Pressrelease från Honduras president Micheletti

Tegucigalpa den 3 augusti 2009 – I sammandrag förklarar Micheletti att Zelaya aldrig kan återkomma som president, så länge som det förekommer hot om våld, med hjälp av Daniel Ortega, Hugo Chavez och FARC; medan Ortega och Chavez bryter mot FN-stadgan, OAS stadga, Esquipulas II och Traktatet om Demokratisk Säkerhet i Centralamerika. “Alla inblandade parter bör uppmärksamma de risker som dessa ageranden medför för freden och den internationella säkerheten,” skriver han.

Vidare upprepar han att presidentämbetet fortfarande väntar på utlåtandet från högsta domstolen och kongressen och andra autonoma institutioner inom staten om de olika punkterna i Oscar Arias medlingsförslag.

Han avslutar med att citera president Kennedy som sa nåt i stil med att “Amerikanarna har rätt att ha en annan åsikt än lagen, men inte att bryta mot lagen. I ett land av lag och inte av människor har ingen människa, oavsett hur mäktig och inflytelserik, och ingen pöbel, oavsett hur stor och högljudd den är, rätt att bryta mot ett domstolsbeslut.”

Det syftar givetvis på Zelaya, som bröt mot både högsta domstolens uttryckliga beslut och även mot ett flertal andra statsmakters beslut.
Spanish original
English text

Honduras står principfast

Den fd presidenten i Honduras, Manuel Zelaya, som förlorade posten till följd av hans högst egna maktövergrepp, lämnade idag Ocotál i Nicaragua för Mexico. Samtidigt började hans anhängare vända hemåt, efter att de inte längre var välkomna att sova i stadens idrottshall. Det finns ingen indikation på om eller när Zelaya tänker återkomma till gränsövergången till Honduras, skriver Miami Herald.

Allting tyder på att Honduras har bestämt sig för att hålla den inslagna kursen oavsett vad omvärlden säger eller gör, och även denna börjar nog inse att Zelayas chanser att återkomma som president är i det närmaste obefintliga. I Washington höll en underkommitte till representanthusets utrikesutskott en hearing om Honduras den 10 juli. Webcasten finns tillgänglig online. Meningarna är delade bland USAs politiker enligt partilinjen om det var en kupp eller ett grundlagsenligt maktskifte som presidenten hade förorsakat själv.

Samtidigt kokar Chávez av ilska, enligt en debattartikel i El Universal från Caracas, Venezuela. Efter att honduranerna utmanade honom och lät honom veta att de minsann är högst självständiga, och efter att den klantiga FARC-gerillan i Colombia förlorade en dator med synnerligen genanta uppgifter på, så kom det sen ut att svenska vapen som sålts till Venezuela hamnat hos FARC. Som statsfullmäktigeledamoten skriver, “de blåögda, vittandade blonda vikingarna håller noggrann bokföring, och utan att blinka ber de om en förklaring till hur dessa vapen kunde hamna i terroristernas händer”. Tidigare rapporterat här. 😀