Venezuela becomes totalitarian

On the south shore of the Caribbean Sea a totalitarian communist state is new being consolidated. On August 19th, Venezuela’s dictator Nicolás Maduro introduced a State of Emergency in five municipalities on the border to Colombia, and closed the border. He also started expelling Colombians from all over the country. Six paragraphs of the constitution were suspended. Apart from the usual four (the inviolability of the home, the right to private communications, the right to freely move about and to leave and enter the country, and the right to peacefully assemble) two more were suspended: The prohibition against using firearms and chemical weapons against peaceful protesters, and the right to do business.

Estado de excepcion Tachira

On the night of September 7th, this was extended to three municipalities in the northern end of Zulia state. The following day the regime (using a combination of twitter bots, hired staff and supporters who are being systematically brainwashed in workshops) launched the hashtag #CierreTotalDeLaFrontera (total closure of the border). The next day (today) they launched #NuevaFronteraDePaz (new border of peace), suggesting that peace will be achieved by closing the border.

CierreTotalDeLaFrontera

They conveniently forgot that the violence of the past largely was caused by the regime allowing several Colombian terrorist groups to have their bases on Venezuelan soil (FARC in Zulia state, ELN in Apure state). Furthermore, the smuggling that they want to stop, was carried out with the permission of the armed forces, who charge a fee for each load. In other cases it was the military themselves who did the smuggling over the border, closing it down for a few hours to have the zone for themselves.

Dictator Maduro is implementing the same policies in Venezuela that Stalin did in the Soviet Union, and which led to the Holodomor.
Nicolas Maduro is implementing the same policies in Venezuela that Joseph Stalin did in the Soviet Union, and which led to the Holodomor, genocide by starvation.

While this is going on at the border, the regime is also cracking down on the private vendors who have been buying at government stores at regulated prices, and resold it at free market prices. These so-called bachaqueros have been sharply attacked by the dictatorship, accusing them of causing the shortage of regulated products, an accusation that the average Venezuelan does not buy into.

Eighty "bachaqueros" were arrested in Puerto La Cruz, Anzoategui, the other day for "speculation" and their merchandize was seized.
Eighty “bachaqueros” were arrested in Puerto La Cruz, Anzoategui, the other day for “speculation” and their merchandize was seized.

It seems that all except the communists themselves consider the shortage to be caused by the following government policies: The regime confiscating and closing farms so that the domestic production decreased to a trickle; the regime confiscating food production companies and running them in a very inefficient way; the inflation and the unsustainable exchange rate and lack of hard currency, which has meant that farmers and producers are unable to import necessary spare parts and raw materials, thus further decreasing production; and the regulated prices which means that the producers are unable to charge enough to cover the cost of production, thus further decreasing output. All the actions the regime is taking to “solve” this problem are related to distribution (prohibiting transporting food, prohibiting the stockpiling of food, rationing sales, price control), while none is aimed at increasing production of food, or enabling the importation of more food by improving the trade balance.

Venezuela is a narco-oil-state that has been heavily armed by Russia and China, and is backed up by the security services of Cuba and Iran. The leadership has become outlandishly rich by systematically skimming the oil revenues, and by engaging in drug trafficking using the military and other state resources. Just one example, one of Hugo Chávez’s daughters allegedly has a fortune of $4 billion dollars, with a B.

The development of Venezuela under Nicolas Maduro resembles quite a bit the development of the Soviet Union under Joseph Stalin. After a few years under the 1920’s when Stalin allowed “bachaqueros”, they were cracked down on in the early 1930’s. Just like in Venezuela today, people were prohibited from storing food, from transporting food, from traveling, and from doing private enterprise. In the Soviet Union this policy led to the Holodomor with around 10 million dead. In Venezuela the food shortage has been present for years but is gradually deteriorating. The new policies, which allegedly are introduced to solve the problem, instead run the risk of creating a holodomor in Venezuela, if nothing is done to stop this madness.

Krigsrisk i Västindien

Sedan det Amerikanska Inbördeskriget har kontrollen över Västindien ansetts vara grunden för landets säkerhet. För första gången sedan Kubakrisen är nu den grunden hotad. Ryssland och Kina har utrustat Venezuela med toppmodern krigsmateriel. Diktaturen, som har lämnat alla hänsyn till mänskliga rättigheter bakom sig och som inte har råd att förse folket med mat, håller just på att ta emot en leverans av krigsmateriel från Kina värd 500 miljoner dollar (4,2 miljarder kronor). Det rör sig om militära lastbilar samt amfibiestridsfordon typ VN-18 (exportbeteckning; ZBD-2000 i inhemsk version). Dessa är banddrivna på land, vattenjetdrivna i vatten, med topphastighet 65 km/h på land och antingen 25 eller 45 km/h över vatten. Räckvidd 500 km på land. Tre mans besättning, transporterar 8 soldater, har en 30 mm stabiliserad automatkanon, en 7,62 mm kulspruta, samt två missiler mot stridsvagnar. Venezuela har redan fyra landsättningsfartyg för stridsvagnar, vilka kan släppa av dessa stridsfordon ute till sjöss på internationellt vatten varifrån de kan simma själva till kusten. Fordonen är avsedda för Venezuelas marinkårsdivision, vilken nu får operativ förmåga för en överraskningsinvasion med pansar.

Venezuela har en pågående gränskonflikt med sitt östra grannland Guyana sedan det landet blev självständigt från Storbritannien år 1966. Kravet går tillbaka över 200 år, då England erövrade de holländska kolonierna och flyttade gränsen västerut in på det som tidigare var spanska kolonier. Gränsen mellan de spanska och holländska kolonierna var lagd till floden Esequibo sedan århundraden, men England ville flytta den till Orinocos mynning. En medling för att fastställa gränsen hölls 1899, men direkt efteråt framkom uppgifter som fick Venezuela att anse att det inte gått rätt till, varför de 1966, vid Guyanas självständighet, vägrade erkänna gränsen från medlingen. Sedan dess har ärendet legat hos FN, dock utan att mycket har hänt.

Med förvärvet av de ovan nämnda amfibiefordonen har Venezuela för första gången fått tillgång till materiel som skulle möjliggöra ett blixtkrig och att besätta det omtvistade området inom loppet av timmar. Maduro slåss för att hålla sig kvar vid makten, men en sådan aktion skulle förmodligen mötas positivt av en majoritet av befolkningen. Det skulle kunna rädda hans regim kvar vid makten, och etablera något som liknar Nordkorea i Sydamerika, under förutsättning av att operationen lyckas.

Eftersom Guyana har ett mycket svagt försvar, inget pansar, inget flygvapen, ingen flotta värd namnet, så finns det all anledning att tro att operationen skulle kunna lyckas. Då är istället frågan om omvärlden kommer att acceptera ockupationen som ett faktum, likt den accepterat Rysslands annektering av Krim och delar av Georgien, eller Kinas annektering av en del av Spratley Islands. Vem skulle ingripa på Guyanas sida? Och vem skulle komma till Venezuelas hjälp?

På Guyanas sida står främst Storbritannien och samväldet. På Venezuelas sida står Ryssland, Kina och Iran. Ett krig där skulle kunna tända ett världskrig.

Min slutsats är att det enda bra alternativet är att förstärka Guyanas försvar så mycket att det aldrig kommer något anfall.

För mera diskussion hänvisas till denna video på engelska.