Zelaya låter som om han planerar att dela Honduras

AP skriver att en medhjälpare till Zelaya sagt att han är på väg tillbaka till Honduras, för att etablera en skuggregering. Zelaya lär ha sagt “jag vet inte om jag kommer att dö, men jag åker till Honduras”. Han har tidigare låtit förstå att om inte lördagens förhandlingar ger avsett resultat, nämligen att han får bli president igen, så tar han saken i egna händer.

Honduras har en lång öde gräns mot Nicaragua, där striderna mellan contras och sandinisterna utkämpades. På Honduras sida gränsen finns bara ödemark och nu även en nationalpark som Zelaya invigde. Zelaya känner till de trakterna från barnsben, längs floden Patuca, vilken flyter från “Paradiset” genom några forsar kallade “Helvetets Port” och sedan mynnar i havet i “Tack Gode Gud”. Där finns bara indianer, olagliga skogsskövlare, och knarksmugglare, påstås det, efter att contras försvann. Själv har jag aldrig varit där, för det är en avkrok av guds nåde. Vid gränsfloden bor det folk även på honduranska sidan, men alla kontakter med civilisationen går via Nicaragua.

Om Mel Zelaya tänker ta sig in i Honduras och starta inbördeskrig så är det den logiska platsen. Hela östra delen av Honduras, Moskitkusten, är ett tropiskt lågland med savannklimat. Det har en mycket hög nederbörd för ett lågland, men det är inte jämnt spritt över året. En engelsman som kom dit från Jamaica beskrev det som helvetet på jorden. Befolkningstätheten är mycket låg, det saknar vägförbindelse med omvärlden, och markanvändnignen är mest boskapsskötsel. På senare tid har ekonomin förstörts av den stora knarksmugglingen längs kusten från Syd- till Nordamerika. Pengarna som kommer in på det sättet sägs höja priserna så att det inte längre går att leva på hederligt arbete, enligt ett reportage jag läste i Honduras för sådär 10 år sedan. Sedan dessa har knarksmugglingen genom Honduras bara ökat, efter att USA satt stopp på trafiken över Karibiska Havet.

Skulle Zelaya vilja sätta upp en egen regim på Hondurans mark så vore det mycket lätt, i den delen av landet. Där finns stora områden med ingen närvaro över huvud taget av statsappraten, bara en och annan militärpatrull då och då. Därifrån skulle han lätt kunna fortsätta en verksamhet som han har blivit anklagad för efter sitt avsättande: Knarksmuggling.

Honduras anmäler Venezuela till FN:s säkerhetsråd

Honduras har nu anmält Venezuela till FN:s säkerhetsråd för två specifika brott mot FN-stadgan. Det handlar dels om det öppna hot (vilket jag hörde själv på TV) den 1 juli som Chávez uttalade om att sända militär för att invadera Honduras. Dels handlar det om den kränkning av Honduranskt luftrum som gjordes den 5 juli av ett venezolanskt flygplan som flög över Honduras och Tegucigalpa utan tillstånd och i strid med uttryckliga instruktioner. Brevet är daterat den 15 juli men blev offentliggjort av La Prensa först idag på kvällen lokal tid.

Hur Honduras-problemet kan lösas

På lördag träffas parterna igen hos medlaren, presiden Oscar Arias i Costa Rica. Men vad kan han egentligen hitta på för att lösa dödläget?

Som jag ser det finns det bara en bra lösning för landet, och det är att låta en opartisk domstol döma om Honduras högsta domstol dömde enligt lagen eller om den lät politik gå före rätt. Förslagsvis kan Arias föreslå att Micheletti utser en tredjedel av domarna, Zelaya en tredjedel av domarna, och att den sista tredjedelen utses av honom själv bland domare som tidigare har tjänstgjort i FN-sammanhang. För att få parterna att gå med på detta kan man på förhand enas om att om det framkommer att den ena eller andra sidan begått ett politiskt brott, så skall amnesti ges för det. Korruption och liknande ekonomiska brott är dock en annan fråga.

Om det visar sig att Zelaya avsattes lagligt så bör omvärlden på förhand ha lämnat löfte om att omedelbart återuppta de diplomatiska förbindelserna med Honduras, och återta fördömandet i FNs generalförsamling. Visar det sig att avsättandet var olagligt så bör parlamentet och högsta domstolen i Honduras på förhand lämna löfte om att Zelaya skall återinsättas.

Eftersom bägge sidor är säkra på att de har rätt så bör de väl inte ha något emot att låta en kompetent och opartisk domstol avgöra frågan. Den som backar ur detta förslag förlorar politiskt på det.

Frågan om reformation av Honduras grundlag kan tas upp oavsett hur det går, så länge diskussionerna inskränker sig till sådana förändringar som inte bryter mot den gällande grundlagen. En tvistefråga har varit presidentens omval, något som är omöjligt att ändra. Men det finns kanske andra sätt att reformera grundlagen så att den verkställande makten får bättre möjligheter att verka, och demokratin stärks. Till exempel genom att införa ett parlamentariskt system, så att presidenten blir kvar enbart som statschef och ÖB, men inte som regeringschef. Hade landet haft ett sådant system redan nu, och Zelaya varit statsminister, så skulle denna kris aldrig ha uppstått, dels därför att kongressen då hade kunnat avskeda statsministern, dels därför att statsministern inte hade varit statschef varför avskedandet inte skulle ha påverkat förhållandet till främmande makt.

Oinsatt i EU-parlamentet om Honduras

Igår debatterades Honduras i EU-parlamentet, och yttrandena har precis lagts ut på nätet (se sid 58 ff). Carl Bildt inledde, och påstod då felaktigt att avsättandet av Zelaya “was in violation of the constitutional order of Honduras.” Det är ju uppenbart fel; den högste uttolkaren av ett lands grundlag är samma lands högsta domstol, och det var just den instansen som fattade beslutet. Hur kan Carl Bildt tro att han är en bättre bedömare av Honduras grundlag än landets egen högsta domstol? Och även om han så vore, bygger inte rättssamhället på att högsta domstolen har sista ordet även om det är fel (som då Bush utsågs till president i USA)?

Han erkänner vidare att inget EU-land har några som helst diplomatiska kontakter med Honduras. Hur kan de då veta vad som är rätt och fel? Bush-filosofi: “Vi pratar inte med dem.”

Om EU skall kunna förstå vad som hänt så måste de öppna öronen först av allt. Dessutom vore det bra om de slutade sätta sin tillit till OAS, eftersom vi ju sett hur den organisationens ordförande också vägrat lyssna på Honduras demokratiska institutioner, och istället ensidigt trott på vad den på konstitutionell väg avsatte presidenten sagt. Ingen i EU:s parlament (av de språk jag kan läsa) verkar ha någon insikt om att Zelaya avsattes i enlighet med landets grundlag för att försvara demokratin, grundlagen och suveräniteten.

Även om EU föredömligt uppmanar alla parter att undvika våld, så framtonar ingen insikt om den internationella karaktären av denna konflikt, nämligen att ett land försöker undergräva ett annat lands demokrati. Jag frågade UD redan den 8 juli om när Sverige skulle fördöma denna inblandning av Venezuela i att iscensätta våldshandlingar i Honduras, men det verkar inte som om Carl Bildt är insatt i vad som händer i Latinamerika. I den roll han kommer att ha i EU dessa 6 månader behöver han få mer information. Det går inte för sig att köra UD på sparlåga under semestern.

Slutligen, det fanns faktiskt röster i EU-parlamentet som tyckte att det var försvarligt att folk tog till vapen mot de demokratiska institutionerna. De borde skämmas, och Carl Bildt borde ta kraftfullt avstånd från de åsikterna. Det gjorde han dock inte.

UnoAmerica stödjer Honduras nya regering

En delegation från UnoAmerica, en union av ideella demokratiska föreningar i Latinamerika, har rest till Honduras för att uttrycka sitt stöd för landets försvar av sin demokrati mot angreppen från Chávez och hans allierade, skriver La Prensa idag. De är också där för att varna för risken av oroligheter provocerade av Chávez, och för att samla information som visar att den venezolanske presidenten håller på att provocera en väpnad konflikt i Honduras.

I denna intervju (på spanska) talar organisationens ordförande Alejandro Peña Esclusa om situationen i Honduras. Han säger att Zelaya planerade genomföra en statskupp mot grundlagen, men blev hindrad av de andra två grenarna av statsmakten, parlamentet och högsta domstolen. UnoAmerica grundades just för att motarbeta det angrepp mot demokratier som Chávez iscensatt i flera länder, och som går ut på att skriva om grundlagen så att presidenten har kontroll också över de andra statsmakterna och så att han kan återväljas. På frågan varför världen står enad mot Honduras svarar Peña att det beror delvis på desinformation, delvis på att Chávez och hans allierade har genomfört en smutskastningskampanj mot den nya regeringen för att på så sätt försvara sin kamrat Zelaya.

Krigshetsaren i Caracas fortsätter hota Honduras suveränitet

Utegångsförbud återinfördes inatt i Honduras enligt DN. Det var väntat, och säkert uppskattat av de flesta efter den senaste tidens förstörelse på gatorna, av skyltfönster osv, inte av Zelayas anhängare inom fackföreningar och dylikt, utan av ligister som följer dem. Vilket för oss in på den bild DN tydligen ursprungligen satt till artikeln, och som fångats av en bloggare.

Det är samma bild som jag bloggade om igår, den Reuters använde, och som domineras av vad som ser ut som venezolaner i förgrunden. Inom ett par timmar bytte DN ut bilden till en med ett par soldater som är intill förväxling lika soldater man kan se här i USA (det finns ju gudbevars många honduraner i den amerikanska militären).