Honduras adopts National Plan

The Congress in Honduras this evening adopted a National Plan as their last act before closing the session. Well, almost last. It was a campaign promise of Porfirio Lobo, who won the regular presidential election in November and who will sign the plan after taking office on January 27.

The bill contains a 28 year vision for the country, and a 12 year concrete plan. It includes 4 national objectives: A country without poverty but with social services for all; democratic, safe, and non-violent; productive, with good jobs and a healthy environment; and a modern, transparent, efficient, and competitive state apparatus. The bill is based on 20 years of research and studies, but as a result of Honduras’ political crisis last year, all important sectors of society in short order pulled together to create a long-term plan.

As the saying goes, every crisis brings opportunities, and seldom has Honduras faced an opportunity like this to lift itself by the bootstraps.

As for the very last act, my sources tell me it will be to honor interim president Micheletti, for having successfully shepherded the country through this crisis.

Prosecution not amnesty in Honduras

Update 2010-01-13 16:40 ET: The prosecuted militaries have announced that they will not seek amnesty. They trust in that the court will declare them not guilty, which is more honorable than accepting amnesty. The thousands of people who helped Zelaya carry out the illegal referendum may also face very severe charges under the constitution, since they violated a direct court order, encouraged by the president, who said about the court, “Let them come and arrest me!”, which they did.

Update 2010-01-12 21:10 ET: The Congress in Honduras has postponed the debate on a possible amnesty until the next congress, which convenes at the end of January. The amnesty had been requested by the president-elect, Porfirio Lobo. With the amnesty off the table for several weeks, the prosecution of the top military brass for having allowed the then president Zelaya to escape justice in June will have more time. The process will start Thursday this week.

Original post 2010-01-11 19:26 ET: Rumor is that the amnesty is off the table. The call for amnesty came from USA and other nations, and was echoed by the president-elect, since he of course wants to be recognized as the legitimate president in order to be able to carry out his agenda. However, left-leaning countries and websites, taking the lead from Hugo Chávez, fiercely criticized the amnesty. It appears the Hondurans have decided that if neither Hondurans nor their strongest critics want it, then what’s the point.

This of course means that the prosecution of the militaries who helped Zelaya escape justice will go forward, as well as the prosecution of Zelaya himself unless he seeks political asylum.

Note that NY Times has changed vocabulary and now calls it an ouster rather than a coup. Also BBC Mundo refrains from using the word coup in their coverage of the topic (except when recounting what Zelaya said, since he will never stop calling it a coup regardless of his deposing being initiated by the Supreme Court and carried out by the National Congress).

January 15 also BBC in English ran an unbiased story in which the word coup was only used in reference to the world reaction.

Honduras lämnar ALBA

I skuggan av en fruktansvärd tragedi i Haiti röstade Honduras parlament igår kväll för att lämna samarbetsorganisationen ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), enligt El Heraldo. Honduras gick in i ALBA år 2008 då Roberto Micheletti, nu interimspresident, var talman. Hans partikamrat Marcia Villeda, som också röstade för avtalet den gången, förklarar nu sin röst för ett utträde med att ALBA visade sig vara en betydligt mer ideologisk och militär grupp än vad som förespeglats. Den drivande kraften bakom ALBA är Hugo Chávez, Venezuelas president på obestämd tid. Till beslutet bidrar också att inget land i ALBA erkänt det ordinarie valet i Honduras i november förra året.

Honduras väljer att stå kvar i samarbetet Petrocaribe, genom vilket man kunnat köpa olja till fördelaktiga priser. Pengar som erhållits via ALBA för sociala projekt beslöt man dock att återbetala.

Medlemmarna i ALBA är Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Dominikanska Republiken och Nicaragua. Nyheter från El Salvador säger att det landets styrande parti, FMLN, mera känt i Sverige som gerillan som i många år kämpade i bergen mot regeringen, nu vill att landet skall gå med i ALBA. De rapporteras också hålla på att bygga upp en parallell statsapparat, något som även Chávez gjort i sitt land, och som i generella termer har tolkats som en metod för att drastiskt förändra styrelseskicket när tiden är mogen.

Från Honduras huvudstad Tegucigalpa rapporteras att intresset att få sitt fotografi tagit med den utgående presidenten är rekordstort. Som en tjänsteman med erfarenhet från ett flertal presidenter uttryckte det, “Micheletti är inte en president längre, han är en folkhjälte.” Orsaken är mycket enkel att förstå: Han har stått emot alla försök till påtryckningar från utlandet, inklusive från USA. Därigenom har han visat att Honduras kan stå på egna ben, och inte behöver kröka rygg för någon.

När mandatperioden nu går mot sitt slut (den 27 januari) så börjar samtidigt vinden svänga för Honduras och Micheletti. Då riksåklagaren den 6 januari väckte åtal i högsta domstolen mot militärerna som lät Zelaya undkomma rättvisan genom att flyga honom till Costa Rica, så slutade New York Times använda ordet “kupp” om maktskiftet. Då högsta domstolen beslutade ta upp fallet fortsatte New York Times att undvika order “kupp”. Nu har kongressen beslutat att inte behandla frågan om amnesti i denna sessionen, varför åtalet definitivt blir av.

New York Times verkar ha förstått att med militärerna under åtal för att ha flugit Zelaya ut ur landet, så finns det inte längre någon som helst anledning att tolka maktskiftet som en kupp. Noll och intet.

Det är en allmänt vedertagen uppfattning i USA att NY Times sätter tonen för hela landets press. Att denna omsvängning inte slagit igenom helt än beror nog bara på att det tar ett tag att märka att ett visst ord INTE används längre. Men det kommer, det är jag säker på. Inte minst därför att jag spådde denna utveckling redan en av de första dagarna då jag skrev om Honduras i denna blogg. Detta med åtalet av militärerna är den springande punkten för hela affären.

Det är med stort intresse jag ser fram emot att få höra militärens försvar, för att se om deras underrättelseinformation (vilken jag hoppas presenteras) stämmer överens med de rykten jag hört… Om så är fallet, så spår jag att de kommer att frikännas från ansvar för brott. Fast det betyder inte att det var fel att åtala dem. Endast en domstol kan frikänna en person som uppenbarligen begått ett brott, vilket de har.

Tillägg 2010-01-15 17:00 ET: Nu har även BBC publicerat en artikel online som objektivt redovisar händelserna vid maktskiftet, och som inte tar ställning för att det var en kupp. BBC har ungefär samma goda renommé för opartisk och självständig rapportering i Europa som New York Times har i USA. Åtalet av militären förefaller därför ha fått media att inse att det var sant när högsta domstolen sa att de gett ordningsmakten i order att arrestera Zelaya, eftersom ju åklagaren accepterar det som helt legitimt.