A Democracy Must Defend Itself, also Honduras

Every state has two classes of potential enemies: External, and Internal. The defense against external enemies is allowed in the UN charter, as every country has the right to defend itself if attacked militarily.

The defense against internal enemies is an internal matter, though. A revolution in a country is not a matter for the international community.

For this reason, if one state wished to take control of another state, the only method that they can get away with is to disguise an overthrow of the constitution as an internal matter. Such an act would not violate any international law, only the national laws in the country under attack.

An attempt to overthrow the constitution or government is in Honduras called “delito contra el forma de gobierno,” meaning ‘crime against the form of government.’ In Swedish law that is called “högmålsbrott,” which is subdivided into “uppror,” i.e., revolution, if it is a domestic affair, and “högförräderi,” ‘high treason,’ if it is done with foreign assistance. This is the most severe crime that Zelaya is formally accused of.

The institutions in charge of defending law and order in Honduras acted according to their purpose in defending the country from an internal threat, when Zelaya was removed from office. A new president was installed, a new government set up, and the constitutional continuity was preserved.

If this had been an internal Honduran affair it would have ended there, but it wasn’t. The attack against the form of government was directed from Caracas, Venezuela. Using media, Zelaya’s co-conspirer Chávez managed to dupe the world into believing that there had been a military coup d’état. As a result, he managed to get all international institutions on his side, against the constitutional democracy of Honduras.

Chávez also relied on paid demonstrators and rioters within the country, amplified by people with limited understanding of the laws who genuinely believed that a coup had taken place, and who were strengthened in their belief by the whole world saying so.

However, Honduras is and remains a democracy, defending itself against an assault on its very fabric.

The assailants have used peaceful demonstrations, violent demonstrations, riots, propaganda lies, staged clashes for media effects, and more, all to portray the democratic government as a repressive military regime. While most serious media have managed to filter out most of the propaganda lies, they have still swallowed the basic lie that it was a coup, and many bloggers and online media have spread even the hysterical lies.

Well-intended but ignorant and naïve “help workers” from richer countries have become propaganda mouthpieces for the anti-democratic forces in this upside-down world, where the real coupsters accuse the democratic institutions of being coupsters.

It took many weeks but slowly the conditions in the country returned towards normalcy. Until Zelaya returned and sought asylum at the Brazilian embassy, and from there tried to rally a mob to overthrow the government. This created a new situation of internal threat to the form of government, since both Zelaya and the mob leaders professed to wishing to overthrow the constitution.

At this point, about 3 months after exiling Zelaya from the country, the democratic government saw itself compelled to declare a state of emergency (called “estado de sitio,” literally ‘state of siege’). In agreement with the constitution, certain civil liberties were suspended for a limited time in order to control the internal threat that the country was facing.

The order contained strict requirements for the security forces to follow protocols to assure that the government can demonstrate that nobody is tortured, since accusations have been made in the past. Honduras has an independent ombudsman for human rights, but the strategy of the real coupsters is to allege that he is biased, and then present fake reports from organizations that lack an institutional foundation, such as NGOs that are nothing but a front for Chávez. [See also this article on Human Rights.]

This attack against Honduras is very real, it is very well orchestrated, and it came within hours of succeeding. If it wasn’t for the determination of key persons at the democratic institutions in Honduras, the democracy would have fallen. Among Latinos in Miami, Honduras is looked up to. Their perseverance in the face of the whole world just adds to the admiration.

A lesson that they have learned the hard way is that having a very large social gap in the country is a security risk. Even if there is no domestic revolution, as in Russia and Cuba, it opens the door for foreign-supported coups as the one Zelaya attempted in Honduras. Hopefully the ability for all citizens to participate in the democratic process will be addressed in Honduras as a result. It is also quite likely that the constitution will be amended as a result, but legally, and not in the way that Chávez wanted. A proposal that has been suggested is some form of parliamentarian system, whereby the executive is elected by the congress so that the head of government cannot so easily be bought as today (Zelaya is allegedly in debt to Chávez to the tune of $400 million).

PS, added 2009-10-18: On 2009-10-10, New York Times ran an opinion piece that clearly outlined how the real coupster of June 28th was Manuel Zelaya, and that his ousting actually prevented the coup, rather than being the coup, as the world has come to believe based on Chavez’ propaganda.

Mel Zelaya, failed coupster
Mel Zelaya, failed coupster

Är Honduras en principfråga om korruption?

Follow the money, heter det. Så låt oss se vart pengarna tar oss när det gäller Honduras. Zelaya är skyldig Chavez 400 miljoner dollar. När han valdes var det bara 4 affärsmän i landet som stödde honom, men ändå hade han lika gott om pengar som sin motståndare. En bankkälla har skvallrat för mig om varifrån och hur han fick pengar: Från FMLN i El Salvador via en namngiven bank i Honduras. FMLN är regeringsparti sedan 3 månader, men förr var det en kommunistisk gerilla. De hjälpte för övrigt Zelaya tillbaka, och det har resulterat i att en undersökningskommiskon nu tillsatts i landets kongress.

Men FMLN var bara mellanhand. Den verkliga källan för alla pengar var Chavez.

Ponera att allt detta är riktigt, och det finns ingen anledning att tvivla på uppgifterna. Om Zelaya inte återinsätts så har Chavez kastat pengarna i sjön, för det han ville ha i utbyte var en omstörtning av statsskicket i Honduras. Därom råder ingen som helst tvekan eftersom han till och med har hotat med krig, först om processen avbröts, sedan om inte Zelaya återinsattes. (De som stödjer denna plan, däribland den av Chavez avlönade bondeledaren Rafael Alegria, kallar inte detta för högmålsbrott, men det är domstolens sak att avgöra och de har redan dömt att det strider mot grundlagen.)

Det märkliga är att presidenter i andra länder, till exempel Barack Obama, trycker på hårt för att Zelaya skall återinsättas trots hans högförräderi. Det kan finnas olika förklaringar: dumhet, okunnighet, envishet, beslut fattade med ofullständig information, och så vidare. Men en mycket otrevlig förklaring kan vara följande.

Alla presidenter som väljs i personval och som för sin valkampanj är beroende av ekonomiska bidrag kommer naturligtvis att stå i skuld till sina donatorer, just som Zelaya står i skuld till Chavez.

Skulden är utomjuridisk och kan inte drivas in i domstol. Den är av samma slag som en spelskuld i Sverige, eller en skuld ibland brottslingar.

Och här kommer poängen: Om en president som Obama skulle acceptera att Zelaya avsätts, så skulle han sätta ett prejudikat, och sända en signal till sina egna finansiärer att det kan vara en osäker investering att köpa en president. Därför gissar jag att de som sysslar med köp av presidenter trycker på hårt för att Zelaya skall återinsättas.

Vilken utväg finns ur detta? Att betala av Chavez är naturligtvis orimligt. Att ge honom det han vill ha likaså. Hans intresse för Honduras handlar inte om att de fattiga skall få det bätre, utan det är att bli av med Palmerola-basen (USA-basen är officiellt omdöpt till Soto Caño, men alla säger Palmerola fortfarande), att bli av med DEA så att kokainsmugglingen underlättas, och kanske att ha kontroll över den olja som man tror skall finnas i Honduras.

Den enda utväg jag ser är att länder utan systemisk korruption – t.ex. Sverige – går i bräschen, sätter ner foten, och gör klart att man kan inte acceptera att världspolitiken styrs av sådana som köper presidenter. Lagen skall gälla och därmed punkt.

Lösning nära

Den utsände diplomaten från OAS, John Biehl, meddelar nu att Micheletti och Zelaya har kommit överens om att inleda en dialog nästa vecka. Den sittande presidenten kommer att inbjuda till dialog, och den fd kommer att acceptera, om detta råder nu enighet.

Så långt kom aldrig Oscar Arias i sina medlingsförsök. Han har nu eliminerat sig själv från processen genom att kalla Honduras grundlag en clownutstyrsel. Det är väl hans sätt att säga “det var inte mitt fel att jag la fram ett förslag som stred mot grundlagen, det var grundlagens fel som stred mot mina förutfattade meningar.” Med tanke på att han inte läste grundlagen i förväg, vägrade lyssna på Honduras då de erbjöd sig att informera honom om juridiken bakom maktskiftet, och med kunskap om de dödsfall, det lidande, och de ekonomiska konsekvenser som följt av att världen – för att stödja medlaren – envist stött brottslingen mot lagen, så skulle det inte förvåna om detta går till historien som den mest katastrofala medlingsinsatsen någonsin.

Men bollen är nu tillbaka hos OAS. Som Biehl sa, “Jag ser en verkligt ärlig inställning. Det finns mycket vilja hos bägge parter att ha en verkligt honduransk dialog, som inte är en förhalningstaktik för någon, utan som tjänar till att lösa krisen och förstärka demokratin.”

Till och med OAS ordförande Insulza har talat med Micheletti, rapporteras det, vilket är ett stort steg framåt med tanke på att Insulza vid sitt första besök vägrade att ens träffa någon från den nuvarande regeringen.