Historiskt åtal av generaler i Honduras inlett

Publicerad 18:55, uppdaterad 22:45 ET: Idag på eftermiddagen kom de sex militärerna i Honduras högsta militärledning till Högsta Domstolen för att få åtalspunkterna upplästa och deklarera sin inställning till åtalet, skriver El Heraldo. En stor skara journalister från diverse länder följer rättegången från utanför rättssalen, eftersom de tyvärr inte tillåts att komma in. Förhoppningsvis kan försvaret be om en öppen rättegång, om jag får önska mig hur jag skulle vilja ha det.

Åtalet avser att militären den 28 juni 2009 bröt mot en order från precis samma domstol som nu har att döma dem.

Ordern avsåg att arrestera den dåvarande presidenten, Zelaya, så att han skulle kunna ställas inför rätta för sina brott mot en annan av högsta domstolens order. Istället sände militären Zelaya till Costa Rica och släppte honom fri. I San José satte han omedelbart sprätt på 90 tusen dollar av Honduras statskassa, och – otacksamt nog – anklagade han militärerna för att ha utfört en militärkupp, och för att ha landsförvisat honom.

Åtalet i den nu inledda rättegången avser två brott i anslutning till denna händelse: Dels myndighetsmissbruk för att ha låtit Zelaya undslippa rättvisan, dels brott mot grundlagen för att ha landsförvisat en medborgare.

Försvarets linje är ännu inte klar, annat än att de avser att bevisa sig oskyldiga. Så här från åskådarplats kan man dock omedelbart konstatera att de två åtalspunkterna på sätt och vis motsäger varandra. Om Zelaya skulle vilja återvända så kan han också när som helst promenera ut från Brasiliens ambassad. Landsförvisningen är därför en chimär på grund av att han inte vill återvända till ett land där han kommer att åka direkt i finkan. Den enda åtalspunkt som motsvaras av ett reellt brott torde därför vara den första.

Om anklagelsen om att ha förgripit sig på Zelayas mänskliga rättigheter bortfaller, då ser det genast ljusare ut för försvaret. Dess uppgift inskränker sig då till att överbevisa domstolen om att det var befogat att låta en misstänkt brottsling undslippa rättvisan (åtminstone tillfälligt) för att minska risken för andra brott, nämligen våldsbrott som skulle kunna innebära att ett antal personer miste livet. Att döma av uppgifter i en intervju i början av juli var det så militären resonerade. Den överste som då intervjuades är emellertid inte, vad jag vet, en del av försvararna nu, så tills vidare kan jag bara gissa beträffande deras strategi.

Domstolen beviljade inte åklagarens begäran att häkta militärerna. De får gå fria under förhandlingarnas lopp, men får inte lov att lämna landet. Försvaret gjorde ingen deklaration idag torsdag. Huvudförhandlingarna inleds nästa torsdag.

Romeo Vasquez, militärchefen, som står åtalad jämte 5 kollegor, då han lämnade rättegångssalen i högsta domstolen.
Romeo Vasquez, militärchefen, som står åtalad jämte 5 kollegor, då han lämnade rättegångssalen i högsta domstolen.

Detta åtal har varit länge efterlängtat i Honduras, för det är det slutliga beviset på att det inte var en kupp den 28 juni, utan att det var landets demokratiska institutioner som agerade för att försvara grundlagen, rättstaten, maktdelningen och demokratin.

Åtalet är historiskt unikt. Det visar att militären inte längre är de som bestämmer i Honduras, utan att en konstitutionell demokrati definitivt har slagit rot.

Det svenska biståndet för demokratiutveckling och mänskliga rättigheter de senaste åren har av allt att döma inte varit förgäves. Den fula ankungen har vuxit upp och blivit en svan.

Den stora händelsen nu är givetvis jordbävningskatastrofen i Haiti. Även Honduras har sänt personal idag för att hjälpa till att rädda liv.

Fotnot: Efter att Zelaya släppts i Costa Rica avsatte landets folkvalda kongress honom för brott mot grundlagen, och tillsatte Roberto Micheletti som interimspresident för resten av mandatperioden. I ordinarie val den 29 november valdes Porfirio Lobo till president för nästa mandatperiod, vilken börjar den 27 januari i år.

Media: DN, SvD, GP, ACJ (English), El Heraldo.

PS. Jag har tidigare argumenterat (på spanska) för varför åtalet är så viktigt.

Micheletti tackar “modiga kvinnor” för att ha räddat Honduras

Igår kväll dekorerade Honduras nationalkongress den avgående interimspresidenten Roberto Micheletti med “Grado de Gran Cruz Extraordinaria Placa de Oro” (ungefär ‘extraordinära stora korset med guldbård’), för hans insatser för landet under de cirka 7 månader han tjänstgjort som statschef. Presidenten kom åtföljd av regeringen och militärstaben, under ett stort säkerhetspådrag, vilket säkert betingats av uppgifter att Venezuelas president Hugo Chávez utlovat en miljon amerikanska dollar till den som mördar Micheletti. I början av perioden rörde han sig fritt utan speciella säkerhetsdetaljer.

I sitt tal tackade Micheletti militären, polisen, och Unión Civica Democrática (UCD). Att militären och polisen får speciella tack är inte svårt att förstå; de har många gånger fått utstå svåra provokationer från militanta demonstranter utan att tappa lugnet, till och med blivit beskjutna. Demonstranternas strategi har varit att provocera fram en reaktion från ordningsmakten för att sedan bara publicera bilderna på reaktionen, inte provokationen, men tack vare militärens disciplin lyckades det inte, något som observerats av ett flertal insatta från andra Latinamerikanska länder.

Om UCD (den ‘civila demokratiska unionen’) sa han att det är en grupp “modiga kvinnor” vars auktioner lyckades väcka fosterlandskärleken hos politikerna. UCD bildades då Zelaya var president för att med hjälp av bland annat massdemonstrationer få politikerna att reagera på Zelayas myndighetsmissbruk och övergrepp på grundlagen. Dessa massauktioner under några månader fick politikerna att förstå att de hade folkets stöd om de stod upp mot den då ännu populäre presidenten.

När kongressen i denna veckan beslöt att inte ta upp frågan om amnesti för Zelaya (eller andra) så var det också på uppmaning av UCD. Honduras har en förhållandevis liten andel kvinnor i politiken, men de som finns har ett förhållandevis stort inflytande, och genom UCD har kvinnor visat sig ha ett reellt inflytande som går långt utöver det formella. I ett relativt patriarkaliskt land som Honduras är det kanske inte så smickrande att påpeka det, men på svenska kan det sägas rent ut: Kärntruppen bakom Micheletti har till stor del bestått av kvinnor. Kunniga, välutbildade, erfarna och analytiskt begåvade kvinnor.

Micheletti rekommenderade också kongressen att utlysa en folkomröstning om frågan om politisk amnesti. Han sade sig ha full förståelse för de grupper, både UCD och “resistencian” som motsatt sig Zelayas avsättning, som inte vill ha amnesti därför att det medför straffrihet för de som bröt mot lagen. “Det är ett ämne som gör att många känner sig besvärade, för ingen vill mer i detta land att det finns immunitet för någon som helst form av korruption”, sa han.

Kongressen beslöt att bordlägga ärendet tills nästa kongress har tillträtt, alltså den som valdes den 27 november. Detta betraktades av åklagarämbetet som ett vist beslut.

Amnestin har begärts av den tillträdande presidenten. Hans parti kommer att ha majoritet i den nya kongressen. Michelettis råd är dock mycket vist, dels därför att genom en folkomröstning undviker kongressen att tvingas att välja mellan vad deras president vill att de gör, och vad deras väljare vill att de gör, dels därför att ingen efteråt kan anklaga någon för att bedriva politik om amnesti. Det blir folket självt som fattar beslutet i sann demokratisk anda.

Media: El Heraldo om utmärkelse, El Heraldo om folkomröstning.