Juridisk lösning enda fredliga vägen

Den enda möjligheten att lösa knuten Honduras fredligt, nu en månad efter att Zelaya blev ersatt som president av Micheletti, är juridisk. Förhandlingarna i Costa Rica leder ingen vart eftersom parterna har oförenliga synsätt på den fundamentala frågan om vem som skall vara landets president. Zelaya kräver att bli återinsatt, medan de andra två statsmakterna, parlamentet och högsta domstolen, har gjort klart att det inte är förenligt med lagen. Det torde därför stå klart för alla och envar att skiljelinjen är juridisk, inte politisk. Trots det envisas USA med att försöka tvinga fram en politisk, inte juridisk, lösning. Nu senast genom att dra in diplomatvisa för 4 personer, bland dem parlamentets talman (SvD, DN, La Tribuna). De får dock behålla sina turistvisum.

Om Zelaya hade haft anledning att tro att han skulle kunna vinna vid en rättslig prövning, så skulle han inte ha skyggat för det. Han skulle då ha anlitat juridiska ombud för att föra hans talan i Honduras domstolsväsende. Det gör han inte. Istället smutskastar han sitt eget land, försöker få omvärlden att tro att det folkvalda parlamentet och den helt legitima högsta domstolen på något sätt skulle vara mindre legitima institutioner än han själv – fastän det ju är allmänt känt att han lett en pöbel för att med våld ta bevis som beslagtagits av högsta domstolen. Att omvärlden ännu inte ser Zelaya som den anti-demokratiska pajas han är, är märkligt. Speciellt nu när han till och med öppnat en tältcirkus i Nicaragua.