Zelaya utkastad också från Mexico: “förrädare”

Honduras utkastade ex-president Manuel Zelaya var på besök i Mexico, men gjorde bort sig genom att verka stödja en person som sagt sig sjäv vara den riktiga presidenten. Riksdagsmän i landet kallade honom en otacksam förrädare, och landets president Calderón beordrade hedersvakten att isolera honom från pressen, varefter de knuffade honom ombord på ett flygplan som tog honom till Managua, Nicaragua.

Det betyder att han nu blivit utkastad från två länder, ivägflugen till ett annat land, och också förklarad en förrädare i två länder. Undras om han håller på att jobba på nåt sorts Guinness-rekord, månne?

På tisdag kommer en delegation av amerikanska utrikesministrar och liknande till Honduras för att undersöka läget. De är från Argentina, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Jamaica, Kanada – och Mexico. Zelaya hjälper inte precis sig själv när han öppnar munnen.

Prosecution of Honduran military

On July 3rd, army attorney Col. Inestroza confessed that it was the military top brass themselves who had decided to send ex president Manuel Zelaya to Costa Rica on June 28th, even though they knew it violated the Constitution. Their justification was that it was necessary. He also said that an investigation had been initiated and that they expected to be prosecuted.

Since nothing more has come out I asked a press spokesperson at the presidential palace in Tegucigalpa for an update. They were unaware of it but asked the judicial authorities. Due to it being an ongoing investigation they would not give any details, other than confirming that the investigation is indeed proceeding, and that the matter is taken seriously.

There seems to be little disagreement that the military violated the law, though. When more details come out I will for sure report it here. It should perhaps be mentioned that Zelaya was no longer considered to be president at the time, and that the military had order from the Supreme Court to arrest the man.

Åtal av Honduras militärledning att vänta

Den 3 juli erkände överste Inestroza, militärens jurist i Honduras, att det var militärledningen själv som hade beslutat sända Manuel Zelaya till Costa Rica, trots att de visste att det var ett grundlagsbrott. Deras försvar var nödvärn. Han sa också att förundersökning hade inletts och att de alla förväntade sig att bli åtalade.

Eftersom inget ytterligare hörts sedan dess kontaktade jag en presskontakt i presidentpalatset i Tegucigalpa för att fråga vad som hänt. Denne kände inte till förundersökningen men frågade åklagarämbetet, som i sin tur svarade idag att förundersökningen mycket riktigt är i full gång, samt att de tar saken på högsta allvar.

De kunde dock inte säga hur länge det dröjer innan åtal kan väckas. Heller inte vad undersökningen av händelserna kring den 28 juni, det som av omvärlden har kallats en statskupp, innebär närmare. Att militären begick ett brott är dock alla överens om. Det är väl säkrast att tillägga att Zelaya inte längre anses ha varit president då han flögs ut, och att militären hade order från högsta domstolen att arrestera honom.