Zelaya och Micheletti pratar förbi varandra hos Arias

Orsaken till att ingen av parterna ger med sig en tum då de förhandlar om Honduras öde med Oscar Arias som förhandlare, är att de utgår från olika synsätt på det som hänt. För Zelaya är det en politisk fråga, att hans politik att hjälpa de fattiga inte var omtyckt bland de rika, och att han därför blev avsatt i en militärkupp. Detta var den bild som inledningsvis kablades ut över världen, med hjälp inte minst av Cháves TV-kanal teleSUR.

För Micheletti, honduras parlament, domstolsväsende, militär, samhällsapprat, och majoriteten av befolkningen är det dock en juridisk fråga. Zelaya bröt mot ett strikt förbud i grundlagen och förlorade därför presidentämbetet på laglig väg. Som komplikation tillkommer att han tog hjälp av främmande makt i detta brott, och därför också är anklagad för landsförräderi. Att denna främmande makt också brutit mot Honduras suveränitet bidrog till att avsättandet blev tvunget att göras på ett sätt som liknade en militärkupp. Chávez och Zelaya har spelat ett spel i vilket Honduras blev tvunget att göra stora ekonomiska uppoffringar för att inte förlora. Men ingen ångrar sig; alla jag talat med är övertygade om att man gjorde det enda rätta.

Frågan är bara om Zelaya kommer att acceptera den amnesti som erbjudits honom och återvända till sitt hemland, eller om han föredrar att leva som landsflyktig vänsterhjälte resten av sitt liv. Det är svårt att se något annat realistiskt alternativ för honom.