Zelayas anhängare sprider lögner

Idag höll anhängare till Zelaya möte på pressklubben i Washington. En deltagare i panelen vars namn jag inte uppfattade (på grund av hans sluddriga tal) radade upp en lång rad av namn på journalister som skulle ha mördats, fackföreningsfolk som skulle ha försvunnit, media som skulle ha censurerats, och så vidare. När det blev alltför långrandigt bröt CNN för andra nyheter. På kvällen upprepade Zelaya många av anklagelserna i samma kanal, dock utan att nämna namn.

En god vän ringde idag FNs människorättsrepresentant i Honduras för att fråga hur många brott mot mänskliga rättigheter som hade rapporterats sedan maktskiftet. -Ett dödsfall, blev svaret. Det var alltså 19-åringen som sköts till döds vid Tegucigalpas flygplats den 5 juli. Inte två som många bloggare och tidningar skrivit, utan en. Och inte en enda mördad journalist eller försvunnen fackföreningsledare. Vad som är sanning i Managua och Washington är bara lögn och förbannad dikt i Tegucigalpa.

Skulle det vara för mycket begärt av media att de själva gör en sådan enkel kontroll innan de gör sig till villiga megafoner för chavizternas propaganda?

I MercoPress berömmer Panamas vicepresident och utrikesminister Juan Carlos Varela honduras militär för deras “professionalism” i sitt uppförande. Han sa, “Jag har i Honduras sett, med mina egna ögon, en ansvarsfull armé som lyder order från högsta domstolen, mitt i en politisk kris i vilken de inte är delaktiga.” Han jämför med hur militärjuntan i hans eget land agerade, för att driva hem poängen att det är ingen militärjunta i Honduras, det var ingen militärkupp, och militären följer landets lagar. Detta står också i skarp strid mot vad Zelaya och Chávez sagt.

Hur Honduras försvarade demokratin för oss alla

2009-07-21 22:55:00 ET – Presidenter i Amerika är som medeltida svenska kungar: Valda av folket för en begränsad tid, och bara löst hållna av den folkvalda församlingen. Det gäller från Alaska till Eldslandet. Det är naturligt att kungen, jag menar presidenten, strävar efter att samla mer och mer makt hos sig. Det ligger i sakens natur att maktmänniskor vill ha makt, och alla på den posten torde vara maktmänniskor. Om ingen stoppar dem så stoppar de all makt i egen ficka.

Det finns några olika sätt att stoppa dem: Folkresning, mord, palatsrevolution (i nya världen mera känd som militärkupp). Det minst blodiga och mest demokratiska är dock att den folkvalda församlingen sätter stopp. Det har hänt i Sveriges historia, och det var just det som hände i Honduras den 28 juni 2009. Folkets representanter röstade och den sittande, visserligen själv en gång folkvalde, presidenten visade sig ha förlorat folkets förtroende.

Det måste anses som en demokratisk rättighet för folket att avsätta en ledare som har satt sig över lagen. Det som hände i Honduras var alltså en seger för all världens folk. Samtidigt var det ett mycket farligt prejudikat för alla presidenter med för stort ego, från Caracas via Havana till Washington.

Detta samband gick inte upp för mig förrän jag lyssnade på en intervju med fd president Manuel Zelaya på CNN en Español idag. Hans retorik, att kalla Honduras folkvalda parlament för “kuppmakarna” och andra ord som inte kan skrivas ut, om och om igen, fick mig att förstå att han verkligen måste hata folkvalda församlingar. Han uppmanade USA att dra in visum och vidta andra påtryckningar mot “kuppmakarna”, och nämnde då speciellt partiledarna i landets riksdag!

Om du inte är chockad nu så är du inte uppmärksam. Hur kan någon parlamentsledamot i något land ta parti FÖR den mannen?

På tal om intervjun så blev han, för första gången, utfrågad med tuffa frågor och inte de vanliga silkesvantarna. Till exempel, varför han inte helt enkelt avgår nu när Micheletti har erbjudit sig att avgå, så att en tredje person kan tillträda (det blir då HDs ordförande) och landet får lugn igen. Nej, det går inte sa han, för det är förbjudet i grundlagen att avgå. Det är visserligen sant, men grundlagen säger också att om man stannar utomlande mer än 15 dagar utan tillstånd av kongressen så blir man automatiskt avsatt, och längre än så har han redan varit ute (och efterlyst), så det går säkert att ordna om bara viljan finns.

Han fick också tuffa frågor om sin egen skuld, och blev till slut tvungen att säga att han skulle ställa sig till en legitim honduransk domstols förfogande för att svara på de anklagelser som fanns mot honom. Han tappade lugnet och lyckades bara med svårighet fullfölja intervjun utan att verka obalanserad.

Honduras avbryter diplomatiska förbindelser med Venezuela

Honduras har gett venezolanska personer på landets ambassad i Tegucigalpa 72 timmar på sig att lämna landet. Samtidigt återkallas all honduransk personal från landets ambassad i Caracas.

Venezuela säger sig inte acceptera kommunikationen eftersom de inte erkänner den nya presidenten i Honduras. De kommer därför att stanna kvar.

Honduras har inte sagt hur de tänker agera när tidsfristen går ut, men det är rimligt att de arresterar och utvisar personal från ambassaden i den mån någon person lämnar ambassadens område.

Vad är det för fel på Obama?

Den amerikanske ambassadören till Honduras, Hugo Llorens, säger sig ha jobbat för att förhindra att Zelaya avsattes. När Högsta Domstolen ändå utfärdade en arresteringsorder till militären, och den folkvalda kongressen nästan enhälligt svor in en ny president, kallade Obamaadministrationen det för en statskupp.

Om vi antar att det var en statskupp, så måste man också säga att det var en statskupp då USAs Högsta Domstol beordrade Florida att sluta räkna rösterna efter valet år 2000, och på eget bevåg förklarade George W Bush president. Man kan argumentera i bägge fallen om domstolen hade stöd i lagen eller inte, men man kan inte i ena fallet acceptera att domstolens dom skall stå även om den är fel, utan att också göra det i andra fallet.

Det finns också en annan aspekt, och det är presidentens lagbrott. George W Bush startade ett anfallskrig mot Irak. Det är ett uppenbart “brott mot freden”, och som Platon skrev i Timaios, det värsta brott människan känner. Han begick också många andra uppenbara brott som borde ha föranlett den amerikanska kongressen att ställa honom inför riksrätt för länge sedan. På samma sätt begick Honduras avsatte president Zelaya många uppenbara brott, inklusive högförräderi genom att öppet försöka avskaffa grundlagen.

Skillnaden är att Honduras demokratiska institutioner hade sinnesnärvaro och ryggrad nog att avsätta presidenten, medan USAs kongress och Demokratiska partiet har visat sig totalt sakna dessa egenskaper.

Vänstern i USA har länge pressat på för att först ställa Bush och Cheney inför riksrätt, och nu att ställa dem inför rätta för bland annat tortyr (framför allt Cheney då, som anses så gott som bevisat skyldig). Men Obama är totalt emot att hålla landets högsta ledare ansvariga för sina gärningar.

Här är nog förklaringen till varför Obama ställt sig på Zelayas sida. Han tål inte att ett land upprätthåller grundlagen, för det sätter ett prejudikat som kan smitta av sig till USA, och ge vatten på kvarnen för de som vill åtala Bush & Co.

Problemet med detta är att det antyder en brist på principer. Obama framstår som lika principlös som Bush, bara det att han står lite längre åt vänster. Naturligtvis inte lika långt åt vänster som Hugo Chávez eller Raúl Castro, men han verkar ha det gemensamt med herrarna ifråga att principer gäller inte längre när det handlar om att själv hålla fast vid makten.

Amerika – från Arktis till Antarktis – har en undermålig demokratisk tradition, i vilken alltför mycket makt läggs hos en president som i allt väsentligt är som en medeltida vald svensk kung. Liksom den enväldige kungen strävar dessa presidenter efter att samla mer makt hos sig själva, och lämna mindre till folkförsamlig och departementen. Obama liksom Chávez måste därför se Honduras som ett avskräckande exempel, ett land och ett folk som inte låter sig kuvas. Här måste statueras exempel: Dra in u-hjälp, frys bankkonton, stäng gränserna för handel!

Alternativet att han inte känner till fakta är uteslutet, eftersom ambassadören varit med i samtal under lång tid. Den enda rimliga förklaringen är att Obama inte tål att en folkvald församling avsätter en diktatorisk president. Om han ändrar hållning till Honduras skall jag ompröva min analys av hans motiv.

Honduras försvarar sin demokrati

Honduras nya regering under Micheletti, vilken ännu inte är erkänd av ett enda land, är fast bestämd att hålla fast vid sina principer som man menar baseras på landets grundlag. Att låta Zelaya återvända sägs vara uteslutet. Regeringen har starkt stöd av närlingslivet. Omvärldens hot om indraget bistånd och handelssanktioner avskräcker inte dem. Ordföranden i landets Industriförbund, Adolfo Facusse, säger att “vi föredrar sanktioner framför att få Zelaya tillbaka”, för det senare skulle leda till “förlust av frihet, diktatur och kommunism”. Detta rapporterar idag CBS News.

Sanningen om Honduras

Idag publicerades ett brev i den spanska nättidningen Hispanidad under titeln “La verdad en Honduras”. Här är min något förkortade översättning.

“Jag är honduranska bosatt i mitt lands huvudstad, Tegucigalpa. Nyligen läste jag en artikel i er tidning Hisapnidad, med titeln ‘Clave de la Democracia en el Siglo XXI’ (Nyckeln till demokrati i det 21:a århundradet). Jag tackar er hjärtligt för ni hjälper mitt folk och gör en del av sanningen bakom Manuel Zelayas avsikter kända.”

“De flesta honduraner, minst 70% av befolkningen, stödjer vår nya regering ledd av Roberto Micheletti.”

“Det finns många saker, för att inte säga korruption som Zelaya gjorde, som inte är kända i Europa. Vi behöver hjälp så att sanningen kommer ut och man inte fortsätter att hjälpa Zelaya, och så att man inte dömer ett folk för att ha försvarat sin demokrati och frihet. Allt genomfördes i enlighet med våra lagar.”

“Här kan ni finna en beskrivning av händelseförloppet, före och efter avsättandet av Zelaya, liksom länkade akter i form av officiell dokumentation av beslut och verkställanden.” www.laverdadenhonduras.com

“Jag vet inte om det är för mycket att begära, men kanske ni kunde hjälpa oss genom att fortsätta skriva artiklar som ger en sanningsenlig bild av situationen. Här kan man få daglig information om vad som händer och nya upptäckter av korruption som hela tiden görs, baserat på offentliga källor.” www.laprensa.hn | www.elheraldo.com

“Vi vill inte att det dåliga inflytandet från Hugo Chávez och hans grupp kommer till vårt land och vi lever under stt ständigt hot av dem. Vi är ett fredligt folk som älskar vår demokrati och frihet och framför allt våra lagar, republikens grundlag.”

Sara Galdamez

USAs roll i anti-statskuppen i Honduras

Uppgifter har nått mig att det pågår en undersökning på USAs UD riktad mot deras ambassadör i Honduras, på grund av hans märkliga agerande. Jag har rapporterat tidigare om händelser före 28 juni. Undersökningarna skall ha visat att denne ambassadör, Llorens, för ett antal år sedan hade affärsförbindelser med Zelaya, som då var chef för FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social). Llorens var där som medlem i en internationell hjälporganisation, men företag knutna till honom fick lukrativa kontrakt med FHIS, hävdar källan. Undersökningen inleddes därför att Llorens informerade Barack Obama med en version av händelseförloppet som stämde med Zelayas version, vilket skulle ha varit orsaken till att delvis motsägelsefulla positioner togs av USAs president, och utrikesminister Hillary Clinton. Llorens lär ha kontaktat enskilda personer som han ansett kunna ha inflytande över landets regering och hotat dra in deras visa till USA om de inte stödde Zelayas olagliga återinsättande. Nu kan det visa sig att det istället blir Llorens som blir återkallad från Honduras – där han är den ende kvarvarande utländske ambassadören.

Manuel Zelaya vann folkomröstningen i Honduras

2009-07-21 00:45:00 ET – En undersökning av den kontroversiella folkomröstningen i Honduras den 28 juni har funnit datorer med resultatet av densamma. De visar att Manuel Zelayas förslag vann en stor majoritet av rösterna, rapporteras det. Problement är bara att militären beslagtog valsedlar och valurnor så det ägde aldrig rum någon folkomröstning.

Tyvärr för Zelaya så förklarades han avsatt och sändes ur landet på morgonen omröstningsdagen. Han lär inte ha mycket glädje av den “segern” nu, men planen var att det skulle vara första steget mot att kunna bli omvald som president. Att folkomröstningen var fixad har Zelayas motståndare varit övertygade om hela tiden. Majoriteten av befolkningen var också inställd på att bojkotta den om den hade blivit av.

Redan ifyllda valsedlar och röstsammanräkningsprotokoll har också påträffats. Det är nu inte någon nyhet för eder i cyberspace utsände, för jag har hört den uppgiften från vanligtvis välunderättade kuppmakare (som det brukar heta) redan den 28 juni – dagen då den sk folkomröstningen ersattes med en sk militärkupp. Till yttermera visso visste min källa berätta att valsedlarna blivit ifyllda i Venezuela före leverans, allt för att underlätta för användaren, herr Zelaya. Den där Chávez han är verkligen omtänksam.

Texten på illustrationen ovan från Venezuela lyder “Jag är Honduras – det lilla landet som kunde”. Stoppa Hugo Chávez, underförstått. Det är så självklart i Latinamerika att det inte behöver skrivas ut.