Aunque tu, Oscar Arias?

I flera år har Venezuelas president Hugo Chávez drivit frågan om att skriva om grundlagen. Den 28 juni i år blev Honduras president avsatt för att han ville genomföra en grundlagsvidrig omröstning som syftade till att på sikt skriva om grundlagen. I juli sa Nicaraguas president och förre diktator Daniel Ortega att även han ville skriva om sitt lands grundlag. Och nu är alltså Costa Ricas president Oscar Arias inne på samma linje, enligt Tiempo.

Arias är Nobels fredspristagare som blev utsedd till att leda samtalen mellan Honduras avsatte president, och representater för staten Honduras. Man kan fråga sig hur ojävig han kan vara när han själv har precis samma ambitioner som den ena parten?

Vad har Chávez emot kriget mot narkotikan?

Det är inte lätt att vara journalist när fakta inte stödjer ens förutfattade mening. Hur ska man annars förklara vad Erik de la Reguera skriver i DN om anklagelserna att Chávez generaler gett svenska pansarskott till narkogerillan FARC: “Venezuela avvisar anklagelserna och menar att vapnen stulits av gerillan.”

Det är ju länge sedan som det kom ut att detta var lögn! Själv såg jag det på nån lokal spanskspråkig TV-kanal här i Miami härom veckan. Den attack som Chavez hänvisade till, 1995 om minnet inte sviker mig, utfördes av ELN, inte FARC. Vidare, en av de överlevande har vittnat om att de hade koll på vad som stals, och däribland var visserligen ett AT-4 svensktillverkat pansarskott, men bara ett, och inte med det serienummer som hittats hos FARC.

Att fortsätta att hävda att Venezuela avvisar anklagelserna utan att samtidigt påpeka att det är en påvisad lögn är missledande.

Vad DN-artikeln egentligen handlade om var dock att Chavez blivit mycket upprörd över att USA vill ha möjlighet att utnyttja colombianska militärbaser för att bekämpa narkotikaproblemet. Han ser det som en krigsförklaring mot den bolivarianska revolutionen, säger han.

Varför reagerar han så våldsamt på att de vill bekämpa narkotikan?

Är det så enkelt som att han själv, liksom hela den bolivarianska revolutionen, är djupt insyltad i narkotikan? Är ett angrepp på narkotikahandeln helt enkelt ett angrepp på Hugo Chávez? Det skulle ju onekligen göra det lättare att begripa hans reaktion, och ju mer de gräver i Zelayas affärer i Honduras, desto mer sannolikt verkar det.

Kors i taket, balanserat i DN!

Man får gratulera DN som i en artikel av Erika Svantesson fört in lite balans i den svenska pressen om vad som hände i Honduras den 28 juni. Hon skrev nämligen “Sedan dess sitter Roberto Micheletti som parlamentariskt vald president i landet – en lösning som flera tunga amerikanska parter är missnöjda med.”

Nå, de som är missnöjda med det är framför allt politiker på vänsterkanten – likt Dennis Kucinich, som jag själv lärde känna lite då jag var National Globalizations Issues Coordinator i hans presidentvalskampanj 2004. En del av dessa politiker representerar valkretsar dit Chavez har sålt billig olja, och som min farfar brukade säga, “har du en dollar och femton cent, kan du muta både guvernör och president”.

Många av de som stödjer Zelaya på den politiska vänstern ser mellan fingrarna med hans brott mot grundlag, förakt för maktdelning, och bruk av våld när lagen går honom emot. Problemet med en sådan inställning, att lagen kan kringgås när ens egna intressen står på spel, är att det leder in på ett sluttande plan med fascism och nationalsocialim i andra änden. Om vi skall lära något av historien måste vi komma ihåg att både Hitler och Mussolini hade sin populära maktbas på vänsterkanten, men väl innanför dörren blev de högerregimer.

På samma sätt har Chavez kallat sin ideologi “tjugohundratalets socialism” — samtidigt som hans bakgrund som en misslyckad militärkuppmakare bör få alla att ana ugglor i mossen. För Chavez är det Amerikas indianer som är “vi”, och det är om deras intressen han säger sig värna. Som mål är det vällovligt, men man måste hålla sig till lagen: “Land skall med lag byggas”, som bekant.

Åter till Honduras, DN skrev att Micheletti i veckan gick ut med uppgiften att val skall hållas i november. Faktum är att han har sagt det vid varje tillfälle som getts sedan han svors in som president den 28 juni. En grundorsak till att alla institutioner i Honduras, och så gott som hela den privata sektorn, stödjer regimskiftet är att de saknade förtroende för ett val genomfört av Zelaya – även med internationella valövervakare på plats. Många misstänker att Chavez har förfinat metoderna för valfusk så mycket att det inte skulle upptäckas. Jag har förresten hört här i USA att en av de två största firmorna som tillverkar valdatorer som används här är ägd av Chavez Venezuela.

Slutligen ett förtydligande till DN-artikeln, som säger att Zelaya inte tillåts återvända “av sina motståndare”. Det är i realiteten högsta domstolen som satt käppar i hjulet för medlingsförslaget från Oscar Arias i Costa Rica, genom sitt utlåtande att punkten om amnesti är oförenlig med grundlagen som förslaget nu är skrivet. Det finns en punkt till med invändningar, men alla andra punkter har accepterats av Honduras. Observera att det formellt sett inte är Micheletti som har invändningar, utan de övriga statsmakterna.

Utrikesministrarna kom och for

Publicerad 25 augusti, uppdaterad 26 augusti: Under tvenne dagar besöktes Honduras av utrikesministrarna från Argentina, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Jamaica, Mexico och Panama, samt utrikesministern för amerikanska frågor från Kanada. Med som observatör var OAS:s generalsekreterare, Insulza. Av deras deklaration framgår inte att de lärde sig någonting på resan, utan enbart att de sysslade med att försöka genomdriva det förslag från Costa Rica som går ut på att återinsätta den för högförräderi mm efterlyste fd presidenten Zelaya.

Under besöket sammanträffade de med många institutioner och intressegrupper, så även med Roberto Micheletti, vilken i egenskap av riksdagens talman efterträdde Zelaya den 28 juni. Han gav en känga åt Insulza och lät dem alla förstå att Honduras viker inte en tum från sin linje om det innebär att åsidosätta landets lagar.

I videoklippet inleder han med eftertryck, “Vi är inte rädda för sanktioner från någon! Vi har redan analyserat läget nogsamt och konkluderat att detta land kan gå vidare utan hjälp av Er eller av andra länder. Vi vet att vi kommer att lida av allvarliga konsekvenser. Vi har fått varningar. Men vi tror på vår skapare att han inte kommer att lämna oss i klistret. Vi har förtröstan på Gud att vårt lands position helt enkelt är att försvara demokratin.”

Micheletti sa vidare att “Jag bad enträget till Gud att vi skulle få denna möjlighet” att presentera fakta för de församlade utrikesministrarna, för då Insulza kom lyssnade han inte. El Heraldo i Tegucigalpa skriver om vad Micheletti sa mera: “Insulza kom till detta land för att ge order och det tillåter vi ingen, även om vi månde vara det fattigaste landet i Amerika”, sa han till OAS generalsekreterare medan denne sökte tillflykt i att slå upp ett glas vatten. Med blicken fäst på Insulza sa han, “Jag ber om ursäkt och jag talar uppriktigt, av hela mitt hjärta, jag vet att ni är generalsekreterare (för OAS), men ni sårade oss djupt då ni kom hit. Trots det tar vi nu emot er med all vår vänlighet, med all vår respekt och med all vår beundran för ert jobb för OAS.” Insulza slutade anteckna, lyfte sin blick och dolde sin skam bakom ett glas vatten, vilket – att döma av hans ansiktsuttryck – var bittert.

Presidentkandidaten för det liberala partiet, Elvin Santos, sa efter mötet med delegationen att några av deltagarna hade visat förståelse, skriver La Prensa. “Det är vad jag uppfattade såväl från utrikesministern från Kanada som från Panama och Costa Rica. Jag kunde uppfatta hos dem en klar intention inte bara för att nå en lösning utan även solidaritet.” Både Zelaya och Micheletti tillhör det liberala partiet; Zelaya vann primärvalen förra gången mot Micheletti. I år är redan primärvalen över, och det är valkampanjen för de allmänna valen som börjar den 1 september. Det finns ett ömsesidigt intresse från Honduras och omvärlden att erkända demokratier sänder valövervakare till landet. Det enda kruxet är att de måste bjudas in av regimen, och inget land erkänner Honduras nuvarande regim. Förhoppningsvis kan de visa herrarna och damerna som styr vår värld komma på ett sätt att kringgå det hindret.

Honduras ståndpunkt är att Zelaya inte kan återinsättas på laglig väg, och de vägrar träffa en överenskommelse som strider mot landets grundlag.

Som en påtryckning har nu USA slutat utfärda visum till honduraner (DN; SvD om visum, besöket, valet).

Det kalla kriget i Latinamerika

Vad det handlar om i Honduras är ett kallt krig, ett mediekrig. Världen har inte insett det, men för dem som sett det på nära håll är det kusligt. Det är en Davids kamp mot Goliat, med en internationell propagandaapparat ledd av Hugo Chavez på ena sidan, och ett av Amerikas fattigaste länder på andra sidan.

Just nu hittade jag en bra blogg om detta. Tyvärr på spanska, men vad annat är att vänta? Som han själv skriver, från Honduras, “Paradoxalt nog har ingen, vare sig nyhetsbyrå eller tidning, i utlandet skärskådat maktmissbruket och korruptionen hos Zelayas funktionärer, vilket verkar ologiskt eftersom det borde vara intressanta nyheter.”

Det pågår ett krig om vinklingen av informationen. Det är intressant att studera, och det är som Axel Oxenstierna sa; världen styrs med förvånansvärt lite vishet.

Länk mellan FARC och Honduras vänster

I den famösa datorn som hittades hos gerillan FARC härom året har påträffats email som visar på stöd från det honduranska politiska partiet Unificación Democrática, UD, och fackföreningen Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, FUTH, skriver La Prensa. FARC är en gerilla i Colombia som är klassad som terroristorganisation av EU, och som är djupt inblandad i kokainsmuggling. Det var dem som Hugo Chávez generaler försedde med svenska pansarskott typ AT-4. UD är det enda parti i Honduras som anser att det som skedde den 28 juni 2009 var en statskupp, och det enda som kräver att Manuel Zelaya återinsätts som president i Honduras. Zelaya själv tillhör det liberala partiet.

I ett e-mail från januari 2005 talas om att dessa två honduranska organisationer gav sitt stöd till en ledare för FARC som blivit arresterad och begärd utlämnad till USA, där han sedermera dömdes till 60 års fängelse. Det talas i ett mail från mars samma år om hur det finns 63 organisationer på den amerikanska kontinenten som aktivt koordinerar sina aktiviteter, inom den Bolivarianska rörelsen (i klartext, Hugo Chávez rörelse), av vilka 2 är i Centralamerika. Vidare nämns att de har kontakter med 45 politiska organisationer, varav i Honduras UD.

Det nämns också att en präst i Honduras, och en ledare för en rörelse för landets svarta minoritet och indianer, har nära kontakter med FARC, men Colombia avslöjar tills vidare inte deras namn. Myndigheterna i Honduras och Colombia arbetar nu tillsammans för att utreda omfattningen av kontakterna med narkogerillan FARC. Kokainsmugglingen genom Honduras ökade mycket under Zelayas presidenttid, men verkar nu ha minskat igen.

Preliminary Human Rights-report on Honduras

The Inter-American Commission on Human Rights, or in Spanish Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), has now presented their preliminary report in Spanish from their visit to Honduras on August 17 to 21, 2009.

In the introduction they mention the point of view of the international community that the events of June 28 constituted a coup d’état (“golpe de estado” in Spanish), along with the legal opinion of the competent authorities of Honduras that it was a constitutional succession. They go on to say that regardless of the constitutionality of the events of that date, the human rights of all persons should be guaranteed by the state. The human rights are of course also guaranteed by the Honduran Constitution, which the government in Tegucigalpa claims to follow. There is thus no disagreement as regards the objectives.

The CIDH commission keeps referring to the events of June 28 as a “golpe de estado”, but without using quotation marks. Given that it is not considered a “golpe de estado” in Honduras, by the democratically elected and appointed constitutional authorities, it is somewhat remarkable that they use such biased language.

They mention that the whereabouts of two persons is still unknown. One was last seen at a demonstration on July 12, the other was kidnapped from her home on July 26. For a foreign reader the latter might seem suspicious, so let me just point out that kidnappings are rampant in Honduras, and chances are that it was just an ordinary criminal kidnapping. There are literally hundreds if not thousands of those every year (and almost 10 murders per day in average).

They go on to write that “the golpe de estado executed by removing the constitutional president has an immediate impact on the Rechtsstaat and the human rights in Honduras. The Commission could observe during its visit that the break of the constitutional order was accompanied by a strong military presence … and the inefficiency of the legal resources to safeguard the essential rights of persons.” That analysis is of course based in the opinion that it was a coup d’état in the first place, which again makes their report biased.

Another observer might instead conclude that the violent and illegal mass actions undertaken by the supporters of Manuel Zelaya, starting with the storming of the Air Force base some days prior to June 28, and continuing virtually uninterrupted until today, has strained the police and court system to beyond their abilities. In fact, the police was strained beyond their capacity already in 2006, the year in which Zelaya himself started using the military for pure police work. It does not take a whole lot of imagination to see that the very strategy of Zelaya, and his supporter and financier, Hugo Chávez, has been all along to wear out the Rechtsstaat (the constitutional institutions responsible for the rule of law), so that it reaches the point of desperation where it has to suspend certain rights in order to defend itself – and then to attack it diplomatically for doing so. It is weak by CIDH not to offer this alternative view in their report.

The fact that there are (military) police in the schools and that ether media was closed during the arrest of Zelaya is brought up as evidence, but in the light of an informed view of what has transpired, all of this has a perfectly logical explanation within the Rechtsstaat.

The commission expresses concern that the military participates in controlling demonstrations, but fails to mention – or realize? – that the blame for that falls on ex-president Zelaya, since he gave the military that role rather than giving the police the resources they required for upholding public order and guaranteeing the rights of the citizenry.

[Continuation added Aug 24, whereas the above was published Aug 23:]

The report mentions that the suspension of civil rights, such as curfew, is allowed under certain conditions. It can be noted that if the events of June 28 are interpreted as a golpe de estado, it would not be permissible, but if the events are regarded as a legitimate succession in accordance with the constitution, it would be. However, the report also points out that the curfew was not published in the official journal of the state except for 72 hours, whereas in reality it lasted for almost a month (they erroneously write for over a month).

They also mention the special curfew on the eve of July 5th in Tegucigalpa. However, they fail to mention the fact that a foreign state, Venezuela, has been reported by Honduras to the Security Council of the United Nations for their part in instigating violence on that date in Tegucigalpa (the UN ignored the filing since they do not recognize the government of Honduras, but it does not make the facts any less factual). Given that a foreign state was supporting the violence, Honduras was in a sense in a state of illegal and asymmetric war, and as we all know, in self defense a nation is allowed to take extreme measures to protect its citizens.

In the paragraph starting with “Aún dentro…”, CIDH criticizes the fact that the curfew was not applied equally in all the territory, while at the same time pointing out that it has to be justifiable in all its parts. They are thus contradicting themselves, which suggests that they may be on a mission, that they may have a bias.

In the following paragraph they criticize the lack of legal protection “in the context of the coup d’état”. It is well known that the legal protection in Honduras is wanting. Everyone has a story of extra-judicial actions. This short-coming, the need to improve the judicial security in the country, has been known for decades, so it is flatly disingenuous by the commission to make believe that it only applies “in the context of the coup d’état”. The police and the court system desperately need more resources and training in order to deal with the rampant criminality in the country, which ranks among the 10 most dangerous in the world. The deposed president Zelaya just made things worse by calling in the military for police work since 2006.

When it comes to priorities, I agree fully with the commission that guaranteeing the civil and political rights of all citizens, regardless of political affiliation, should be on the top of the agenda. I would suggest, though, that Honduras might benefit from some specific foreign aid in this field, such as from Scandinavian democracies with a long and strong tradition in the field. Too much of their training comes from the United States of America, a country not famous for their human rights record. Rather than to cut off aid, I would recommend countries like my own, Sweden, to offer concrete assistance in strengthening the ability of Honduras in this important field.

The commission has got information from all sources that the majority of Habeas Corpus cases are resolved quickly. The only complaint was that in some cases too many people are kept in too small a cell for several hours. On the other hand, they did acknowledge that some judges have been prevented from executing these cases by the use of violence, or the threat of it, which may have contributed in creating longer detentions than necessary.

When it comes to the serious issue of the right of education, the commission avoids giving an opinion. The problem is that the teachers union has decided to go on strike, which means that many children have not got any education for weeks. Instead of denouncing this illegal strike, the commission vaguely blames the situation on “the closing of the democratic space” (as a geographer I’d like to know where that is located) and promises to evaluate all the complaints it has received and to inform about its conclusions at some opportunity.

Under the heading “Violations of human rights” they list a number of acts, but fail to mention the wanton destruction of private property in central San Pedro Sula that I personally witnessed through a webcast, in an area that the illegal demonstrators had sealed off with barricades so the police could not enter. Within that area the unions failed to maintain public order. Windows were smashed on banks, the cathedral was vandalized, and eventually a hardware store was burned down to the ground. Only when the vandalism got completely out of hands the military was called in to arrest the vandals, and to protect the human rights of the property owners in the downtown area.

They also mention acts against elected officials supporting Zelaya, but fail to mention that all of those who violated the court order of May 27, and actively participated in preparing the illegal referendum, could be legally removed from office according to §239 second paragraph in the constitution. Considering how many election localities were involved, that must surely be hundreds of officials who could be legally charged, but who have been allowed to stay in office.

Under the heading “Excessive use of force at public demonstrations”, they say that they have received reports that the majority of demonstrations have been peaceful, with some exceptions, some of them serious. However, the cases they mention are not conclusive. The level of violence in the illegal street protests (as it correctly should be labeled, and not “public demonstrations”) has been much higher than what the report suggests. The cost for individual private citizens and the national economy has also been very high. Their claim that excessive force has been used routinely does not square at all well with the photo below. In fact, the Miami police used a much higher level of force (and they started it, at that) in connection with the union’s legal demonstration against FTAA in downtown Miami in 2003, than what seems typical for the Honduran police and military. Having said that, I do not in any way condone the methods used by the Miami police – but where is the CIDH report on that?

Protests in the streets of Tegucigalpa
Protesters in the streets of Tegucigalpa throwing rocks at the police.

Just like in Miami, there are a number of reports of violations by the police in Honduras. These are unacceptable, and should be investigated and – if justified – prosecuted. The fact that it was not done here in Miami should not be used as an excuse not to do it in Honduras.

When it comes to the media, CIDH observes that they have become polarized after June 28th (although I suspect they really became polarized in the time preceding that date), and that media on both sides of the issue have been the target of attacks and intimidation. However, although they mention specifically the capacity of the Honduran government to intimidate, they fail to mention the evidence for Venezuelan government involvement on the other side.

In a specific case, a photographer of Tiempo is said to have been beaten by members of the police when he was photographing the demonstration outside UNAH. According to the police, the demonstrators broke cameras of some photographers from media they did not like, but this claim is not mentioned in the CIDH report, even though they mention some other attacks and even death threats originating from the apparently Chávez-supported thugs that operate in Honduras.

The committee quite correctly recommends that the state protects all media of communication, and – naturally – refrains from interfering in editorial decisions.

Conclusion

In conclusion, the committee claims to have noted during its visit that “the coup d’état of June 28 has created a state of democratic illegitimacy”. However, having read the entire report, there is only one paragraph that even mentions the decisions of the two branches of government in Honduras that remain unchanged: The Supreme Court of Justice, and the National Congress. Their decisions are mentioned, but subsequently ignored.

The whole report is thus biased. It is based on a pre-formed opinion, and it fails utterly in evaluating the legality of the presidential succession of the country. Not that the commission reasonably would be competent or capable of doing so, since it is not formed as a court of law. However, for this very reason it would have been becoming for the commission to use a neutral language in the report, and to evaluate all ambiguous facts from both points of view.

In other words, their report ought also to evaluate how the acts of the government would be interpreted, in terms of human rights, if one looks at the course of events as the Honduran state is looking at them. I would strongly encourage the CIDH commission to add this point of view, and this is the reason:

The whole purpose of the report is to improve the Human Rights conditions on the ground, not to get into politics. For the state of Honduras to be able to accurately interpret and relate to the report, it has to be framed in the way that they see reality. The way it is written now, it risks getting misinterpreted, and important advice in it may be obscured and overlooked.

Thus, CIDH would do the people of Honduras a favor if they ignored politics and just wrote a report – or an appendix to the report – that focused on advising the actual government in Tegucigalpa – call it de facto or interim as they want – on how they best can proceed, without pointing any finger. This re-writing should include the right of property and of making a living. The police has an obligation to protect these rights, but that justification for breaking up mobs committing illegal acts has not been touched upon at all so far.

Mänskliga rättigheter i Honduras under luppen

CIDH, den interamerikanska kommitteen för mänskliga rättigheter, besöker nu Honduras skriver El Heraldo. De samlar in uppgifter från olika statliga organ och organisationer för att i helgen presentera en rapport. Kommissionen har medlemmar från 6 stater.

Bland det som tillhandahållits dem finns anmälningar om 4 personer som dödats. Dessutom nämns att en soldat sårats i benet av en kula. Enligt grundlagen kan militären användas som komplement till polisen, och det var Zelaya som satte i system att göra det för några år sedan. Honduras myndigheter redovisade sina fakta, och speciellt dödsfallen och undersökningarna av dem.

Den först omkomne var Isid Obed Murillo Mencía, 19 år, som dog av en kula vid Tegucigalpas flygplats den 5 juli. Det har inte kunnat klarläggas än vad som hände, delvis på grund av att demonstranterna förstörde brottsplatsen så att ingen riktig undersökning kunde genomföras. Vid samma tillfälle har det hävdats att ett barn med efternamn Lagos, med i övrigt okänd identitet, skall ha dött efter att ha träffats av flera kulor, men det påstådda liket har inte kunnat återfinnas så dödsfallet har inte kunnat bekräftas. Det är dessa förhållanden som gör att vissa media talar om två döda vid flygplatsen, men mera seriösa media om endast en död.

Nästa fall är Pedro Magdiel Muñoz Salvador, 23 år, som dog efter att ha fått ett stort antal knivhugg i El Paraiso. Demonstranter för Zelaya i området har anklagat ordningsmakten för att ha mördat mannen, men de ha inte velat hjälpa till i den undersökning som ombudsmannen för mänskliga rättigheter i Honduras har genomfört, varför omständigheterna ännu inte kunnat utredas.

Slutligen rör det som om Roger Abraham Vallejo Soriano, 38 år, som dog av en kula vid en demonstration där polisen var närvarande i Tegucigalpa. Enligt uppgifter från en reporter som inte kunnat bekräftas, kan den ansvarige ha varit en privat säkerhetsvakt vid ett företag, som förgäves sa till demonstranterna att hålla sig utanför.

CIDH fick sig också beskrivet hur ärenden om brott mot mänskliga rättigheter handläggs, och att de medlemmar av kongressen som påståtts inte släppas in i verkligheten själva har avstått från att deltaga förrän Zelaya återinsatts.

Israel does not deny stealing organs from Palestinians

The Swedish newspaper Aftonbladet wrote Monday about how the Israeli defense forces are killing young Palestinian men and then stealing their organs for use in transplantations. The provoked a very strong reaction from the foreign department of Israel in which they condemn the fact that Sweden does not have a media censorship that can prevent the publication of this kind of information, according to DN and SvD today. There is no mentioning, however, about the claims being false. To me, that is the bigger news. The reaction of one who is guilty is commonly to get mad at the accuser, rather than to deny the accusation.

After googling the news for a while I have still not found a single article talking about the need to investigate such a serious allegation. Until Israel can demonstrate that there is no organ-stealing going on, the suspicion will for sure linger. Therefore, my recommendation to Israel is to stop calling for censorship in Sweden, and instead get their own act together with cleaning up in the organ trade business.

Interpol efterlyser tre från Zelayas regim

Härom dagen utfärdade Interpol en arresteringsorder för tre höga funktionärer i Manuel Zelayas avsatte regim i Honduras, rapporterar La Prensa. Det rör sig om Aristides Mejia, en av vicepresidenterna, Rixi Montana som var chef för ENEE (det statliga elbolaget), och Rebeca Santos, finansminister. Efterlysningen är för straffrättsliga brott, inte av politiska orsaker, eftersom det senare inte faller inom Interpols kompetensområde. De är på listan för de högst prioriterade att infånga.

Förra året sålde jag lite utrustning för miljöövervakning i Honduras största, vackraste och enda sjö, Lago de Yojoa. Det ingick att jag skulle installera stationen, men ENEE uppskjöt hela tiden mitt besök. Först hade de ingen bil – så lite pengar fick de behålla av Zelaya. Så i januari i år ringde jag till dem för att få klarhet i vad som stod på. Numret var inte längre aktivt. Växeln kunde inte hjälpa mig att hitta den avdelningen. Efter detektivarbete lyckades jag få reda på att de flyttat. Då jag till slut fick tag på min motpart via en privat mobiltelefon fick jag höra en märklig historia.

De hade blivit flyttade till ett kontorshus som hyrts från “presidenten”. Då de flyttade in fanns det varken telefon eller internet, varför de blev utan kommunikation en längre tid. Kontorshuset var i ganska dåligt skick, med läckage bland annat, fast det ser fint ut utifrån.

Nu har det visat sig att byggnaden inte hyrdes från Zelaya själv utan från hans ambassadör i Japan, vilken gett ett stort kampanjbidrag till presidenten. Det har dessutom visat sig att hela affären gjordes på ett olagligt sätt. Det är för den affären som de tre nu efterlyses av Interpol och har hamnat högt upp på den röda listan.

Aristides Mejia, Rixi Moncada och Rebeca Santos: Efterlysta av Interpol
Aristides Mejia, Rixi Moncada och Rebeca Santos: Efterlysta av Interpol