Bristande fantasi hos Fk och domstol

En dom i Stockholms Tingsrätt har slagit fast att Försäkringskassan gjort rätt då de betalt över 100 tusen kronor i vårdbidrag till mamman, men inte ett öre till pappan, trots att de skilda föräldrarna delar lika på vårdnaden av deras autistiske son och har honom en vecka var. Domaren hänvisade till att lagen säger att bara en förälder kan få vårdbidrag, och då är det rimligt att den får det där barnet är skrivet. Barnet är nämligen bara skrivet på en address trots att det bor omväxlande på två.

Bristande fantasi, säger jag. Fk och domstolen hade ju kunnat säga att visst, bara en förälder i taget kan få vårdbidrag, men det behöver ju inte vara samma förälder hela tiden. Det kan vara mamman vecka 1, pappan vecka 2, mamman vecka 3, osv.

Typisk hjärnförstoppning.