Sveriges och EUs reaktion på Honduras klingar falskt

Efter att Honduras fd och interimspresidenter har träffat en överenskommelse som bland annat innebär att den fd presidenten upphör att kräva att omvärlden isolerar Honduras, så reagerar Sverige och EU mycket tamt. Medan USA omedelbart (dvs efter helgen) kommer att se till att Honduras konsulat kan börja fungera igen, nämns ingenting konkret i det svenska ordförandeskapets uttalande.

I förkortad översättning sägs att man välkomnar överenskommelsen mellan Zelaya och Micheletti, och att avtalet kommer att bana väg för “återetablering” av demokrati och “respekt för grundlagen”, inklusive presidentvalen den 29 november.

Som bekant har Zelaya uppmanat hela världen att motarbeta valen med alla till buds stående medel, men i detta avtal har han lovat att upphöra med detta sabotage av valen. Däremot förväntar sig inte någon i Honduras att den så kallade “motståndsrörelsen” skall sluta med sina sabotage. Det rör sig om en vänstergrupp med revolutionära ambitioner som har organiserat sig sedan långt innan Zelaya blev president, men som fick luft under vingarna när hela världen började utmåla dem som någon sorts försvarare av demokratin.

Uttalandet avslutas med till intet förpliktigande plattityder: “Ordförandeskapet upprepar vikten av demokrati, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter i Latinamerika och annorstädes.”

Med tanke på hur .f.an:skapet har underminerat demokratin i Honduras genom sitt agerande, och att den som i handling och inte bara i ord har försvarat demokratin är Honduras interimspresident Roberto Micheletti, så klingar orden från ankdammen Stockholm alldeles osedvanligt falskt idag.

One thought on “Sveriges och EUs reaktion på Honduras klingar falskt”

  1. Good post! The positions of the Swedish Press and the Swedish Presidency of the EU during this crisis are deplorable. No attention to facts, or incorrect facts. Inane formulaic pronouncements all attest to a frightening incompetence and lack of seriousness.

Comments are closed.