Wall Street Journals ledare på Honduras sida

Idag skriver WSJ i ledaren “The Honduras Mess” att Zelayas “removal from office was legal and constitutional, though his ejection from the country gave the false appearance of an old-fashioned Latin American coup.” (‘avsättande var lagligt och grundlagsenligt, fast hans landsförvisning gav felaktigt intrycket av en gammeldags Latinamerikansk kupp’).

Ledaren avslutas med “Now that he’s back in Honduras, the best solution to avoid violence would be for the U.S. to urge Mr. Zelaya to turn himself over to Honduran authorities for arrest and trial.” Alltså, ‘Nu när han är tillbaka i Honduras vore den bästa lösningen för att undvika våld att USA uppmanar Zelaya att överlämna sig själv till de honduranska myndigheterna för häktning och rättegång.

Vill påminna om mitt inlägg nyligen med en tidslinje (English timeline).