Justitiemord på Honduras pga mediecensur

Vågar media publicera uppgifter om att det inte var en kupp, nu då de har skrivit fast sig i Chavez lögner om förtryck, övergrepp, och “militärkupp”?

Den 20 september frågade jag DNs chef för ledarredaktionen, politisk redaktör Peter Wolodarski följande: “Antag att du skulle få bevis för att maktskiftet i Honduras gick enligt grundlagen och att det alltså inte var en kupp… Skulle du då publicera detta i DN?”

Dagen efter dök Zelaya upp som gubben i lådan i Tegucigalpa, på Brasiliens ambassad, och Honduras kom ånyo i rampljuset. Den 22 september svarade Peter: “Vi har ingen anledning att dölja några fakta i rapporteringen om Honduras, om det kommer fram saker som vi inte känner till i dag ska vi självfallet berättta om dem.”

Av en ren slump släpptes blott två dagar senare, den 24 september, den första ojäviga juridiska expertrapporten om den så kallade “kuppen”. Rapporten är framtagen av Norma C. Gutiérrez, Senior Foreign Law Specialist vid Directorate of Legal Research for Foreign, Comparative, and International Law vid det juridiska biblioteket i USAs kongress. Slutsatsen är att det var helt lagligt att avsätta president Zelaya som skedde den 28 juni (däremot inte att sända medborgaren Zelaya utomlands).

Naturligtvis sände jag rapporten till Peter så fort jag fick den, på kvällen den 24 Eastern Time, vilket betyder att han har haft den i sin inkorg på fredag morgon. Det är nu söndag kväll i USA (måndag morgon i Sverige), och ett halvdussin artiklar har publicerats om Honduras de senaste dagarna, men inte med ett ord har det antytts att det nu finns en tungt vägande rapport som säger att det inte var en kupp. (Som jämförelse finns det ingen motsvarande rapport som säger att det var en kupp.)

Att hänvisa till att politikerna säger att det var en kupp så därför var det en kupp, som vissa gör, är cirkelresonemang. Saken är nämligen den att politikerna i stor utsträckning får sin verklighetsbild, sina fakta, från media. Det är bara att studera referenserna från kongressrapporter så ser man att de flesta är tidningsartiklar, och dessa är oftast i bästa fall missvisande, i värsta fall grovt felaktiga. Som Axel Oxenstierna sa, “Ack min son, om du blott visste med hur lite vishet världen styrs.”

Dessbättre har Honduras haft turen att få den kanske bästa president de någonsin haft i Micheletti. Som en nordamerikan bosatt i Honduras sa, sällan har det varit någon som var mer rätt man på rätt plats vid rätt tid. Dessutom har han ett stort stöd bland folket. Därför är jag optimistisk om utgången.

11 thoughts on “Justitiemord på Honduras pga mediecensur”

 1. Jag är ingen expert på Honduransk juridik, därför vill jag fråga dig: Vad säger grundlagen i Honduras om undantagstillstånd utfärdade genom regeringsdekret och stängning av radiokanaler?

  1. Jag är heller ingen expert vare sig på juridik eller Honduras grundlag, men jag har ögnat igenom den och konstaterat att det finns utrymme för att införa undantagstillstånd och tillfälligt suspendera vissa noga specificerade rättigheter. Jag vet att högsta domstolen har sammanträtt i flera dagar i förra veckan så jag drar slutsatsen att detta dekret är nogsamt förankrat i lagen. Undantagstillståndet är också begränsat till 45 dagar. Man bör komma ihåg att detta är en “normal onormal” situation, för flera europeiska länder har gjort liknande extraordinära saker då de utsatts för terrorism. Och detta är något liknande.

 2. “Expertrapport”. Inte alls långsökt att härleda kongressen rätt att 1) misstycka om exekutiva beslut, och 2) tolka konstitutionen, till att den har rätt att avsätta en folkligt vald president.

  Hur ser du på Högsta Domstolens utlåtande från 2003: “CONSIDERANDO: Que no se desconoce que el Congreso Nacional ha realizado interpretaciones a la Constitución; sin embargo, en consonancia con los artículos 373 y 374, de la misma no puede atribuirse al Congreso Nacional esa facultad en detrimento de las atribuciones de los otros Poderes del Estado; pues ello afectaría la forma de gobierno, al vulnerar la independencia que debe existir entre ellos y por ende estableciendo relaciones de subordinación con relación al Legislativo, pues ello daría origen por parte del Congreso a leyes- sentencias, disfrazadas de normas interpretativas de la Constitución.”
  (http://gestor.pradpi.org/download.php?id_doc=1352)

  Inte helt konsekvent? Nej, just det!

  Att Zelaya skulle klassas som “falta absoluta”, vilket är kriteriet för att kongressens ordförande ska ta över, är också löjligt. Det finns ingen rimligt semantisk eller logisk tolkning av det begreppet som gör en person anklagad för brott till “falta absoluta”.

  För övrigt intressant att försvara en regim som upphäver konstitutionella rättigheter, vägrar delta i medling, har uppenbart brutit mot konstitutionen (åtminstone genom landsförvisningen av Zelaya), är helt internationellt isolerad (inte alls konspiratoriskt att tro att hela världen blivit “lurad” av Chávez att det inte gått konstitutionsenligt till), vägrar släppa in flera internationella diplomater, svarar luddigt och undvikande på intervjufrågor (syftar här i första hand på CNN-intervjun där Micheletti svarar att allt gått lagligt till genom att hänvisa till paragrafen om att ingen har rätt att vara president i mer än en mandatperiod, vilket inte alls var frågan) samt stänger ner kritiska medier. Allt med motiveringen att Zelaya – den demokratiskt valde presidenten – blev lite för socialistisk av sig. (Att en ICKE BINDANDE opinionsundersökning skulle motivera avsättandet är givetvis fullkomligt trams!)

  Rädd för spöken någon?

  1. Jonas, du har totalt fallit för propagandan. Din grundlagsanalys är ogiltig eftersom grundlagen ändrades 2004. Även om du hade rätt så är det irrelevant eftersom det är Honduras högsta domstol som är den högsta instans som tolkar grundlagen, inte du, och heller inte FN eller någon annan (om inte om hade varit så skulle det ha varit en statskupp i USA 2001, men du tänkte inte på det va?).
   Ja, jag försvarar den regimen för den har såvitt jag vet agerat fullständigt korrekt. Din bild av regimen förfaller emellertid vara väldigt snedvriden. CNN-intervjun känner jag inte till, var det CNN en Español? Om Micheletti intervjuades på engelska så är det förklaringen; jag såg honom missuppfatta en fråga på FOX också. Lyssna på honom på spanska istället, annars får du ingen rättvisande bild.
   Ta sen och lyssna på Alo Presidente också, så du får se vem Chavez är. Då kan du verkligen bli spökrädd.

  2. Vidhåller att steget från att ha rätten att tolka innebörden i begreppet “misstycka” till att avsätta en folkligt vald president är allt för stort för att det ska rymmas inom vad som kan anses som konstitutionsenligt. Hade andemeningen i konstitutionen varit att kongressen med 2/3-majoritet haft rätten att avsätta presidenten hade detta i rimlighetens namn skrivits ut explicit. Någon sådan andemening fanns inte.

   Allt som framhålls som bevis på förfarandets legalitet är dessutom efterhandskonstruerat: lagrummen som Decreto 141-2009 hänvisar till är “Artículos 245 numeral 1), 321 y 322 de la Consitución de la República”, inga andra. Beslutet togs inte heller på en ordinarie session, som det i efterhand refererade lagrummet 205 10 föreskriver.

   Att maktövertagandet också skedde på ett mycket fult, kuppartat sätt, där Zelaya invaggades i falsk säkerhet, bidrar knappast till Michelettis trovärdighet. För att inte tala om att under förnedrande och konstitutionsvidriga sätt tvinga den aktuelle presidenten i exil. (Decreto 141-2009 kan tidigast ha gått igenom senare samma dag.) Precis som uppdiktandet av Zelayas avskedsansökan.

   Mycket, mycket, mycket svårt – hur illa man än må tycka om Zelayas politiska agenda – att betrakta förfarande – såväl de enskilda delarna som sammantaget i sin kontext – som något annat än en statskupp. En helt annan sak är ju sedan att anse att statskuppen var till gagn för nationen, vilket du alldeles uppenbart tycker (och gärna får tycka). Lite löjligt dock, tycker jag, att försöka rättfärdiga det hela med “kongressens rätt att tolka konstitutionen”.

   (Intervjun jag syftade på:
   http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/09/28/honduras.president/index.html#cnnSTCVideo Kan knappast påstås att karln inger förtroende genom att totalignorera frågan han ställs inför och istället obestritt mala på om hur Zelaya är en lögnare. Länka gärna till en bättre intervju på spanska där du anser att han kommer till sin rätt!

   För övrigt anser jag att det som hände i USA 2000 är ett gränsfall till statskupp. Högsta Domstolen avbröt röstomräkningen med motiveringen att ovetskapen om vem som skulle bli näste president skulle kunna innebära en konstitutionell kris. En högst tveksam motivering i mina ögen. Värre ändå var det utbredda valfusket arrangerat av lillebror Jeb. Det debaklet är dock en helt annan historia!)

  3. Jonas, var ärlig. Micheletti läste högt ur grundlagen §239. Han svarade exakt på frågan, men Rick Sanchez hade märkligt nog svårt att förstå den spanska texten, trots att han är kuban från Miami! Att säga att han undvek frågan är osant – han kanske inte hörde den först, eller så ville han vara säker på att kunna svara på Zelayas lögner medan chans fanns. Notera hur han ber CNN komma dit. Det har varit ett ständigt problem för Honduras att media inte har kommit dit utan litat på TeleSurs propaganda. Fruktansvärt.

   Faktum kvarstår att det är Honduras demokratiska institutioner som har att tolka Honduras grundlag. För att en rättsstat skall kunna sägas existera måste det finnas en bestämd procedur för att tolka och tillämpa lagen, och en bestämd instans med en makt som utgår från grundlagen. Rapporten från USAs kongressbiblioteks juridiska experter säger ju dessutom att de inte har hittat på, utan har stöd i lagen.

   När det gäller “maktövertagandet” så är alla, Micheletti inte minst, beklämda över att Zelaya landsförvisades. Men igen, det är något som måste klaras ut i landets juridiska instanser i sinom tid. Det ser naturligtvis ut som en klassisk militärkupp, men man måste se förbi det yttre och se vilka faktiska förhållanden som rådde.

   I intervjun med Zelaya sa denne att det inte fanns något domslut mot honom, vilket som du säkert vet är en ren lögn. Han sa ju själv i en intervju den 26 juni att han struntade högönskligen i högsta domstolens beslut mot honom, vilket som du säkert vet vore högmålsbrott i Sverige.

   På A Mano Limpia förekom en ganska lång intervju med Micheletti, jag tror det var den 24 september:
   http://www.americateve.com/Multimedia/archive.php?program_id=6

  4. Jag är ärlig. Att hänvisa till en paragraf ingen brutit mot är föga fruktbart i sammanhanget. §239 har inget direkt tolkningsutrymme: ingen som varit president får bli vald till president / vicepresident. Den som bryter mot detta eller föreslår en ändring av denna paragraf mister omedelbart sin offentliga post och diskvalificerar sig för alla offentliga ämbeten 10 år framöver.

   Hänvisa till när Zelaya brutit mot denna paragraf tack!

  5. När han utfärdade dekret PCM-020-2009 vilket bröt mot en order från Högsta Domstolen som förbjöd honom att göra en så kallad opinionsundersökning (i verkligheten en folkomröstning) om att hålla en annan folkomröstning om att tillsätta en konstituerande grundlagsförsamling, vilket ju är en omskrivning för att kasta ut grundlagen, vilket ju skulle ha kastat ut även §239 per definition. Han sa det inte explicit, han sa det implicit, så det är upp till domstolen att tolka det, och det har den gjort, i högsta instans, så det hade redan vunnit laga kraft då han utfärdade dekretet den 25 juni.

 3. Här är dekretet som innehåller alla artiklar regeringen åberopar.

  http://www.laprensa.hn/var/laprensa_site/storage/original/application/05ba314b4265012a0f7a01eb917c1767.pdf

  Dessa är de viktigaste (via dåligt översatt konstitution):

  Article 187.- The exercise of rights set forth in articles 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 and 103, may be suspended in case of invasion of the national territory, serious disturbance of peace, of epidemic or any other calamity general, by the President of the Republic, in accordance with the Council of Ministers, by means of a Decree that contain:

  1. The reasons which justify;

  2. The guarantee or guarantees that restrict;

  3. The territory that will affect the restriction; and

  4. The time to run it. In addition to convene in the same Decree to the National Congress so that, within 30 days, should be aware of the decree and ratify, modify or impruebe.

  In the event that is met, you will know immediately of the Decree.

  The restriction of guarantees may not exceed a period of 45 days for every time you be decreed.

  If, before the deadline pointed to the restriction, have disappeared the causes that led to the Decree, it will cease in its effects, and in this case every citizen has the right to urge its revision. The deadline of 45 days, automatically have restored the guarantees, except that it has given new Decree of restriction.

  Article 188.- The territory in which were suspended the guarantees expressed in the previous article shall be governed during the suspension by the Law on state of siege, but neither in the act or in another any may also be ordered the suspension of other guarantees that the already mentioned.

  Nor can be done, during the suspension, declarations of new offenses or imposed other penalties that the already established in the existing laws to the ordered the suspension.

  Article 245, 7. [President has the right to] Restrict or suspend the exercise of rights, according to the Council of Ministers, subject to the provisions of this Constitution

  Axplock av rättigheter temporärt borttagna:

  Article 69.- personal freedom is inviolable and only under the laws may be restricted or temporarily suspended.

  Article 71.- Any person may be detained or imprisoned for more than 24 hours, without being put to the order of competent authority for his trial.

  The judicial detention to enquire may not exceed six days from the moment in which produces the same.

  Article 72.- Freedom to issuance of thought by any means of dissemination, without prior censorship. They are responsible to the law that abuse this right and those who, by means direct or indirect restrict or prevent the communication and circulation of ideas and opinions.

  Article 78.- Freedom of association and assembly are guaranteed provided that they are not contrary to public order and to the morality.

  Article 81.- everyone has the right to freedom of movement, leave, enter and remain in the national territory.

  Nobody can be forced to move of domicile or residence, but in the special cases, with the requirements that the Law said.

 4. Och återigen, det beslut Jonas hänvisar till har ingenting att göra med artikel 205, 10 som ger kongressen den explicita rätten att tolka konstitutionen. 2003 fanns nämligen inte detta tillägg. Vad domstolen sa var konstitutionsvidrigt var artikel 219, 9 (som funnits i 3 år) – kongressen kunde inte förbjuda presidenten från att lägga veto mot tolkningar kongressen inte hade rätt att göra.

  Vid domslutet skulle kongressen ha haft rätt att tolka allt, utan presidentens veto – t o m artiklarna som är satta i sten (374, 373 bla).

  Den 13 maj 2003 förklarade domstolen i sitt klargörande att 1. Kongressen hade rätt att tolka konstitutionen men att högsta domstolen hade sista order och 2. att den bara kunde tolka den gällande “tredje parter”. (http://www.icj.org/news.php3?id_article=3235&lang=es)

  I januari lades hursomhelst artikel 205, 10 till vilket EXPLICIT gav kongressen rätten att tolka konstitutionen. Kongressen tolkade kosntitutionen senast 2005 i dekret 02-2005. Ingen har ifrågasatt artikel 205, 10 eller 218, 9 sedan tillägget trädde i kraft.

  International Commission of Jurrists beskrev tillägget så här: “However, to eliminate all doubts, on 20 January 2004, Congress adopted Decree 241-03, ratifying Decree 276-02 of 8 August 2002, providing for a reform of Article 205 of the Constitution which gives Congress the explicit power to interpret the Constitution through a decree adopted with a two-thirds majority vote in a single legislature.”

  Kongressen hade visst rätt att tolka konstitutionen.

  För full analys se: http://hondurasafterjune28.blogspot.com/

Comments are closed.