Daily Archives: 2010-03-16

Bristande fantasi hos Fk och domstol

En dom i Stockholms Tingsrätt har slagit fast att Försäkringskassan gjort rätt då de betalt över 100 tusen kronor i vårdbidrag till mamman, men inte ett öre till pappan, trots att de skilda föräldrarna delar lika på vårdnaden av deras autistiske son och har honom en vecka var. Domaren hänvisade till att lagen säger att […]