Daily Archives: 2009-09-14

Chavizm leder till svält, säger Perus president

Perus president Alan Garcia sa till spanska företagare på besök i Lima att den socialistiska modell som Hugo Chávez förordar, kallad chavismo på spanska, leder till “hunger, arbetslöshet, och att man hamnar på teknoligisk efterkälke”. Länderna runt Peru som har infört chavismen – Venezuela, Ecuador och Bolivia – försöker sprida den även till Peru, sa […]

US Ambassador Pressured to Change Honduras Democratic Constitution

According to Honduras minister of the presidency, Rafael Pineda Ponce, the US ambassador to Honduras, Hugo Llorens, put pressure on the country to go ahead with the illegal referendum aiming at an unconstitutional rewriting of the constitution. He did this at a meeting at the US embassy in which Pineda Ponce participated around June 24, […]

Cold war in America, says Honduran industry leader

Adolfo Facussé, chairman of the National Association of Industry (ANDI) in Honduras was turned back when arriving to Miami last Saturday, after the US has revoked the visas for a large number of businessmen who have expressed support for the presidential succession in Honduras on June 8th this year. When returning he warned of a […]