Daily Archives: 2010-02-02

Dragon’s teeth sown in the UN now ripe

By accepting the label “coup” for what happened in Honduras, the international community has set an exceedingly dangerous precedent for democracy. From now on the separation of powers may be a chimera, leaving nothing to balance an autocratic leader.

Draksådden i FN skördemogen

Draksådden ifråga var då FNs generalförsamling enhälligt fördömde den påstådda kuppen i Honduras i juni förra året. Nu är draksådden redo för skörd, av rättsstatens och folkstyrets fiender. Prejudikatet har redan börjat användas. Enligt en artikel igår anklagar  Venezuelas förenade socialistparti (PSUV) “radikala delar av oppositionen för att planera en institutionell kupp för att avsätta president […]