Bli virtuell valövervakare i Honduras!

Nå, detta ersätter förstås inte alla de valövervakare som finns på plats, men genom ett antal videokameror kan nu hela världen följa valet i Honduras på internet. Det är bara att gå till http://hondurasvota2009.com/. Den 28 november börjar kamerorna sända.

Brasiliens vänsterpresident Lula har föreslagit att valet i Honduras skulle uppskjutas tills dess Zelaya återinsätts. Vilken paragraf i Honduras grundlag Lula månde grunda sig på när han blandar sig i landets inre angelägenheter förtäljer dock inte historien. President Obama gav honom mycket förutsebart kalla handen, för USA har redan beslutat att erkänna valen. Det var av allt att döma ett löfte som landet gav då parterna i Guaymurasdialogen undertecknade Tegucigalpa/San José-överenskommelsen, vilken interimsregeringen fortfarande håller sig till.