Ingen överenskommelse kl 17 idag

Honduras president Roberto Micheletti bekräftade enligt La Prensa att idag på sena eftermiddagen lokal tid fanns det ännu ingen överenskommelse på den sista punkten i förhandlingarna, den så kallade Dialogo Guaymuras. Den punkt som äterstår sedan igår gäller Zelayas återinsättande.

Det som skiljer de båda parternas ståndpunkter åt är vilken institution som skall fatta det formella beslutet, nationalkongressen eller Högsta Domstolen. Zelaya vill att kongressen skall fatta avgörandet om hans återinsättning, men Micheletti hävdar att det är en juridisk fråga och alltså inom domstolens kompetensområde.

I en pressrelease från presidentämbetet meddelades att förhandlingarna kommer att fortsätta imorgon torsdag. Det är den dag, den 15 oktober, som Zelaya satt som deadline.

Texten som de i övrigt har kommit överens om har nu tillställts de bägge huvudmännen, Zelaya och Micheletti, men dess innehåll hålls fortfarande hemligt för utomstående.

De politiska striderna läggs nu åt sidan tills imorgon. Förhandlingarna avbröts för att klockan 18 lokal tid kunna följa fotbollsmatchen mellan Honduras och El Salvador. Om Honduras vinner, och USA tar poäng på Costa Rica, så går Honduras till VM för första gången på många herrans år.

Svenskan skriver att de nått en överenskommelse, enligt Zelayas förhandlare Victor Meza. Enligt La Prensa talade dock inte Meza om vad punkt 6 innehöll, för att inte förekomma Micheletti. Vad den senare sa, som jag återgav ovan, frågan om vem som skall fatta beslutet, förefaller vara den återstående punkten. Genom att kombinera uppgifter från de olika källorna kan man gissa att överenskommelsen säger att Zelaya skall återinsättas på villkor att det kompetenta organet godkänner det, men att man ännu inte enats om vilket som är det kompetenta organet.

Uppdatering 19:48: Just som ovanstående publicerats ändrade Svenskan sin artikel. Nedan visas den ursprungliga och den nya.

Svenskans ursprungliga text.
Svenskans ursprungliga text.
Svenskans nya text.
Svenskans nya text.

Livet går vidare i Honduras

Nästan alla punkter har nu avhandlats mellan förhandlarna som representerar Zelaya och Micheletti. Idag gäller det den sista punkten, Zelayas återinsättande.

De flesta honduraner har dock siktet inställt på en annan kris: Fotboll och VM i Sydafrika. Efter att ha förlorat mot USA den tionde så måste Honduras nu vinna mot El Salvador, samtidigt som USA måste ta poäng mot Costa Rica. Alla håller nu tummarna för att Honduras skall vinna.

Alla? Nej, inte riktigt. Den så kallade “motståndsrörelsen” av Zelayaanhängare hoppas att El Salvador vinner. De ser fotbollslandslaget som representanter för vad de kallar “kuppregimen”, och därför håller de på motståndarna. Det har de gett uttryck för i både tal och skrift. Månne det är därför de kallar sig “motståndsrörelsen”?

"Motståndsrörelsen", vars ledare Juan Barahona syns till höger, hoppas att motståndarna i kvällens fotbollsmatch mot El Salvador skall vinna.
"Motståndsrörelsen", vars ledare Juan Barahona syns till höger, hoppas att motståndarna i kvällens fotbollsmatch mot El Salvador skall vinna.

Men även på andra sätt går livet vidare. Militärchefen Vásquez har nu sagt att de betraktar krisen som över, och i morgon hålls en modeshow i Tegucigalpa. Valrörelsen går också vidare sin gilla gång, och investerare besöker landet igen. till exempel några som planerar finansiera centralamerikas största farm för vindkraftverk. Våldsverkarna blir alltmer marginaliserade, och fokus flyttas över till konstruktiv dialog, för att på lång sikt förbättra demokratin och bekämpa korruptionen.

Honduras lagliga regim når diplomatisk framgång

EU-kommissionen har beslutat att sända valövervakare till Honduras, uppger El Heraldo. Detta representerar en stor diplomatisk framgång för Honduras interimsregering under president Roberto Micheletti.

Dialogen mellan Michelettis och Zelayas förhandlare har nu nått fram till enighet på 7 av 8 punkter, enligt El Heraldo. Idag hade Zelaya ersatt “motståndsmannen” Juan Barahona, vilken vägrat ge upp kravet på att ersätta grundlagen med en ny, med en advokat. Den åttonde och sista punkten, vilken kommer att diskuteras imorgon onsdag, gäller Zelayas återinsättande. Man har redan enats om att det inte blir tal om någon amnesti, och att de allmänna valen skall hållas som lagen föreskriver.

I SvDs TT-artikel finns också den gamla propagandalögnen att Zelaya lämnade landet i pyjamas med.

Igår fortsatte TT sin pro-marxistiska propaganda från Honduras. Med hänvisning till en anonym “människorättsorganisation” uppger TT att “minst 10 dödsfall förknippas” med interimsregeringen i Honduras under president Roberto Micheletti. I en senare paragraf nämns Amnesty International, säkert i syfte att få läsaren att tro att det är källan eftersom det är en respekterad internationell människorättsorganisation. Men ännu längre ner nämns en honduransk organisation som är partisk, Cofadeh.

Den Honduranska statliga institutionen för mänskliga rättigheter, kallad “ombudsman” i Honduras, nämns däremot inte alls i artikeln. Det hade annars kunnat vara ärligt att göra det, eftersom den officiella institutionen inte har fått in tillnärmelsevis så många anmälningar som artikeln nämner. Vidare, det är en demokratisk institution vars auktoritet ytterst utgår från folket, till skillnad från Cofadeh, vilket är en privat organisation som därför inte ansvarar inför folket, och som inte har något juridiskt mandat i Honduras.

Vad som verkar ha gått TT totalt förbi är att icke-auktoriserade organisationer kan användas – och används – som propagandaorgan för den som vill misskreditera ett lands rättmätiga regim.

Det är oärligt och propagandistiskt att som TT gör redovisa icke officiella uppgifter, som inte är avlagda under ed, över hur myndigheterna beter sig, och samtidigt helt underlåta att rapportera om det angrepp på den demokratiska staten Honduras som iscensatts från Venezuela sedan ett år tillbaka, med i princip samma metoder som Adolf Hitler använde för att ansluta Österrike till Tyskland, eller stycka och svälja Tjeckoslovakien. De våldsdåd som äger rum rapporteras inte; de angrepp på enskilda personers hem och på affärer som pöbeln gör, organiserat genom de nu stängda radio- och TV-kanalerna, underlåter TT att rapportera för svenska läsare.

Den bild som förmedlas är därför diametralt motsatt verkligheten. TT går i detta Hugo Chavez ärenden, en nysocialist, en ny diktator, en ny Hitler, om än med röda skjortor istället för bruna.

PS. Undantagslagarna upphävdes förra måndagen. En del media påstår att de ännu är i effekt eftersom de inte publicerats, men publiceringen är, enligt presidentämbetets utrikestalesman, separat från beslutet och det är beslutet som gäller. Det finns heller inget utegångsförbud på nätterna. Vidare sägs att den så kallade “motståndsrörelsen” hotat med terroristattacker, bomber i köpcentra och under broar, imorgon och övermorgon, men att man hoppas att det bara är tomma hot.