Oligarker är också judar

Venezuelas heroiska uppror söker regimens vänner nedvärdera genom att kalla dem som protesterar “fascistiska oligarker”. Detta argument är likvärdigt med att kalla dem “judesvin” som man gjorde på 1930-talet. Det är dags att vi börjar betrakta likvärdiga beteenden på samma sätt. Så, varför är egentligen rasism förbjuden? Om man får vara lite cynisk så finns det två faktorer:

  1. Det är en form av demagogi som fungerar.
  2. Nazityskland förlorade kriget.

Men varför är då inte motsvarande hatdemagogi mot oligarker förbjuden. Enkelt:

  1. Det är visserligen en form av demagogi som fungerar,
  2. men Sovjetunionen var bland segrarna i kriget.

Det är egentligen ingen skillnad mellan “oligarker” och “judar”, för Hitler var det deras tillstånd av “oligarker” som var det viktiga, och det faktum att de var judar var sekundärt men användbart som metod att identifiera dem. Det var långt ifrån bara judar som gasades ihjäl. Att fokusera på rasismen är att missa poängen.

Poängen är att regimen sådde ut hat mot en grupp som ett demagogiskt verktyg för att krossa demokratin.

Exakt på samma sätt beter sig regimen i Venezuela, och har gjort sedan Hugo Chávez kom till makten 1999. Det finns ingen som helst principiell skillnad mellan Nazityskland och Bolivarianska Venezuela: Bägge regimerna kom till makten genom att utnyttja demokratin, bägge använde demagogi för att så hat mot en minoritet av folket, och bägge utnyttjade den uppiskade stämningen för att införa diktatur utan att folket märkte det, eller om de märkte det, utan att de vågade göra något åt det.

Tyskland gick ett grymt öde till mötes och betalade ett högt pris. Venezuelas folk har istället inlett ett uppror som man måste beundra. Obeväpnade går de ut på gatan dag efter dag, sedan den 4 februari, trots att de sedan den 12 februari har blivit mötta med dödligt våld vid många tillfällen. Omkring 30 demonstranter har skjutits ihjäl, slagits ihjäl, körts över. Ibland har det varit slumpvis vem som dött, ibland har det varit rena avrättningar av en ledare.

Christ with gas mask
Jesus på en bil i Venezuela under påskveckan.