsammans visar att Honduras inte har genomlevt en statskupp, utan tvärtom har avvärjt en statskupp som var planerad av president Zelaya. Detta är material för en Hollywood-film, så häng med i svängarna nu.

Stämningsansökan från Ministorio Publico mot staten Honduras i vilken man hävdade att den folkomröstning president Zelaya utlyst var olaglig och bad att domstolen skulle förbjuda staten att framhärda i den. Statens svar samt domen från 27 maj (med förklaring från 29 maj). Staten förbjöds att fortsätta publicera och förbereda folkomröstningen. Alla domskäl och referenser till lagparagrafer finns där. Här finns domen i form av en juridisk kommunikation.

Dekret PCM-019-2009 i vilket presidenten annulerar dekretet från 23 mars, vilket inte hade publicierats i den officiella tidningen, och dekret PCM-020-2009, i vilket presidenten utlyser den tidigare av domstolen förbjudna folkomröstningen, inklusive orden “Assembea Nacional Constituyente” (konstituerande grundlagsförsamling), vilket var ett brott mot grundlagens §239 som nämns i nedanstående blogginlägg. Dessa bägge dekret publicerades 2009-06-25.

Intyg daterat 2009-06-25 att valmaterialet till den olagliga folkomröstningen tagits i förvar och deponerats på en flygbas. En akt upprättad då materialet inspekterats samma dag (15 tusen valurnor med valsedlar).

Vad som sedan hände, men som inte är dokumenterat i ovanstående, är att presidenten avskedade chefen för militären då denne vägrade lämna ut det av domstolen beslagtagna materialet; högsta domstolen förklarade avskedandet olagligt och att militären kvarstod i tjänst; presidenten marcherade i täten för en pöbel för att med våld ta materialet; militären lät dem ta materialet för att undvika blodspillan; materialet distribuerades över landet av icke-statliga organisationer; domstolen gav militären i uppdrag att återta materialet på natten före den utsatta folkomröstningsdagen; och militären beslöt sig på eget bevåg för att också ta presidenten själv och sända honom på semester utomlands på obestämd tid, iförd pyjamas. Detta gjorde de väl medvetna om att det var ett brott, och deras motiv var att undvika blodspillan (se “Myteriet i Honduras” nedan).

När detta var gjort ställdes parlamentet och högsta domstolen inför en knepig situation. Presidenten hade de facto upphört att vara president då han bröt mot paragraf 239. De kunde inte be Costa Rica sända “presidenten” tillbaka för då hade de varit tvungna att referera till honom som president. De blev alltså tvungna att lägga kortet på borden av militärens agerande. De gjorde det enlight grundlagens regler, och följde successionsordningen. Samtidigt var det naturligtvis full panik och det fanns inte tid att tänka igenom alla konsekvenser. Det kom därför ut en del föga genomtänkta uttalanden som bara hade till effekt att omvärldens intryck av att det var en militärkupp förstärktes. Men, nu när lite tid har gått och vi ser vad som hänt, kan vi alltså konstatera att det var raka motsatsen till en statskupp: Det var ett lyckat försvar av demokratin i en mycket svår kris.