Zelaya ger upp, skriver Tegucigalpatidning

I ett brev som Honduras avsatte president Manuel “Mel” Zelaya skrev igår kväll till Barack Obama, kastade han in handduken om att bli återinsatt, skriver idag tegucigalpatidningen El Heraldo på sidan 6. Från detta datum, skrev han, “…accepterar jag inget avtal om att återinsättas som president…” som är villkorat till att hans avsättande legitimeras.

Tidningen kommenterar i en stort uppslagen artikel hur han gradvis har förlorat anhängare bland vänner, media, och det internationella samfundet. Allt fler länder har deklarerat att de kommer att erkänna vinnaren av valet om två veckor idag, och vänsterpartiet UD har ändrat sig och kommer att delta i valet trots tidigare hot om bojkott.

Igår kväll vid halvåttatiden hörde vi ännu en explosion. Det var en splittergranat som var ämnad att fälla en kraftledningsstolpe, men den orsakade ingen skada. Ett par av dessa högspänningstorn har tidigare fällts, och ytterligare ett dussintal har påträffats med borttagna muttrar, men efter att bevakningen skärpts har ”resistencian” nu tydligen ändrat taktik.

Omkringboende kontaktade dock omedelbart polis, så något folkligt stöd att tala om har uppenbarligen inte ”resistencian” längre. De flesta av de som en gång stödde Zelayas återinsättande är demokratiskt sinnade honduraner som vill att valet hålls. De har inget till övers för strategin att bojkotta och sabotera valen.

Kongressen väntade igår ännu på utlåtande från bland annat högsta domstolen och åklagarämbetet innan de var beredda att rösta om Zelayas återinsättande. Endast kommissionen för mänskliga rättigheter har hittills lämnat sina synpunkter. En majoritet av kongressledamöterna har dock uttalat att de inte avser att ge till föga för påtryckingarna, utan avser att följa lagen och rösta nej till återinsättandet. Men efter Zelayas brev till Obama blir ju hela frågan överspelad, eftersom han nu dragit sig ur det avtal han tidigare ingick.

Frågan vad som kommer att hända med Zelaya nu återstår. Lämnar han ambassaden kommer han att arresteras och åtalas. Valet står mellan att få politisk asyl och bli beviljad fri lejd, eller att förbli inlåst i ambassaden på obestämd tid – vilket kan bli många år. I det senare fallet blir naturligtvis ambassaden som en sorts fängelse för honom.