Zelayas planer funna definitivt olagliga

Nu har Zelayas dekret från den 23 mars om en folkomröstning (kallad opinonsundersökning) förklarats olaglig upp i högsta instans. Se El Heraldo.

Någon kanske undrar hur han kunde avsättas innan denna dom föll. Men han avsattes för att han fortsatte driva frågan trots att en lägre instans hade förbjudit det i väntan på slutligt avgörande (och detta förbud hade prövats upp i högsta instans, skall jag väl tillägga). Han bröt alltså mot en domstolsorder, som jag förstått det. Plus lite annat, typ att storma en flygbas och stjäla av domstolen beslagtaget material.

6 thoughts on “Zelayas planer funna definitivt olagliga”

 1. Okej, Zelaya avsattes alltså inte för att han bröt mot konstitutionen utan för att han bröt ett förbud från en lägre instans. Militären var alltså själva tvungna att bryta mot konstitutionen genom att under vapenhot deportera Zelaya, detta pga att Zelaya bröt ett förbud från lägre instans.

  1. 1. Det han gjorde hade i Sverige varit högmålsbrottet högförräderi. Jag tror du tar för lätt på det. Läs Brottsbalken!
   2. Militären var inte tvungna att bryta mot konstitutionen och deportera Zelaya. Det var deras eget val att göra det.
   3. Militären var däremot tvungna att följa Högsta Domstolens order och arrestera Zelaya.

 2. Jo, man kan lugnt säga att jag tog lite för lätt på det förbudet, från den lägre instansen. Men jag är ju inte ensam. Så väl Zelaya som så gott som hela världen har underskattat detta förbud.

  Hur är det själv? Jag har inte sett att du bloggat om detta förbud tidigare. Det är ju onekligen ett intressant förbud eftersom det var detta som var avgörande för att avsätta och deportera Zelaya. Vilken datum infördes förbudet? Har du någon länk?

  1. Jag länkade till dokument från Högsta Domstolen den 2 juli. Det var faktiskt anledningen att jag startade hela denna blogg, att jag fick det dokumentet i min hand. Se http://blog.erlingsson.com/?p=110
   PS. Beslutet om föreläggandet (en. injunction, sp. amparo) att upphöra med planerna för en omröstning togs i första instans den 27 maj, och bekräftades i högsta instans den 25 juni. Som jag förstår det betyder det nya beslutet att omröstningen nu har befunnits vara grundlagsvidrig. Tidigare var det bara förelagt att inte gå vidare medan ärendet hanterades i domstolen. DS.

  2. Det var en bra post den där gamla, de som du postar på senare tid verkar konspiratoriska och polariserade. Hemskt att läsa sådant, men ämnet är intressant så det var ju bra at jag läste vidare.

   Så höj standarden lite.

  3. Du har en poäng där. Den som inte läst från början får naturligtvis ett annat intryck. Jag argumenterar ena sidan därför att den allmänna opinionen (i media) är så ensidig att den framstår som vinklad för pöbelvälde, och alltså mot demokrati. Demokrati behöver en balans mellan folket och institutionerna, men i detta fall har media hamnat helt fel. Hade det verkligen varit en statskupp skulle jag naturligtvis tagit andra sidan. Innan jag skrev den där första posten hade jag också förmodat att det var en statskupp.

Comments are closed.