Manuel Zelaya was planning election fraud in Honduras

Honduras’s ex president Manuel Zelaya got arrested on the morning of June 28, just before the nationwide poll that he had called for, and the Supreme Court had declared illegal, was to be held. The question was if a referendum should be held on November 29 regarding the establishment of a constituting constitutional assembly–in other words, if the Constitution should be thrown out and a new one written from scratch.

Already hours after Zelaya had been thrown out I heard from informed sources that the result of the poll was predetermined through fraud. I have previously blogged here about proofs found. Now a report has been released from the office of government in Honduras, confirming that the result was manipulated.

Manuel Zelaya holding a copy of Poder Ciudadano
Manuel Zelaya holding a copy of Poder Ciudadano

The head of staff of the president, Javier Valladares, recounts that a number of the periodical Poder Ciudadano (“Citizen Power”) has been found in which one can read that the national poll was a success, and that the yes-alternative won a sweeping victory.

The issue is dated June 29. The poll was planned for June 28, but was never held, since the military, acting on orders from the Supreme Court, seized the poll materials the night before.

PS. Yesterday on Honduras’s independence day the former ambassador of Nicaragua to Chile, Silvio Avilez Gallo, wrote that the world has made a bad judgment between ethics and politics visa-vi Honduras, and that it is time to end the double standard and recognize the legal regime of Honduras.

Manuel Zelaya planerade valfusk i Honduras

Honduras fd president Manuel Zelaya blev arresterad på morgonen den 28 juni, strax innan den av honom utlysta men av Högsta Domstolen olagligförklarade landsomfattande omröstningen skulle hållas. Frågan gällde om en folkomröstning skulle hållas den 29 november med frågan om en konstituerande grundlagsförsamling skulle tillsättas – med andra ord, om grundlagen skulle kastas ut och en ny skrivas.

Redan timmar efter att Zelaya kastades ut fick jag höra från högt uppsatta källor i Honduras att omröstningens resultat var förutbestämt. Jag har bloggat här om fynd av bevis för detta. Nu har en rapport kommit från regeringskansliet i Honduras med samma slutsats: Resultatet var manipulerat på förhand.

Manuel Zelaya med ett lösnummer av Poder Ciudadano
Manuel Zelaya med ett lösnummer av Poder Ciudadano

Presidentens stabschef, Javier Valladares, berättade att man har påträffat ett exemplar av tidningen Poder Ciudadano (“Folkmakt”) i vilken det står att läsa att omröstningen varit en framgång, och att ja-alternativet vunnit en jordskredsseger.

Numret är daterat den 29 juni. Omröstningen som var planerad till den 28 juni hölls aldrig, eftersom militären på Högsta Domstolens order beslagtog valmaterialet natten före.

PS. Igår på Honduras nationaldag skrev Nicaraguas förre ambassadör till Chile, Silvio Avilez Gallo, att världen har hamnat fel när det gäller avvägningen mellan etik och politik visavi Honduras, och att det är dags att sluta med dubbelmoralen och erkänna landets lagliga regering.