Mitt kompromissförslag för Honduras

Mitt egen blygsamma, och av ingen sanktionerade förslag till kompromislösning, utgår från en delvis annan syn än president Arias. Min utgångspunkt är inte en kompromiss mellan två pretendenter till presidentposten, utan vad som är bäst för folket. Det handlar inte om Zelaya och Micheletti, det handlar om Honduras. Mitt förslag har bara 3 punkter:

1. Presidentämbetet delas upp i sina tre beståndsdelar, varvid Zelaya tar rollen som statschef utan rätt att blanda sig i politiken (motsvarande vår kung), Micheletti tar rollen som regeringchef (motsvarande vår statsminister), och någon annan tar rollen som ÖB.

2. Ett system av “public hearings” inrättas efter nordamerikansk modell så att de grupper som stödjer Zelaya kan komma till tals i den politiska debatten, och bland det som tas upp är frågan om förändringar av grundlagen (på lagligt sätt).

3. En juridisk kommision eller domstol inrättas för att utröna om brott begåtts, typ sanningskommission, men amnesti beviljas för alla som öppet redovisar sina handlingar.

Punkt 1 syftar till att tillfredsställa både FNs krav och grundlagens krav genom att dela på rollerna på ett sätt som ger alla sidor det de mest värderar. Punkt 2 försöker öka demokratin, och punkt 3 syftar till att öka förtroendet för lagen. Genom att stärka rättsstaten och demokratin kan landets fattigdom bättre bekämpas, och landet kan komma ur krisen starkare och bättre berett att möta framtida problem.

Oscar Arias medlingsförslag

2009-07-18 16:55:00 ET – Oscar Arias, som medlar mellan Zelaya och Micheletti, lade idag fram ett förslag innehållande 7 punkter för parterna att förhandla utifrån. De 7 punkterna är:

1. Zelaya återinsätts som president fram tills hans mandatperiod går ut den 27 januari.

2. En samlingregering bildas.

3. Amnesti ges för Zelayas politiska brott begångna före och efter 28 juni.

4. Zelaya och regeringen lovar att inte försöka hålla någon folkomröstning eller någon annan form av opinionsundersökning som inte är uttryckligen godkänd av grundlagen.

5. Tidigareläggning av valen från den 29 november till sista söndagen i oktober.

6. Överföra rollen av ÖB från presidenten till valmyndigheten en månad före valet.

7. Skapande av en kommission för att övervaka återgången till en konstitutionell ordning.

Min omedelbara reaktion är att Michelettis ståndpunkt är att grundlagen har följts, och att det inte går att återinsätta Zelaya utan att bryta mot grundlagen. Eftersom en sådan auktion rimligen måste godkännas av högsta domstolen, och denna delar Michelettis syn, är det svårt att se hur den sidan kan gå med på punkt 1. Vidare baseras förslaget på utgångspunkten att Micheletti är illegitim president, vilket implicerar att kongressen och högsta domstolen har brutit mot grundlagen; men om så vore fallet så skulle de väl rimligen också garanteras amnesti, liksom Zelaya? Där är något ologiskt i förslaget, något ogenomtänkt.

Statskupp med FNs hjälp?

Venezuelas statliga TV-kanal Telesur, som Chávez startade för att sprida sin propaganda i Sydamerika, visade nyligen en intervju med ordföranden i FNs Generalförsamling, Miguel D’Escoto. Han säger i den att enligt resolutionen i generalförsamlingen [tagen 29 juni] bör alla länder ta till “alla nödvändiga medel” för att åstakomma att Zelaya återinsätts “omedelbart och villkorslöst”. Han la till att detta innebär åtgärder som “det är nödvändigt att ta”. Kubas radio återgav också intervjun.

Det behövs ingen större fantasi för att förstå att hans ord används för att rättfärdiga militära angrepp i medvetandet hos de venezolanska och kubanska folken. FN rättfärdigar därmed att med vapenmakt sätta en man som president mot grundlagen i ett medlemsland. Detta görs genom att nonchalera det faktum att grundlagens högste uttolkare är landets högsta domstol, inte landets president, men FN lyssnar enbart på presidenten. Det är ett systemfel som måste korrigeras i FN. Problemet uppstår enbart med länder där rollen som statschef och regeringschef ligger hos samma person och i samma post, presidenten, men inte i monarkier som Sverige där rollerna innehas av olika personer.

Honduranska politiker föreslår tre kompromissförslag till Arias

Igår sände en grupp honduranska politiker ett kompromissförslag till Oscar Arias. Det innehöpp tre alternativ, där de första två gick ut på att Zelaya skulle återinsättas som president men med begränsade befogenheter. Det tredje gick ut på att varken Zelaya eller Micheletti blir president. Enligt grundlagen faller posten då på ordföranden i landets högsta domstol.

Bortsett från frågan om vem som skall vara president, innehåller alla alternativ förslaget att bilda en internationell kommission vars roll det skall vara att facilitera och övervaka att parterna lever upp till överenskommelsen.

Världssamfundets "diplomati" en total katastrof

“Det är … FN … som idkar sig åt bananrepublikspolitik, inte regeringen i Tegucigalpa”, skriver idag William Ratliff, forskare på Stanford University, i Los Angeles Times. Just nu inleds medlingsförhandlingarna i Costa Rica. Om 14 timmar går Zelayas tidsfrist ut, sedan tar han saken i egna händer.

Vad FN, OAS, EU, och alla de 192 medlemsstaterna i FN har undgått att inse är att detta inte är en inre honduransk konflikt. Den avsatte presidenten, Manuel Zelaya, agerar på uppdrag av Hugo Chávez i Venezuela.

När valsedlarna till den olagligförklarade folkomröstningen inte kunde tryckas lagligt i Honduras, så trycktes de i Venezuela. När pengar behövdes till projektet kom de från Venezuela (enligt obekräftad uppgift ca 10 miljoner US dollar). När Zelaya behövde huliganer för att tvinga polisen att använda våld mot demonstranter, så kom de från Venezuela och Nicaragua (där nu åter sandinisterna under Daniel Ortega har makten). När Zelaya inte fick återvända så hotade Chávez med att använda sin militär mot Honduras (den 1 juli, inför TV-kamerorna). När Zelaya behövde transport under sin landsförvisning så stod Chávez för plan och piloter. När Zelaya försökte återvända (i ett venezolanskt plan) så hade Chávez planerat för att skapa martyrer med hjälp av hans utländska beväpnade infiltratörer, cirka hundra av vilka senare arresterades. När Zelaya nu förmodligen återvänt till Honduras så har han enligt uppgifter igår med sig utländsk gerilla och vapen smugglade in via Puerto Lempira – i så fall med säkerhet finansierat och organiserat av Hugo Chávez. När Zelaya idag förhandlar är Chávez emot det – han vill att Zelaya återvänder till Honduras och tar tillbaka makten med pöbelns hjälp. Chávez är som bekant själv en före detta misslyckad militärkupp-makare. Igår försökte Chávez muta Honduras militär att lägga ner vapnen.

Med vilken rätt försöker Venezuela ge Honduras en ny grundlag, i strid med den gamla? Och varför ställer sig resten av världen på Chávez sida i detta uppenbara brott mot folkrätten? Venezuela idag är precis lika demokratiskt och rumsrent som Tyskland var i mitten av 1930-talet. Beundrad i de fina salongerna, av folk som var snabba att fälla omdömen och som inte brydde sig om några detaljer, var Adolf Hitler. Beundran av Hugo Chávez är av precis samma slag.