Chávizmen sprider sig, nu till Nicaragua

När honduranerna kastade ut sin president i pyjamas – ett grundlagsbrott och en PR-katastrof av Guds nåde – så var det därför att Venezuelas president Hugo Chávez genom den mutade Zelaya försökte genomföra samma förändringar i Honduras som han tidigare genomfört i sitt eget land, Bolivia och Ecuador. SvD rapporterar nu att Nicaragua under förre diktator Daniel Ortega, numera folkvald president, står på tur.

Chávizmen går ut på att ändra grundlagen så att presidenten kan återväljas, men också så att makt tas från de övriga statsmakterna (parlamentet och högsta domstolen) och överförs till diffusa civila pseudo-demokratiska institutioner. Det finns paramilitära grupper som utnyttjas för att demonstrera, sprida skräck, och ge ett intryck av en stark folklig opinion – just så som brunskjortorna gjorde på sin tid. Likheten är faktiskt slående mellan de två antidemokratiska rörelserna, som bägge vädjar till socialistiska välmenande men naiva känslor hos många utanför landet. Det är detta, inte att presidenten återväljs, som är orsaken till motviljan mot Chávez i Honduras och USA.

Zelaya hade blivit Chávez marionett. Han, liksom de andra presidenterna i ALBA, var köpt genom mutor i storleksordningen hundratals miljoner kronor. Det gick till på följande vis: Honduras köpte olja från Venezuela med rabatt. Pengarna togs ut från banken men genom en överenskommelse presidenterna emellan så betalade Zelaya bara hälften till Chávez. Resten kallades ett ALBA-lån, löpte på över 20 år, och pengarna kunde presidenten under tiden använda till ändamål typ att stärka “sociala organisationer”. Men andra ord de grupper som nu demonstrerar, det vill säga chavizmens motsvarighet till brunskjortorna.

Dessa pengar kallas kickbacks vid köp och sälj. Det är totalt olagligt, och kanske det strider mot internationella konventioner till och med. Naturligtvis är Zelaya en landsförrädare för att ha tagit emot dem: Han är ju köpt av främmande makt, och hans motprestation var att sätta igång processen för att byta ut landets grundlag. Personligen tror jag inte det var meningen att han skulle omväljas, utan jag tror att syftet var att göra det billigare för Chávez i fortsättningen genom att inte behöva köpa en ny president vart fjärde år. Kanske var Patricia Rodas uttänkt som efterträdare, utrikesministern; det var hon som satte Zelaya och Chávez i kontakt, och hon reser nu med Chávez.

Chávez försvar är att pengarna är ett lån, men Zelaya har sagt i förtroende till en landsman att de inte behöver betalas tillbaka. En kickback, alltså, en muta. Mycket av dessa pengar har hittats i form av sedlar i säckar i presidentpalatset, och det har visats övervakningsvideo på TV hur pengasäckarna kördes ut ur banken med hjälp av vagnar, istället för att gireras till Venezuela.

Bakvänt i DN

DN rapporterar om förhandlingsbudet som Zelaya accepterade men Micheletti avfärdade att det skulle ges “full amnesti för alla som deltog i kuppen”. Det är totalt bakvänt. Som jag redovisat var det Zelaya som skulle få amnesti. DN verkar ha missat att en häktningsorder är utfärdad för honom, för bland annat landsförräderi och korruption, totalt 18 punkter om det inte har blivit fler.

Motförslag från Honduras interimspresident: Sanningskommission

Nuestro País i Costa Rica och Chávez TV-kanal Telesur i Venezuela rapporterar att Honduras interimsregering, vilken de kallar “kuppmakarna”, har presenterat ett motförslag till medlaren Oscar Arias i Costa Rica idag.

Dessa är de sju punkterna, vilka knyter an till de 7 i Oscar Arias förslag, fast punkt 4 motsvarar punkt 3 i mitt blygsamma förslag:
1. El retorno del peticionario señor José Manuel Zelaya Rosales con las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho al debido proceso ante los órganos jurisdiccionales competentes del Poder Judicial.
2. El afianzamiento del orden democrático y el respeto a la separación de poderes, para lo cual se conformaría un gobierno de unidad y reconciliación nacional, compuesto por miembros de los partidos políticos y sectores sociales, conforme a requisitos de capacidad, mérito, idoneidad y ética que defienda la soberanía nacional y combate al narcotráfico.
3. La garantía de la vigencia efectiva del estado de Derecho y el rechazo de la corrupción y de la impunidad, asegurando igualmente el respeto a la profesionalidad de la Policía Nacional, cuya rotación deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial. Consecuentes con lo anterior deben preservarse la integridad de los fondos públicos y devolverse aquellos que hubieren sido sustraídos y utilizados ilegalmente. Con ese mismo propósito debe respetarse el presupuesto nacional aprobado por el congreso nacional recientemente.
4. La Constitución de una comisión de la verdad que para el pueblo hondureño y la comunidad internacional identifique todos los actos hechos evidentes y notorios que condujeron a la actual situación, en el periodo previo al 28 de junio esa fecha y con posterioridad a la misma.
5. La posibilidad de adelantar las elecciones nacionales ya convocadas, de acuerdo con lo que dispongan el Tribunal Supremo Electoral y en consulta con los candidatos presidenciales.
6. a puesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral cuatro meses antes de las elecciones para efectos de garantizar la transparencia, libertad y normalidad del proceso electoral que es asunto prioritario de seguridad nacional conforme a la Constitución de la república de Honduras y la ley electoral y de las organizaciones políticas.
7. La integración de una comisión de verificación compuesta por hondureños notables que vigile el cumplimiento de estos acuerdos e informe periódicamente al pueblo hondureño y a la comunidad internacional”

Punkterna innebär i sammandrag:
1. Zelaya återvänder och får garantier att han kan försvara sig inför domstol.
2. En samlingregering bildas.
3. Garanti för rättsstaten och fördömande av korruption och ansvarsfrihet, samt respekt för polisen och ett strikt iakttagande av polisens rotation enligt lagen, samt respekt för polisen och ett strikt iakttagande av polisens rotation enligt lagen. Vidare måste allmänna medel som använts olagligt återställas, och statens budget måste respekteras..
4. En sanningskommission tillsätts för att det honduranska folket och det internationella samfundet kan få klarhet i de uppenbara och notoriska ageranden som ledde till den nuvarande situationen, före, under och efter den 28 juni.
5. Möjligare tidigareläggning av valen i samråd med myndigheter och kandidater.
6. Överföra rollen av ÖB från presidenten till valmyndigheten fyra månader före valet.
7. Tillsättandet av en kommission av hedervärda medbergare som övervakar fullföljandet av denna överenskommelse.

Förhandlingarna pågår fortfarande varför det framkommer tvetydiga uppgifter, och ibland motstridiga. Det är ännu oklart om Zelaya accepterat sanningskommissionen eller ej.

Nytt "kallt krig" i Amerika?

Bolivias president Evo Morales säger sig ha föreslagit till sin kollega i Venezuela, Hugo Chávez, att ALBA (“den Boliverianska Alliansen för folken av vårt Amerika”) borde utökas till att också inkludera militären, de sociala rörelserna, och de politiska partierna. Detta uppger The Houston Chronicle i en artikel skriven av AP.

Syftet med det militära samarbetet är att skapa en motvikt till USAs Sydkommando, sa Morales. USA har delat upp världen i ett antal områden med ett militärkommando över varje. Sydkommandots högkvarter ligger i Miami, Florida.

Chávez och Castro skapade ALBA, och de flesta medlemmarna har tillkommit de senaste två åren. ALBA har nu 9 medlemsstater med en sammanlagd folkmängd av över 70 miljoner: Venezuela, Kuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras (under Zelaya), Ecuador, Antigua and Barbuda, samt Saint Vincent and the Grenadines.

Strategin är helt klart konfrontation med USA. Chávez gillade Bush (som han kallade “djävulen” i FN), men han ogillar Obama för den senare spelar inte med i det konfrontationsspel som ALBA bygger på. Krigshetsaren i Caracas försöker förgäves få Obama att ta en konflikt med honom, på det sätt som krigshetsaren Bush hade gjort. För den pågående situationen i Honduras ställer detta Obama på ett mycket svårt prov, för han måste balansera på en knivsegg. Frågan är vad som händer när han kommer fram till spetsen. Låter USA Honduras riksdag och högsta domstol få som de vill så får Chávez vatten på sin kvarn, men om Zelaya blir återinsatt som president så vinner Chávez också en propagandaseger. Det är bland annat därför jag har förordat en juridisk snarare än politisk lösning; om en opartisk domstol avgör frågan om vem som har rätt och fel så vinner bara det honduranska folket på det. Förhandlingarna pågår fortfarande, men en juridisk lösning är inte på dagordningen.