Vad kan Du göra för Honduras?

Det Honduras folk vill ha är fred, frihet, och rättvisa – precis som alla andra folk. De vill inte ha utländsk inblandning i sina interna angelägenheter, inte mer än vi i Sverige vill ha det. I stora demonstrationer går de ut och ber världen att lämna dem ifred, att låta dem sköta sig själva. Det är demonstrationer för den folkvalda kongressen, och mot fd president Zelaya som styrde som en envåldshärskare genom att strunta i alla andra delar av statsmakten, lag, och till och med grundlag.

Det Du kan göra är att hjälpa till att få svenska folket att förstå vad Honduras folk går genom nu. Prata med vänner, skriv insändare till din tidning, ring till radiokanaler som tar samtal, skriv eller ring till riksdagsmän och andra folkvalda.

Tala om för dem att “Honduras folkvalda parlament avsatte en maktfullkomlig president, vilket är folkets rätt eftersom all makt utgår från folket. Formellt var det dock Högsta Domstolen som fattade beslutet, men en nästan enig kongress höll med. Det är därför lögn att kalla detta för militärkupp. Fall inte för Hugo Chavez propaganda! Jag ber dig att stödja Honduras folk, inte Hugo Chavez. Majoriteten av Honduras folk står på kongressens sida, och vill absolut inte ha den avsatta presidenten tillbaka.”

Om du är svensk-honduran, eller har bott i Honduras (jag har fått ett flertal tacksamma mail från dessa grupper) så känn ett ansvar att hjälpa Honduras, och skriv insändare, skriv till politiker, ring, gör Honduras röst hörd i Sverige! Detta är en ödesstund för Honduras demokrati, och DIN HJÄLP BEHÖVS!

Om du kan översätta från spanska så finns det dokument som behöver göras tillgängliga för media och politiker, så att de kan genomskåda Chavez och Zelays propagandalögner, och själva se att det handlar om att kongress och domstol har följt lagen i folkets intresse. Det finns en uppsjö av anklagelser mot Zelaya som jag inte har skrivit om här men som är allmänt kända. Det sätt han har fördärvat landet, plundrat det, och sålt ut det till främmande makt står bortom all beskrivning.

Om du möts av invändningen att den av kongressen lagligt utsedda presidenten styr med militärens hjälp, och att det förekommer övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, så kan du tala om att vilda lögner sprids av Chavez och hans köpta allierade, men att de ansvariga på FN i Tegucigalpa inte känner till något av det, och att livet går vidare som vanligt i landet. Det faktum att all världens länder dragit bort sin ambassadör gör det så mycket enklare för Chavez och Zelaya att ljuga. Det finns nästan inga utländska media på plats, de flesta av de som finns där är Chavez-sympatisörer, och nästan inga turister reser längre dit. Detta får lögnerna att stå oemotsagda. Om du har släktingar där, se till att få ut deras berättelser!

Chávez tystar media som är för Honduras

Sedan Zelaya blev ersatt av Micheletti som president i Honduras har ett antal media i Venezuela överöst Honduras med beröm för att som första land ha stoppat Chávez planer. Det måste ha retat Hugo lite, för nu stänger han ned 32 radiostationer och 2 regionala TV-kanaler i landet. Liksom vid tidigare stängningar av etermedia skylls det hela på underlåtenhet att uppfylla administrativa krav, vilka har en tendens att ändras. Motivet nu sägs vara en ny lag om “mediebrott“, enligt vilken medierna måste rapportera sina källor eller riskera fängelse i upp till 2 år. Ytterligare över 200 radiostationer är hotade.

Vänstern anti-demokratisk om Honduras

Det är skrämmande att se hur grunt stödet för demokrati och rättsstaten är i Sverige – och de andra 191 staterna i FN. I Sverige gäller det alla partier, även moderaterna, men speciellt tydligt blir det hos vänstern.

Flammans korre i Tegus, Dick Emanuelsson, skriver på sin blogg en något selektiv kronologi över vad som hände då Zelaya blev avskedad och ersatt av Micheletti. Han glömmer bort Zelayas olagliga dekret av den 23 mars, stämningsansökan och den åtföljande domen den 27 maj i vilken varje vidare handling som syftade till en folkomröstning om en grundlagsförsamling förbjöds, samt Zelayas brott mot den domen den 25 juni då han utfärdade ett officiellt dekret om en folkomröstning om en konstituerande grundlagsförsamling.

Men vad som är mest skrämmande är att han inte inser att det är antidemokratiskt och ett flagrant brott mot rättsstaten för en president att i spetsen för en pöbel på 1000 personer med våld tillskansa sig bevismaterial som åklagarmyndigheten hade konfiskerat. Detta gjorde Zelaya till en klassisk tyrann; en envåldshärskare som inte rättar sig efter varken andra statsmakter eller lagen, utan som gör som han vill och stödjer sig endast på element av brunskjortetyp.

Det är tragiskt att både vänster och vissa medlemmar av fredsrörelsen fortfarande ställer sig på fel sida av lag och demokrati, och envisas med att kalla detta en statskupp. Om det var en statskupp, ja då är vi alla som håller på demokrati och rättssäkerhet kuppmakare, “golpistas”.

Land skall med lag byggas.

Honduras drar in visum för amerikanska diplomater

Honduras av folkkongressen utsedde president Roberto Micheletti bekräftade att de har beslutat att återkalla diplomatvisa från USA-diplomater. Detta är en reaktion mot att USA har återkallat diplomatvisa från fyra honduraner, nämligen försvarsministern Adolfo Sevilla, kongressens talman Alfredo Saavedra, ombudsmannen för mänskliga rättigheter Ramón Custodio, samt Tomás Arita Valle, domare i högsta domstolen. Custodio bidrog genom sin myndighetsutövning aktivt till att offentliggöra fd president Manuel Zelayas brott mot grundlagen, och Arita skrev under hans arresteringsorder.

“Det är vår rättighet för detta är vårt land… och det är inte möjligt att någon, hur mäktiga de än är, kommer och talar om för oss vad vi skall göra eller förödmjukar oss”, underströk Micheletti.

Samtidigt rapporteras från Nicaragua allt kraftigare kritik mot Zelaya, och mot landets president Daniel Ortega som spenderar stora summor på honom. Kritiken kommer från oppositionspolitiker, näringsliv, och media, men även från Ortega närstående politiker. Zelaya har nu uppehållit sig vid gränsen mot Honduras i över en vecka, vilket lett till mångmiljonförluster i handeln. Det har uppskattats att Honduras har förlorat 4 miljoner dollar, och Nicaragua 8 miljoner.