Varför talar inte media om sanningen om Honduras?

Den som har tolkningsföreträde kan slå an hur en nyhet skall tolkas, eftersom andra media oftast bara repeterar, vartefter politiker följer media, och media följer politiker, osv. Det betyder att det är den första nyhetscykeln, de första 24 timmarna, som avgör hur en historia utvecklas.

Den vinkel som svenska media följt är den som kom från TeleSur. Det är en internationell TV-kanal startad av Hugo Chavez i Venezuela för att, som han ser det, motverka propagandan från USAs media. Deras vinkel är att Honduras är ett land med extrem fattigdom och en liten rik elit, och att dessa rika har gjort en militärkupp för att hindra de fattiga från att få det bättre (och alltså slå vakt om sin egen priviligierade tillvaro). Allt Zelaya ville göra, heter det, var att genomföra en opinionsundersökning för att få reda på om folket ville skriva om grundlagen så att de skulle få mera demokratiskt inflytande.

Den som tänker kritiskt måste emellertid undersöka om premisserna är riktiga. Svenska media har varit dåliga på det.

För det första, det är sant att det är stor skillnad mellan rika och fattiga, men det är ju i sig inget brott – det är faktiskt helt irrelevant för frågan om det var en statskupp eller inte. Det är en typisk distraktion av den typ som ofta används i propagandasyfte, vilket borde få kritiska journalister att dra öronen åt sig.

För det andra, formuleringen om “opinionsundersökningen” är den som används av Zelaya och hans beskyddare, Hugo Chavez. Jag har ännu inte stött på någon genomgång i svenska media av den juridiska situationen i Honduras beträffande denna. Sanningen är att den är förklarad grundlagsvidrig, och det hade gått ända upp i högsta instans redan före den 28 juni. Det var klart sagt att om Zelaya fortsatte förberedelserna så bröt han mot en direkt domstolsorder. I svenska lag skulle det vara högmålsbrott, och eftersom valsedlarna var tryckta utomlands (Venezuela pekas ut) så skulle det också ha varit högförräderi. Det finns alltså prima facie bevis för att Zelaya begick högförräderi. Att svenska media underlåter att rapportera en så pass relevant uppgift är anmärkningsvärt.

Det tredje stora felet som görs är att strunta i det faktum att interimspresidenten är parlamentariskt utsedd i enlighet med grundlagen, som nämndes inledningsvis med hänvisning till expertrapporten från USAs kongress. Världens länder har naturligtvis frihet att kalla det en kupp och att avbryta sina diplomatiska förbindelser med landet, därför att ordet “kupp” är politiskt och inte juridiskt. Men medias roll är att vara oberoende, och det är inte acceptabelt att de så ensidigt tar parti för den ena parten i en konflikt. Honduras president väljs av honduranerna i enlighet med Honduras grundlag, och om vi respekterar demokrati och rättsstaten som princip så måste vi erkänna det landets rätt till självbestämmande, och rapportera deras perspektiv också.

Min kritik gäller alltså att den ena sidans argument totalt negligeras. Läsarna, tittarna, får inte en chans att bilda sig sin egen uppfattning, utan blir indoktrinerade med den bild som Chavez vill att de skall få – för allt tyder på att det är hans media som har tolkningsföreträdet i denna konflikt. Det vore också en relevant upplysning för mediekonsumenterna att få reda på hur Chavez regim hanterar mediefrågor: Att han har en “propagandaminister”, en internationell TV-kanal, att nyhetshändelser skapas av denna i samarbete med Chavez och demonstranterna (exempel 1, exempel 2), att han stänger kritiska media, osv.

Som exempel på underlåtenhet att rapportera väsentlig information kan man ta DNs bakgrund till Honduraskonflikten den 23 september. Den nämner inte med ett ord de juridiska turerna i Honduras beträffande omröstningen och maktskiftet, trots att dessa är helt centrala för att kunna förstå händelseförloppet. Eller just därför, kanske?

Men varför blir det på detta viset?

Det finns en attityd i Sverige att om de rika förtrycker de fattiga så spelar legaliteten ingen roll. Det är en marxistisk grundinställning som återfinns över hela den politiska skalan.

Men den är fruktansvärt farlig, för den öppnar dörren för diktatorer att ta makten genom att bara påstå sig vara socialister. Adolf Hitler är ett extremt exempel; han skrev i partimanifestet att företag skulle nationaliseras och han kallade sin ideologi socialistisk, samtidigt som han privatiserade företag och drev en fascistisk politik. I mycket mindre skala ser vi nu hur Hugo Chavez kallar sin ideologi demokratisk socialism, samtidigt som han avfärdar det vi menar med demokrati (med institutioner som får sin legitimitet från allmänna val), och samlar makten hos sig själv.

Två citat från vikingatida lagar är värda att erinra sig: “Land skall med lag byggas”, och “Hav det i ärlige skånske män, aldrig en orätt i tålte än”.

Om man “hjälper” de fattiga men undergräver deras rättssäkerhet, så har de kommit ur askan i elden.

Vi måste alltid göra allting inom lagen, och där är problemet med Zelaya. Han föraktade öppet grundlagen, högsta domstolen, kongressen (vilken han en gång hotade avskaffa med hjälp av stridsvagnar).

Sverige liksom nästan hela resten av världen har gått på det demagogiska knepet att vända sig mot en grupp av människor (“de rika”, “eliten”; jfr hur Hitler använde “judarna”) och i hastigheten har vi glömt bort juridiken. Det handlade inte om rasism för Hitler, det handlade bara om att likt en trollkonstnär få åskådarna att titta på fel hand.

När det nu kommit en juridisk rapport som visar att alla 191 länder i FN haft fel hela tiden, så struntar världen bara i den, inklusive de svenska tidningar som jag har sänt rapporten till.

En liten ljuspunkt idag är i alla fall att USAs skarpa kritik av Zelaya får utrymme.

8 thoughts on “Varför talar inte media om sanningen om Honduras?”

 1. Att Zelaya vägrade lyda Högsta Domstolen var känt redan från början. Zelaya hade på egen hand avsatt ÖB, som vägrat hjälpa till med en ‘folkomröstning’ som Zelaya ville ordna, helt på eget initiativ. “Det har du inte rätt till, särskilt inte av den orsaken”, sade HD. Och så återinsatte man ÖB.

  Nähä, sade Zelaya. “No haremos caso a la Corte Suprema! Vi tänker inte lyssna på Högsta Domstolen! Den har aldrig klarat upp de stora problemen som plågar vårt land. HD skapar ingen rättvisa, den är en skam för Honduras” fortsatte han, i ett tal på Plaza Libertad inför 2.000 ditkallade sympatisörer. “HD ger bara rättvisa åt de mäktiga, de rika, åt bankirerna, men den ställer till problem för demokratin och påstår att det är olagligt att ha en folkomröstning sådan som min!”

  Det här läste jag på National Review’s blogg The Corner den 29 juni. Men det var gammalt redan då. Många tidningar söderut, bl.a. Clarin i Buenos Aires, hade rapporterat om detta den 26 juni, dagen efter talet.

  Det här är väl rätt självklart? Vem som helst kan väl beställa en gallup, men ingen statstjänsteman, högre eller lägre, har rätt att på egen hand ställa till med ‘folkomröstning’ — och t.o.m. kräva att försvarsmakten ska stå till tjänst. Sådana beslut ska tas av parlamentet!

  Clarin anger AP, AFP och (spanska) EFE som källa. Varför har då ting som dessa alldeles försvunnit när nyheten når media i USA och Västeuropa?

  Den förträffliga översikten över Zelaya-affären, särskilt bra ifråga om ‘historisk’ bakgrund, finns att hämta ner även här — 24 sidor PDF på engelska, ingen kompakt text, det är korta sammanfattningar och bilder.

 2. Jag har aldrig varit med om något liknande detta. Aldrig. De brukar förvanska, förvilla, ignorera och skriva om. Men här är allt så uppenbart, och de har alla fakta, ändå sitter våra journalister och rakt ut ljuger. De vet sanningen, men ljuger istället. Mig veterligen har detta aldrig skett på detta sätt i så många media. Mycket skrämmande.

  1. Tillåt mig en invändning, i hast: Jag försöker följa amerikansk politik från en ‘konservativ’ utgångspunkt. Betyder framför allt vissa bloggar, men också t.ex. Wall Street Journal’s opinions-sidor. Automatiskt får man då veta vad som sägs från ‘liberalt’ håll over there.

   Fast när svenska journalister rapporterar från USA får vi nästan uteslutande den ‘liberala’ synen på saken. Men även om man märker att korren verkligen försökt vara öppen och objektiv, kommer någon redigerare hemmavid och sätter rubrik och tar fram bilder och återför allting till ett vänsterperspektiv.

   New York Times ger inte en rättvisande bild av hur man tänker i USA idag. LA Times och WashPost är väl en aning mer öppna, men inte påfallande.

   Men svenska redaktioner tror att NY Times är den pålitligaste källan…!

   Vad jag försöker säga är att svenska journalister kanske ändå gör vad de kan. De ljuger väl inte. Men de är konsekvent snedinformerade, biased. Och man har väl intrycket att de idag bara påverkas av andra journalister…

   Hittar just detta, måste ha med det: Mehr News i Iran rapporterade från Chávez besök nyligen i Iran. Chávez talar: “Messias och Mahdi är inte döda, de lever och kommer snart tillbaka och sprider rättvisa över hela världen… Idag har imam Khameini sagt oss att om vi två presidenter håller ihop och är överens i hjärta och sinne, om vi arbetar för samma mål, och fortsätter handla rättfärdigt, så kommer Mahdi och Messias att träda fram mycket snart. Därför måste vi kämpa vidare så att Hans Helighet Mahdi’n och Messias träder fram, och sprider rättvisa över hela världen.” (The Corner, 7 sep 2009 10:02 PM)

   Känner man till presidentens trosvissa uttalande hemma i Venezuela? Att det inte nämnts av våra egna media här hemma, det är ju självklart. Den sortens ‘nyheter’ vill man verkligen inte veta av där!

  2. Har heller inte sett mycket i Sverige om att Chavez har träffat ÖK med Iran och Ryssland om kärnkraft, vilken kommer att vara lika fredlig som Irans, som han uttryckte det, och inte mycket mer har jag sett om de missiler han just köpt från Ryssland.
   Förresten, för sådär 10 dagar sedan pratade jag med redaktören för en debattspalt i en Stockholmstidning om möjligheten att få in en artikel om Honduras. Han gjorde ganska klart att ingenting utanför Europa hade nån verklig chans att få utrymme.

 3. Jag har det svart på vitt; Zelayas supportrar i USA stödjer inte direkt öppen debatt. Jag skrev en kommentar till antropologen som skrev ett brev till Library of Congress med sin tolkning av konstitutionen och bad att den skulle tas bort http://hondurascoup2009.blogspot.com/2009/09/grade-d-flawed-research-from-law.html.

  Trots att hon fått domslutet om bakfoten (hon skriver att domstolens beselut handlade om en annan del av konstitutionen) vägrade hon att publicera kommentaren – och behöll de felaktiga uppgifterna. Detta är alltså en professor vid University of California, Berkeley. Intellektuell hederlighet, kanske?

  Jag har skrivit på en annan antropologs blog, som länkar till posten ifråga. Får se om de publicerar den denna gång. Knappast troligt då hon titulerar sig “militant antropolog” vad som nu menas med det.

  Och nu höjs rösterna bland kongressens ledamöter att Micheletti drar tillbaka sitt dekret om ett state of emergency, vilket han verkar ta till sig. Kongressen kan rösta ned förslaget. Perfekt. Maktdelningen är fin.

Comments are closed.