Video förklarar händelserna i Honduras

2009-07-12 14:00 ET – Det finns nu en enkel och lättfattlig redogöresle för vad som hände och varför i form av en video (på engelska) på YouTube. Samtidigt kan tilläggas att det varit lite trögt med att få ut information, och en del delvis motsägelsefulla uppgifter har framkommit. Vad som står i tidigare blogginlägg är en presentation av vad jag fått reda på i kronologisk ordning, men det ger inte en fullständig beskrivning av alla detaljer. Som alltid måste man också ha i åtanke att säkerhetstjänster inte gärna vill avslöja allt de vet eftersom det skulle avslöja deras förmåga och metoder. Men en detalj jag vill framhålla som videon utelämnar är att Zelaya var en femtekolonnare för Venezuela. Honduras var utsatt för subversiv verksamhet från annan stat. Zelaya och hans associerade verkar också ha försnillat mångmiljonbelopp från det allmäna. Inget av detta var dock orsaken till att han avsattes, utan det skedde enligt grundlagens paragraf 239, just som videon beskriver.