Guaymuras-överenskommelsen i sin helhet

För några minuter sedan kom den formella texten till Guaymuras-överenskommelsen mig tillhanda. Det finns också en sammanfattning (bägge på spanska förstås). Jag skall sammanfatta det viktigaste här:

 1. Samlingsregering. Tillträder senast den 5 november, med representanter för olika segment av det politiska och civila samhället.
 2. Konstituerande grundlagsförsamling. Ingenting får göras åt det hållet, vare sig direkt eller indirekt, explicit eller implicit, i gärning eller ord.
 3. Valet. Alla skall samarbeta för att hålla ett fredligt val med högt valdeltagande.
 4. Militär och polis. Militären skall stå till valmyndighetens förfogande månaden före valet enligt grundlagen.
 5. Verkställande makten. Detta avtal skall tillställas nationalkongressen senast 30 oktober (idag), och de ombeds fatta det avgörande beslutet om att återinsätta Zelaya, efter att ha inhämtat synpunkter från de övriga instanser de anser lämpligt, till exempel högsta domstolen.
 6. Verifieringskommission och sanningskommission. En verifieringskommission skall tillsättas senast den 2 november med uppgift att avgöra tvistemål om tolkningen av detta avtal, och tillse dess efterlevnad. En sanningskommission skall tillsättas det första halvåret 2010 för att utreda händelseförloppet som ledde till den konstitutionella krisen, och lämna rekommendationer om åtgärder för att undvika ett upprepande.
 7. Utrikesrelationer. Parterna ber respektfullt omvärlden att omedelbart häva alla sanktioner och liknande som har vidtagits mot Honduras.
 8. Tvister. Tolkningstvister tillställes verifieringskommissionen.
 9. Tidsplan. 30 okt undertecknande, överlämnande till kongressen. Den 2 nov tillsätts verifieringskommissionen. Senast 5 nov tillträder samlingsregeringen. Den 27 januari 2010 överlämnas makten till vinnaren av valet den 29 november. Första halvåret 2010 tillsätts sanningskommissionen.
 10. Slutdeklaration.
 11. Tack.
 12. Ikraftträdande. Mellan parterna träder avtalet i kraft vid sitt undertecknande. Formellt träder det i kraft vid en officiell akt den 2 november.

Undertecknat av representanter för den avsatte presidenten Zelaya, och interimspresidenten Micheletti.

Media: DN, SvD.

Status 2010-01-10: 1. En samlingsregering bildades men Zelaya bojkottade den. 2. Den så kallade resistencian fortsätter att verka för en konstituerande grundlagsförsamling och revolution. 3. Zelaya och “resistencian” motarbetade det ordinarie valet 2009. 4. Militär och polis ställdes under valnämndens befäl. 5. Kongressen tog upp frågan och beslutade ratificera sitt tidigare beslut. 6. En verifieringskommission tillsattes, medan tillsättandet av sanningskommissionen är aktuellt först efter presidentskiftet den 27 januari 2010. 7. Zelaya har inte fullgjort sitt åtagande och omvärlden har, med få undantag, heller inte respekterat överenskommelsen. 8. Zelaya har ensidigt förklarat avtalet brutet utan att tillställa verifieringskommissionen tolkningstvisten. 9. Hittills har tidsplanen hållts av regeringssidan. Det kan vara värt att notera att det framgår att överlämnandet av presidentposten skall ske den 27 januari, varför USAs krav i förra veckan att Micheletti avgår i förtid strider inte bara mot Honduras grundlag utan också mot denna överenskommelse som de själva pressade igenom.

5 thoughts on “Guaymuras-överenskommelsen i sin helhet”

 1. “efter att ha inhämtat synpunkter från de övriga instanser de anser lämpligt, till exempel högsta domstolen.”

  Kommer inte HD att stå fast vid sin tidigare ståndpunkt och säga att att Zelaya skall åtalas/ej kan återinsättas eller något likande?

  1. I det uttalande som Vilma Morales läste upp härom dagen stod det att amnesti var uteslutet, men att åtal inte skulle väckas tills vidare. I sammanfattningen ovan står endast att amnesti inte skall ges, men i den fullkomliga texten är varken det ena eller det andra nämnt.

   Micheletti har sagt till pressen att han tror att Zelaya, om han återinsätts, kommer att förfölja alla som hjälpt interimsregeringen. Var och en får dra sina egna slutsatser.

 2. href=”http://www.se2009.eu/sv/moten_nyheter/2009/10/30/ordforandeskapsuttalande_om_honduras_eng”>The [Swedish] Presidency of the European Union about Honduras:

  The Presidency of the European Union welcomes the agreement reached on 30 October between representatives of the President of Honduras, Manuel Zelaya, and of the de facto government of Honduras. This agreement will pave the way for the restoration of democracy and the constitutional order in Honduras including the holding of the Presidential elections scheduled for 29 November.

  The EU has advocated a peaceful negotiated solution to the political crisis in Honduras in a continuously co-ordinated effort with the international community, in particular the Organisation of American States, the Rio Group and the President of Costa Rica Oscar Arias, and stands ready to lend its support to this process.

  The Presidency reiterates the importance of democracy, the rule of law and the respect for human rights in Latin America and elsewhere.
  * * * * * * * *

  Info 30 sept. på officella http://www.se2009.eu — “Sveriges ordförandeskap i EU”
  Komplicerad situation i Honduras
  30 september, 15:11

  Nu har tre månader gått sedan kuppen i Honduras där president Manuel Zelaya avsattes. Efter kuppen lämnade EU-ländernas ambassadörer landet i protest. När EU för någon vecka sedan beslutade att ambassadörerna skulle återvända fick bland annat Spaniens ambassadör Ignacio Rupérez Rubio veta att han inte var välkommen.

  Foto: AP Photo/Rodrigo Abd :
  Människor demonstrerar under Honduras flagga till stöd för landets avsatte president Manuel Zelaya, i huvudstaden Tegucigalpa den 29 september 2009.

  (mer följer på se2009.eu)
  I stort sett ingenting av den reella problematiken kring Zelayas avsättning tycks ha nått fram till svenska UD.

Comments are closed.