Domare i HD: Ingen statskupp Honduras

2009-07-07 20:15 ET – Det är helt fel att kalla det som hände den 28 juni 2009 i Honduras en statskupp. När Manuel Zelaya flögs till Costa Rica var han inte längre president, så därför kan det omöjligt ha varit en statskupp.

Det förklarar förre ordföranden i Honduras Högsta Domstol, Vilma Morales, in en intervju idag i tidningen La Prensa. Hans presidentskap upphörde automatiskt då detta publicerades i den officiella tidningen La Gaceta några dagar tidigare, i enlighet med grundlagens paragraf 239, förklarar den förre högsta domaren. Paragraf 239 lyder nämligen:

ARTICULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

I översättning:
“Den som har innehaft titeln president kan inte bli president eller vicepresident.
Den som bryter mot denna regel eller föreslår dess förändring, liksom de som hjälper denne direkt eller indirekt, upphör omedelbart i sina respektive funktioner och förblir diskvalificerade från att inneha allmänna uppdrag under tio år.”

Alltså var de facto inte Manuel Zelaya president då han förpassades ur riket, och alltså kan det omöjligt karaktäriseras som en militärkupp. Han avsatte sig själv genom sitt handlande. Allt detta är väl känt i Honduras, men eftersom andra länder vägrar att ens lyssna på landets demokratiska institutioner så har tydligen inte detta budskap gått fram än.

Allt fler kongressledamöter i USA tar nu parti för att Honduras är och förblir en konstitutionell demokrati, medan Obama-administrationen ännu så länge håller fast vid inställningen att Zelaya är president. Tyvärr innebar det att man idag avvisade en delegation från Honduras utan att lyssna på dem, vilket naturligtvis inte kan bidra till deras upplysthet.