Konflikten i Honduras i ett nötskal

Förra året började den tidigare höger-presidenten Zelaya närma Honduras till vänsteralliansen ALBA, ledd av Hugo Chavez i Venezuela. Tack vare det fick man köpa billig olja på kredit. Strax efteråt föreslog Zelaya att en konstituerande grundlagsförsamling skulle tillsättas. Alltså, inte ändringar till grundlagen, utan en total omskrivning. Detta strider mot gällande grundlag. Högsta Domstolen fann det mycket riktigt olagligt. I det läget tog Zelaya emot materiell hjälp från främmande makt för att genomdriva sina grundlagsvidriga planer. I Sverige vore detta givetvis landsförräderi. Källdokumenten är länkade i inlägget nedan så att jurister som kan spanska själva kan dra sina slutsatser.

Så varför åtalades och dömdes han inte för landsförräderi, istället för att avsättas i något som i alla stycken liknar en traditionell militärkupp? Antingen det beror på galloperande inkompetens hos de övriga statsmakterna (parlamentet och högsta domstolen), eller det beror på att grundlagen saknar en procedur för avsättande av presidenten, så fråntar det inte det faktum att det finns prima facie bevis för att Zelaya har begått landsförräderi, som jag beskrev ovan.

Sen är det en annan sak att söndagens händelser var uppenbart olagliga till proceduren, och att en förundersökning bör inledas mot de ansvariga, även om det skulle visa sig vara parlamentet och högsta domstolen. Det olagliga bestod naturligtvis i att inte respektera Zelayas mänskliga rättigheter,* vilka även garanteras av Honduras grundlag.

* Rättelse: Att hans rättigheter inte respekterades kan ifrågasättas, ty Honduras hävdar att det är en propagandalögn.