Svenska media grundlurade om Honduras

Svenska media har blivit grundlurade om Honduras av personer med nationalsocialistiska sympatier.

Då president Zelaya avsattes av högsta domstolen och kongressen den 28 juni, presenterades det för världen som en statskupp. Trots att den president som tog över, Roberto Micheletti, har agerat på ett föredömligt sätt vilket faktiskt har lett till ett minskat, inte ökat, våld i landet, har omvärldens media varit fulla av skräckskildringar om förtryck, utomrättsliga avrättningar, godtyckliga fängslingar, och så vidare.

Om man granskar ursprunget för dessa hysteriska historier så leder alla spår tillbaka till en enda radiostation i Honduras, Radio Globo. Efter att Zelaya återvände den 21 september är det också den radiostationen som konsekvent har sänt ut upprop om uppror. Därifrån har demonstrationer styrts, men det är långt ifrån alltid dessa varit fredliga. Man har plundrat affärer, saboterat, och idkat sig åt allmän vandalism i syfte att förstöra ekonomin och göra landet oregerligt.

Härom dagen införde Micheletti undantagslagar, vilket grundlagen tillåter i fall av allvarliga störning av den allmänna ordningen. Bland det första man gjorde var att stänga Radio Globo. Till skillnad från Chavez mediastängningar i Venezuela, i vilka han ger sändningstillståndet till någon annan, har dessa kvar sändningstillståndet och kommer att kunna återuppta sändningarna när förhållandena har normaliserats.

Men innan Radio Globo stängde sände de den 25 september följande intervju med stationens chef David Romero. Han säger i inspelningen nedan:

“Ibland undrar jag om inte Hitler hade rätt i att utrota den där rasen i den berömda förintelsen. Om det finns människor som skadar detta land så är det judarna, israelerna. Jag vill denna eftermiddag, här på Radio Globo, nämna med förnamn och efternamn de två officerare ur den judiska armén som arbetar med militären i vårt land och som är ansvariga för att göra alla dessa konspiratoriska och fördolda saker, och allt som händer med republikens president.”

“Efter att jag har upptäckt detta har jag frågat mig varför; varför lät vi inte Hitler slutföra sin historiska uppgift? Ursäkta mitt plötsliga groteska uttryck. Men jag frågar mig efter att jag har förstått detta och mycket mer. Jag tror att det skulle ha varit rätt och riktigt om Hitler hade fått slutföra sin historiska vision.”

Med tanke på att det är “sanningen” från denna radiokanal som färgat TT:s, och därmed hela svenska medielandskapets, rapportering så måste man fråga sig hur långt en demokrati kan tillåta sig att låta nyhetsjournalistiken sjunka innan den förlorar förmågan att försvara sig mot kamouflerade angrepp.

Uppdatering 2009-10-04: Associated Press rapporterar nu också om detta, och uppger att David Romero nu tar avstånd från sina egna utsagor. Wall Street Journal ser det emellertid som en del av ett större mönster som har förgreningar till Chávez bindningar till Ahmedinejad i Iran. De uppger också att Romero har ett förflutet på yttersta vänsterkanten, och att han suttit i fängelse för våldtäkt på sin egen dotter. Själv förstår jag inte varför det är relevant för frågan om anti-semitism. Det visar sig dock vid läsning av Associated Press att det finns en koppling; Romero är nämligen ättling till en judisk immigrant, så då är ju hans dotter också delvis judinna. Fast inte tror jag det var det WSJ syftade på…

English translation of the director of Radio Globo: “Sometimes I wonder if Hitler wasn’t right to have exterminated that race with the famous Holocaust. If there is a people who do harm in this country it is the Jews, the Israelites. I want this afternoon to say on Radio Globo, the full name of the two officers of the Jewish army that are working with the armed forces our country and who are in charge of doing all these acts of conspiracy, undercover activities, and everything that is happening to the president of the Republic.”

“After I have found this out I have asked myself, ‘Why?’ Why didn’t we let Hitler accomplish his historical mission? Forgive my sudden grotesque expression. But, after I have found this out, and many other things, I ask myself. I think it would have been just and valid if Hitler would have been able to terminate his historic vision.”

El director de Radio Globo habla: “Hay veces que me pregunto si Hitler no tuvo, tuvo la razón de haber terminado con esa raza con el famoso Holocausto. Si hay gente que hace daño en este país son judíos, los israelitas. Yo quiero esta tarde aquí en Radio Globo decir, con nombre y apellido, quienes son los dos oficiales del ejército judío que están trabajando con las Fuerzas Armadas de nuestro país y que se están encargando de hacer todas estas actividades de conspiración y acciones encubiertas y todo lo que le está pasando al Presidente de la República.”

“Después de que me he enterado me pregunto por qué, por qué no dejamos a Hitler que cumpliera su misión histórica. Discúlpenme la expresión grotesca de repente. Pero me pregunto después de que me doy cuenta de esto y muchas cosas más. Yo creo que debió haber sido justo y valedero que Hitler hubiese terminado su visión histórica.”

Sound track i YouTube:

Media: DN, Aftonbladet, Proletären

Denna nyhet på andra språk:

Reaktionen från Anti-Defamation League nämner ett mönster av att anklaga Israel också hos Chávez och Zelaya. Å andra sidan sa Adolfo Facussé, industriman som stödjer Micheletti, att “judarna är våra kusiner och vi tolererar inte ett sådant språk [som i Radio Globo]”. I Honduras finns det många palestinier men få judar, och eftersom de drabbas av samma typ av främlingsfientlighet är det naturligt att palestinierna försvarar judarna.

Fotnot: Den kritik som framförts mot polis och militärpolis om övergrepp mot de mänskliga rättigheterna bör naturligtvis sättas i relation till vad som är normalt i landet, inte vad som är normalt i Sverige. Se UDs rapport från 2007. Den nya regimen har tagit mått och steg för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter och beivra övergrepp, enligt muntlig information från en talesman.

Uppdatering 2009-10-06: USAs ambassadör i Honduras, Hugo Llorens, skrev i förrgår ett brev till Alejandro Villatoro, ägare till Radio Globo, i vilket han uttryckte sin förvåning över att radiostationen hade anställt en nyhetsdirektör som inte verkade förstå implikationen av förintelsen, och hur ironiskt det var att denna station själv vädjade om sympati för personer som blivit utsatta för mycket mindre brott mot mänsliga rättigheter än förintelsens offer. Inklusive Villatoro och Romero själva, som sökt Llorens hjälp för att få stationen igång igen.

14 thoughts on “Svenska media grundlurade om Honduras”

 1. Det var i måndags (28/9) som ‘massorna’ skulle ha rest sig och tågat mot ambassaden och befriat Zelaya… eh, eller något sådant. Men det blev inga massor som kom, och Zelaya finns kvar i en skrubb på ambassaden.
  “Vladimir” från Brasilien kommenterar hos La Gringa’s Blogicito, att några riksdagsmän från Brasilien (även från Lula’s parti) nyligen besökte Honduras. De träffade 15 landsmän som bodde där, och fick veta att alla 15 var mot Zelaya. Alla. Sedan talade de med några brasilianska journalister som var i Honduras. De bekräftade att de allra flesta brassar i landet stöder Micheletti.

  Mest intressant i den här historien är väl att hela “världspressen” — AP, AFP, Reuters, NY Times, TV-bolagen osv — tog ställning för “kuppoffret” Zelaya, redan från början. (Stackar’n i pyjamas, som pressen — sannolikt lögnaktigt — påstod! En annan kommentator påpekar att han i varje fall fick med sig kreditkortet och satte sprätt på det direkt. 50k på 5 dagar.)

  Om man av detta lär sig att aldrig ta det media säger för givet, har man vunnit mycket.

  1. Charles II is trying to apologize for these reprehensible comments, even alleging that they may not be true. Considering that he apparently does not understand Swedish, I find this linking to this posting quite odd. Gabriel, on the other hand, whom he criticizes, does read Swedish.
   It is interesting to see the Chavez and Zelaya apologists squirm now that it is dawning on the world that it was not a coup, but that the democratic institutions rather defended themselves against a coup, planned by persons with very undemocratic ideologies.

  1. Noterar att skribenten i en senare uppdatering bytt sida och insett att det var ett äkta citat (det hade han kunnat göra från början om han bara hade skrollat ner och kollat videon). Att kontrollera fakta skadar inte. Ser också att han litat på en maskinöversättning för att räkna ut vad jag skrev. Skrattretande som alltid.
   Att arrestera människor utan skäl är ett brott mot mänskliga rättigheter (vilka dock kan upphävas tillfälligt under undantagstillstånd enligt grundlagen), men till skillnad från vad bloggaren skriver så har arresteringarna i Honduras skett enligt lagen. Skillnaden i syn beror på att zelayisterna inte erkänner lagen; de erkänner inte att det är olagligt att vandalisera egendom, bränna bilar, eller demonstrera under rådande utegångsförbud. De erkänner inte ens grundlagen, ännu mindre kongressen, domstolen, polisen. De är helt enkelt anarkister som menar att de har rätt att göra vad de vill, och allting som görs för att upprätthålla lag och ordning är ett angrepp på deras mänskliga rättigheter.

 2. Det tycks råda en hel de missförstånd vad gäller Honduras konstitution ett föredrag hållet av nedastående person ger ett klarläggande

  Julia Espinosa

  Eftersom kunskapen om Honduras historia och samhällsliv tycks vara högst bristfällig kan det vara lämpligt med en liten genomgång.
  Honduras nuvarande konstitution antogs 1982. Det är fullt tillåtet att genomföra ändringar och tillägg i konstitutionen. Mellan 1984 och 2005 har totalt 26 ändringar och tillägg gjorts. Bland de mest kända tilläggen finner vi det 13:e, från 1998, som erkänner presidenten som överbefälhavare över de väpnade styrkorna.
  Den delen av konstitutionen som har högst relevans är dock artikel nr 102, som uttryckligen förbjuder att Honduranska medborgare utvisas till andra länder. Konstitutionen ger även presidenten rätt att sitta de fyra år som folket gett honom/henne rätt till.
  Har man huvudet på skaft upptäcker man genast två problem i relation till statskuppen.
  1). Kuppmakarna bröt mot konstitutionen när de utvisade Zelaya till Costa Rica. Något som gör de facto-presidenten Micheletti skyldig till ett allvarligt brott.
  2). Kuppmakarna bröt även mot konstitutionen – och alla grundläggande principer – när de tog ifrån folket dess mandat. Detta uppenbara konstitutionsbrott försökte kuppmakarna lösa genom att påstå att “Zelaya avgick frivilligt”. Om en president avgår frivilligt skulle maktskiftet nämligen vara berättigat (till hälften) ur ett juridiskt perspektiv. Nu är det dock så att Zelaya aldrig avgick frivilligt, han blev tvingad bort mot sin viljaFör att avsätta Zelaya blev kuppmakarna alltså tvungna att bryta mot den egna konstitutionen dubbelt upp. Detta sätter givetvis också högsta domstolen i centrum – vilka är deras motiv, och i vilka lägen är de villiga att kringgå landets lagstiftning?
  Detta bör sättas i relation till vad Zelaya ville göra – och nu blir det spännande – med landets lagstiftning. Zelaya ville ge folket en möjlighet att rösta om en ny konstitution.
  Låt oss åter ta en titt på vad Honduras konstitution har att säga om detta:
  1. Det är tillåtet att ändra landets konstitution.
  2. Med lite bondförnuft kan vi till och med dra den slutsatsen genom att titta på de 26 konstitutionella ändringar som genomfördes mellan 1984 och 2005.
  3. En ändring av konstitutionen, trots att det är fullt tillåtet, bör helst uppnås genom “konsensus” (Detta gäller för de flesta konstitutioner världen över).
  4. Det allra mest beprövade sättet att visa på rådande konsensus är givetvis genom folkomröstning, såvida inte man vill gå över folkets huvud, i likhet med många av dem som genomförde konstitutionella ändringar mellan 1984 och 2005.
  Vi ser alltså att oppositionen bröt mot konstitutionen två gånger i och med statskuppen, medan Zelaya helt enkelt följde rådande lagstiftning när han manade till demokratisk debatt och folkomröstning. Lägg därtill Micheletti-regimens brutala behandling av demonstanter och politiska dissidenter, och vips finner vi även att Micheletti befinner sig på kant med internationell rätt (i enlighet med FN:s definition, alltså).
  Att Zelaya hade rätt att mana till folkomröstning råder det alltså ingen tvekan om.

  1. Denna argumentation är ogiltig. Skribenten bortser fullständigt från att Zelaya arresterades för högförräderi.

   Det börjar med att skribenten, Tedstam, med referens till Julia Espinosa, på rad 12 kallar det en “statskupp” utan att först ha lett i bevis att det är en statskupp. Det gör det till cirkelbevis. Det fortsätter på nästa rad, punkt 1, då Tedstam kallar militärledningen “kuppmakare”, trots att de hade domstolsorder att arrestera Zelaya. Deras ansvar måste prövas i domstol. Därefter fortsätter han att skriva att detta gör Micheletti skyldig till ett allvarligt brott, utan att på något sätt visa hur de två utsagorna hänger ihop logiskt.

   På rad 2 går han ännu längre genom att nu också kalla det folkvalda parlamentet för “kuppmakare”, fortfarande utan någon juridisk analys. Samma sak kan sägas om Högsta Domstolen, även de kallas för “kuppmakare”. Skribenten bortser fullständigt från att Zelaya arresterades för högförräderi.

   Därefter kommer det gamla vanliga dravlet om att Zelaya ville förbättra för de “stackars” människorna, att han ville ge folket möjlighet att “rösta om en ny konstitution”. Ja just det. Det är det som är pudelns kärna. Att införa en helt ny konstitution kräver naturligtvis att den gamla kastas ut först. Att ändra grundlagen i enlighet med grundlagen är det ingen, ingen, som har opponerat sig emot. Vad alla statsmakter opponerade sig emot var att Zelaya bröt mot grundlagen på ett sätt som i Sverige skulle ha varit högmålsbrott, och till och med högförräderi.

   Högsta Domstolen har förbjudit Zelaya att hålla denna folkomröstning. Att han INTE hade rätt att hålla den råder det alltså ingen tvekan om.

   Den inställning som Tedstam genom Espinosas ord ger uttryck för i detta inlägg är högförräderi. Det är sådana som Tedstam och Espinosa som gör sådana som Adolf Hitler möjliga. Det är sådana människor som förstör demokratin och undergräver friheten, så att det till slut blir krig.

   Freden kräver att vi människor har så mycket ryggrad att vi står upp för och försvarar demokratin innan den går under.

  2. “Sju artiklar i Honduras konstitution av 1982 kan inte ändras eller tas bort. De är ‘petreos’, huggna i sten. De avser:
   • regeringsformen; demokratisk republik
   • antalet år en president kan sitta
   • landets gränser

   Artikel 239 i konstitutionen: “Ingen medborgare som redan suttit som ledare för statsledningen (= president) får bli president eller vice-president. Den som sätter sig över denna lag, eller som föreslår en förändring (samt de som stöder detta, direkt eller indirekt) skall omedelbart anses ha avgått från sin befattning, och anses vara ur stånd att inneha något offentligt ämbete, under en period om tio år.”

   ARTICULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

   Political Database of the Americas, Georgetown University, Washington DC

   “Artikel 239 talar således om avsikt, intention, och betonar ‘omedelbart’. Honduras har inte begreppet riksrättsåtal (‘impeachment’). (Jag: Det sistnämnda — avsaknaden av riksrättsåtal — måste innebära att det är inte är Högsta Domstolen, utan i stället Kongressen, som avsätter en president.)

   Citaten hämtade från: Political Situation in Honduras, PDF

  3. Korrigering av min översättning. Jag skrev: “Den som sätter sig över denna lag…” Skall förstås vara: “Den som sätter sig över denna bestämmelse (disposición) eller föreslår en förändring…”, upphör omedelbart att vara president. Det är fyra-års-gränsen för presidentperioden som är som ‘huggen i sten’.

  4. Frågan om det är kongressen eller HD som avsätter… i USA som har impeachment är det senaten som har ansvaret. I Honduras är det HD som kan åtala presidenten. Men det du tog upp är vem som avsätter honom. Jag har inte kunnat hitta någon explicit formulering om det i grundlagen, men eftersom det står som det gör i §239 så är det ju helt klart att det måste vara någon som tolkar den paragrafen. Det kan rimligen bara vara kongressen eller HD. Eftersom de bägge var överens i fallet Zelaya så är det som en strid om påvens skägg.

 3. Have you been to Honduras or do you have family in Honduras? Well Mr, the truth is that a lot of young people have been killed in Honduras because Michelleti is not letting the people express themselves . And about the jewish part a lot of jews in Honduras are actually supporting Zelaya.. If you read the daily news papers you will find that the family Rosenthal (jewish family) are giving their support to democracy and Zelaya… They have had their problems in the past, but at the moment it’s more important to find peace and democracy…

  1. May I suggest reading this blog from the beginning? Since you obviously read both Swedish and English that should be no problem. If you also read Spanish, you will be able to read the original documents, too. And in that case, why not read Honduran newspapers? What is being spread abroad is 99% anti-democratic propaganda, unfortunately. It is not just Swedish media that have fallen into this trap. Virtually the whole world have sided with the coupsters against the democrats.

   On a logical level, referring to what is written in the “news papers” [sic] as evidence that I am wrong when I am saying that what the newspapers are writing is wrong, is a circular argument.

Comments are closed.