ALBA startar företag för internationalsocialism

De Latinamerkanska länderna i ALBA, organisationen som startades av Castro på Kuba och Chavez i Venezuela, beslutade vid sitt senaste toppmöte att gå vidare mot socialism genom att starta statliga företag inom livsmedel och mineral. Dessa kallas på spanska “gran nacional”, ungefär “stornationella”, vilket kanske skall tolkas som att målet är internationalsocialism.