Chávez tystar media som är för Honduras

Sedan Zelaya blev ersatt av Micheletti som president i Honduras har ett antal media i Venezuela överöst Honduras med beröm för att som första land ha stoppat Chávez planer. Det måste ha retat Hugo lite, för nu stänger han ned 32 radiostationer och 2 regionala TV-kanaler i landet. Liksom vid tidigare stängningar av etermedia skylls det hela på underlåtenhet att uppfylla administrativa krav, vilka har en tendens att ändras. Motivet nu sägs vara en ny lag om “mediebrott“, enligt vilken medierna måste rapportera sina källor eller riskera fängelse i upp till 2 år. Ytterligare över 200 radiostationer är hotade.