Dick Emanuelsson har fått paranoia

I en blogg idag sägs att Dick Emanuelsson, stalinisten som sprider lögner från Honduras, fruktar för sitt liv för att han intervjuat en ordförande för en demokratisk ideell organisation, Hagamos Democracia. Han säger sig frukta för sitt liv. Han påstår att denne person blev så fly förbannad för att Dick avslöjade vad han sagt i intervjun att han hotat honom. Vad var det då som var så fruktansvärt, den hemlighet som avslöjades för Dick men som det inte var meningen att Dick skulle sprida vidare? Jo, att Hagamos Democracia (“vi gör demokrati”) finansierades med bidrag från USAs motsvarighet till Sida, och från det Demokratiska Partiet i USA. Men hu så hemskt då, vilka statshemligheter!

Karln är ju helt fjollig.