Vänstern anti-demokratisk om Honduras

Det är skrämmande att se hur grunt stödet för demokrati och rättsstaten är i Sverige – och de andra 191 staterna i FN. I Sverige gäller det alla partier, även moderaterna, men speciellt tydligt blir det hos vänstern.

Flammans korre i Tegus, Dick Emanuelsson, skriver på sin blogg en något selektiv kronologi över vad som hände då Zelaya blev avskedad och ersatt av Micheletti. Han glömmer bort Zelayas olagliga dekret av den 23 mars, stämningsansökan och den åtföljande domen den 27 maj i vilken varje vidare handling som syftade till en folkomröstning om en grundlagsförsamling förbjöds, samt Zelayas brott mot den domen den 25 juni då han utfärdade ett officiellt dekret om en folkomröstning om en konstituerande grundlagsförsamling.

Men vad som är mest skrämmande är att han inte inser att det är antidemokratiskt och ett flagrant brott mot rättsstaten för en president att i spetsen för en pöbel på 1000 personer med våld tillskansa sig bevismaterial som åklagarmyndigheten hade konfiskerat. Detta gjorde Zelaya till en klassisk tyrann; en envåldshärskare som inte rättar sig efter varken andra statsmakter eller lagen, utan som gör som han vill och stödjer sig endast på element av brunskjortetyp.

Det är tragiskt att både vänster och vissa medlemmar av fredsrörelsen fortfarande ställer sig på fel sida av lag och demokrati, och envisas med att kalla detta en statskupp. Om det var en statskupp, ja då är vi alla som håller på demokrati och rättssäkerhet kuppmakare, “golpistas”.

Land skall med lag byggas.

4 thoughts on “Vänstern anti-demokratisk om Honduras”

 1. Via email har jag fått ett annat argument, från en påstådd fredsvän. Han medger att grundlagen inte tillät det som Zelaya ville genomföra, men skrev att han ansåg det “orimligt” att följa grundlagen. Jag tror han träffade pudelns kärna. De som vill ha Zelaya återinsatt bryr sig inte om lagen, helt enkelt. Alla deras argument går ut på – i sin kärna – att det är synd om människorna, och att därför lagen inte kan följas. Faktiskt, det är så fel att följa lagen att man kan kalla dem som följer lagen “kuppmakare” och straffa hela landet med sanktioner, utan att rodna.

 2. Anser man det orimligt att följa grundlagen har man nog tappat verklighetskontakten. Ska var och en vara sin egen lag? “Vi gör som vi själva tycker”-typ.

 3. Hej Ulf,

  Jag har med stort intresse fortsatt att följa händelseutvecklingen i Honduras. Det verkar som om politiker och journalister i Sverige inte inser vilken prejudicerande verkan som det har för stora delar av latinamerika hur lösningen på krisen blir och hur vägen till en lösning ser ut.

  Vad jag inte förstått är vad det är med den gamla konstitutionen som Zelaya anser behöver korrigeras, förutom att presidenten i en framtid skall kunna bli omvald. Jag har dessutom inte hört några bra skäl för att presidenten skall kunna väljas om.

  Hursomhelst så är det tydligen så att det inte finns någon laglig möjlighet för någon inom det politiska etablissemanget att ta initiativ till en ändring av författningen även om det skulle vara önskvärt. Det verkar vara något av en moment22-situation.

  Varför inte ta tillfället i akt och låta initiativet till en översyn av konstitutionen komma från medlaren utan att binda upp sig för hur den nya konstitutionen skall se ut. Det naturliga vore väl att det blir parlamentet som görs ansvarig för grundlagsrevisionen (om det går att göra på ett lagligt sätt). Då kan man ju passa på att avskaffa det konstitutionella dilemmat att man har två folkvalda parallella maktcentra, president och parlament. Det nuvarande systemet är som om ett företags bolagsstämma skulle utse inte bara bolagsstyrelse utan även VD. Det är lätt att tänka sig vilken kalabalik och maktkamp det skulle bli i många bolag med en sådan ordning.

  Varför inte passa på att kopiera den svenska konstitutionen med parlament (beslutande organ) som utser en stats-/premiärminister (verkställande organ) och som till sin hjälp utser ministrar. Det blir i så fall ingen tveksamhet om den hierarkiska ordningen. Dessutom vore det inte så dumt att införa offentlighetsprincip (vad jag har hört så infördes den som en metod att motverka olika former a korruption). Justitiekansler och justitieombudsman kan man också införa. Lagar om mångfald inom media kanske även kan övervägas, men jag är inte särskilt bevandrad inom statskunskap eller konstitutionell juridik.

  Vill man absolut ha kvar systemet med folkvald president och folkvalt parlament så borde det i en eventuell ny konstitution framgå hur det går till att avsätta presidenten på parlamentets och eller högsta domstolens initiativ. I USA har jag för mig att presidenten kan ställas inför riksrätt och avsättas om han beter sig riktigt illa.

  Tack för en intressant bevakning av frågan!

 4. Magnus, Zelaya påstår att det INTE är för att göra presidenten omväljbar som han vill ändra grundlagen, men eftersom han själv enligt grundlagen kan väcka frågan om att ändra allting annat UTOM just det, så har domstolen enligt uteslutningsmetoden konstaterat att det var det verkliga skälet. Kongressen måste rösta för en grundlagsändring med två tredjedels majoritet, vill jag minnas, så det går att ändra den.
  Jag håller med om att parlamentariska system verkar bättre, och att det är bätre om bolagsstyrelsen utser VD. Men när jag startade företag i Florida såg jag att det inte funkar så här. Jag läste bolagslagen i flera andra länder också, t. ex. Frankrike, och kom fram till att det nog är Sverige som är unikt i hur vi ordnat frågan (och vi har det likadant i riksdag/regering som i bolag). En bra modell tycker jag, så jag skrev in den modellen i mitt USA-bolag, eftersom den ger mer makt till aktieägarna och mindre till styrelsen (mer makt till väljarna, mindre till politikerna).
  Du har rätt att i USA är det riksrätt som gäller och orsaken är presidentens immunitet. I Honduras är inte presidenten immun, och därför kunde domstolen avsätta honom.

Comments are closed.