Ingen överenskommelse kl 17 idag

Honduras president Roberto Micheletti bekräftade enligt La Prensa att idag på sena eftermiddagen lokal tid fanns det ännu ingen överenskommelse på den sista punkten i förhandlingarna, den så kallade Dialogo Guaymuras. Den punkt som äterstår sedan igår gäller Zelayas återinsättande.

Det som skiljer de båda parternas ståndpunkter åt är vilken institution som skall fatta det formella beslutet, nationalkongressen eller Högsta Domstolen. Zelaya vill att kongressen skall fatta avgörandet om hans återinsättning, men Micheletti hävdar att det är en juridisk fråga och alltså inom domstolens kompetensområde.

I en pressrelease från presidentämbetet meddelades att förhandlingarna kommer att fortsätta imorgon torsdag. Det är den dag, den 15 oktober, som Zelaya satt som deadline.

Texten som de i övrigt har kommit överens om har nu tillställts de bägge huvudmännen, Zelaya och Micheletti, men dess innehåll hålls fortfarande hemligt för utomstående.

De politiska striderna läggs nu åt sidan tills imorgon. Förhandlingarna avbröts för att klockan 18 lokal tid kunna följa fotbollsmatchen mellan Honduras och El Salvador. Om Honduras vinner, och USA tar poäng på Costa Rica, så går Honduras till VM för första gången på många herrans år.

Svenskan skriver att de nått en överenskommelse, enligt Zelayas förhandlare Victor Meza. Enligt La Prensa talade dock inte Meza om vad punkt 6 innehöll, för att inte förekomma Micheletti. Vad den senare sa, som jag återgav ovan, frågan om vem som skall fatta beslutet, förefaller vara den återstående punkten. Genom att kombinera uppgifter från de olika källorna kan man gissa att överenskommelsen säger att Zelaya skall återinsättas på villkor att det kompetenta organet godkänner det, men att man ännu inte enats om vilket som är det kompetenta organet.

Uppdatering 19:48: Just som ovanstående publicerats ändrade Svenskan sin artikel. Nedan visas den ursprungliga och den nya.

Svenskans ursprungliga text.
Svenskans ursprungliga text.
Svenskans nya text.
Svenskans nya text.