No coup in Honduras says Congress legal expert

A legal expert at the US Congressional library, Norma C. Gutiérrez, has studied the legalities around the deposing of president Zelaya in Honduras on June 28, and found that it was done legally (although exiling him was not). It was thus not a coup. Here is the report.

The crucial conclusion is formulated thus: “Available sources indicate that the judicial and legislative branches applied constitutional and statutory law in the case against President Zelaya in a manner that was judged by the Honduran authorities from both branches of the government to be in accordance with the Honduran legal system.” Thus, it was not a coup d’état, in plain English.

A detail: The decree PCM-19-2009 that is mentioned on page 3 is dated June 25, not May 26. See original.

The anti-Honduran slant of New York Times is obvious in their coverage of this report. The article ends: “Her bottom line: the case against Mr. Zelaya was rooted in constitutional and statutory law. His removal from the country was not.” They are leaving their readers with the wrong impression. The distinction is that the removal of president Zelaya from office was legal, but the removal of citizen Zelaya from Honduras was not.

Related in DN.

Ingen kupp i Honduras säger expert i USAs kongress

En juridisk expert vid USAs kongressbibliotek, Norma C. Gutiérrez, har studerat händelseförloppet kring avsättandet av president Manuel Zelaya, och lagarna i Honduras, och funnit att det gick lagligt till. Det var alltså inte en statskupp. Här är rapporten, rykande färsk.

Den avgörande punkten formuleras såhär: “Available sources indicate that the judicial and legislative branches applied constitutional and statutory law in the case against President Zelaya in a manner that was judged by the Honduran authorities from both branches of the government to be in accordance with the Honduran legal system.” I översättning, “Tillgängligt källmaterial visar att de rättsskipande och lagstiftande statsmakterna tillämpade grundlagen och andra lagar i fallet med president Zelaya på ett sätt som de honduranska myndigheterna från bägge statsmakterna bedömde vara i enlighet med det honduranska juridiska systemet.” Eller i klartext, det var ingen statskupp.

Det skall påpekas att medan det var lagligt att avsätta president Zelaya så var det naturligtvis olagligt att landsförvisa medborgaren Zelaya.

En randanmärkning, bara: Det dekret PCM-19-2009 som nämns på sidan 3 är daterat 25 juni, inte 26 maj. Här är det, skannat.

Erik de la Riguera i DN fortsätter dock skamlöst att kalla det en kupp utan att så mycket som med ett ord nämna gårdagens stora händelse för alla som följer Honduras på nära håll: Rapporten. Att han har grumliga värderingar framgår också av vad han skriver om Chávez, ‘Även i Honduras … förväxlas denna nya variant av demokratisk socialism ofta med ”kommunism”’. Han underlåter att upplysa läsarna att “demokratisk socilism” är kod för att avskaffa den konstitutionella demokratin och dess institutioner till förmån för envälde och gatans makt, och att Chávez nationaliserar hej vilt och stänger media som är regimkritiska. Flamman har skrivit i positiva ordalag om denna plan vars slutmål är i allt utom namnet samma som läget på Kuba nu.

Om Honduras i SvD

Stor demonstration mot Zelaya i Tegus

En stor demonstration mot Zelaya hölls idag i Tegucigalpa, Honduras huvudstad. Under parollen “Ja till självbestämmande, nej till inblandning” samlades 20.000 honduraner framför FN-byggnaden, i en manifestation organiserad av Union Civica Democratica. Budskapet var att omvärlden ska lämna Honduras att sköta sina egna inre angelägneheter själva, enligt sina egna lagar, med sina egna demokratiska institutioner.

På den handskrivna skylten står det "From Honduras to the World, we don't want Zelaya back"
På den handskrivna skylten står det "From Honduras to the World, we don't want Zelaya back"

En delegation från OAS är på väg till landet, och EUs ambassadörer kommer att återvända.

Obekräftade rykten i huvudstaden säger att det var USA som flög in Zelaya med en militärhelikopter från Guatemala till Palmerola-basen, och att en affärsman gav honom skjuts i sin skottsäkra bil till Brasiliens ambassad. Det uppges vidare att det var en nära släktning till ägaren av tidningen El Tiempo som gjorde detta. Chavez säger däremot att färden helt gick till lands. Uppdatering 2009-09-29: Uppgifter i den spanska tidningen La Nacion att Yani Rosenthal (vars far Jaime äger El Tiempo, se nedan) var inblandad har tillbakavisats från flera håll. Underrättelsetjänsten skall enligt uppgift veta vilken sampedransk affärsman det var som lånade ut sin skottsäkra bil, men det var inte någon av dessa, och ingen annan heller som varit inblandad i politik.

Att en länk till El Tiempo pekas ut kan bero på ont blod. Tidningen har gjort sig känd som varande mot strömmen i Honduras, genom att kalla maktskiftet för “statskupp” och upprepa obekräftade uppgifter om övergrepp och dylikt från den så kallade motståndsrörelsen. Här är en typisk, kraftigt vinklad artikel i vilken grova lögner från Zelaya får stå helt oemotsagda.

Det sägs också att denne tidningsägare hade anledning att vilja ha Zelaya tillbaka, eftersom han blivit utlovad posten som ordförande i grundlagsförsamlingen, vilket naturligtvis skulle ha gett honom enastående befogenheter.