Moget för förhandlingar i Honduras

Som andra land i världen har Brasilien nu lyssnat på Honduras interimsregering, säger landets ombudsman för mänskliga rättigheter, Custodio, efter att en delegation av parlamentsledamöter har träffat de olika statsmatkerna. Det första landet var Tyskland, som besöktes av fyra ledamöter från Honduras.

Samtidigt har den avsatte presidenten Zelaya, som är efterlyst i Honduras, nu sagt till en tidning i Uruguay att han är villig att stå till svars inför domstol, eftersom han anser sig oskyldig. Om han verkligen menar vad han säger och kommer ut ur ambassaden så skulle det ge en omedelbar upplösning på krisen genom att lagen får ha sin gång. Varför han inte bara går ut förtäljer inte artikeln.

OAS representant John Biehl, som är i Honduras för att förbereda utrikesministrarnas besök den 7 oktober, säger att han ser mera rationella och mindre känsloladdade ståndpunkter än tidigare.

En fd presidentkandidat i Honduras, Ramón Villeda Bermúdez, anser att Oscar Arias inte har agerat kompetent som medlare, och att han själv har insett det nu. Vid ett tal i Miami sa han att han nyligen läst Honduras grundlag och anser att den måste vara den sämsta på jordens yta. Det är därför han lagt fram medlingsförslag som var grundlagsvidriga; han var okunnig och ointresserad. Enligt Villeda håller Arias på att två sina händer nu.

Med tanke på att OAS visar tecken på splittring så pekar allt på att tidpunkten för verkliga förhandlingar har kommit. Nu kanske äntligen förslag kan komma på bordet som är baserade på verkligheten och inte på fria fantasier.