Samlingsregering bildad, Zelaya håller inte ord

Strax före midnatt igår meddelade Honduras interimspresident Micheletti att en samlingsregering bildats enligt det förra fredagen undertecknade avtalet. Tidsfristen för bildandet av regeringen gick ut vid midnatt. Den avsatte presidenten Manuel Zelaya hade då ännu inte nominerat några ministrar.

Inga namn presenterades igår, men nomineringar har inhämtats från många olika instanser, inklusive de politiska partierna. Genom samlingsregeringens bildande har punkt 1 uppfyllts i Tegucigalpa – San José – Guaymuras avtalet. Zelaya-sidan hade krävt att den fd presidenten skulle återinsättas före midnatt igår, men det kravet mötte inget gehör eftersom det är ogrundat. Länder som USA, Holland och Japan kommer att hjälpa till att övervaka valet alldeles oavsett om Zelaya återinsätts eller ej, eftersom det nu finns ett undertecknat avtal som implementeras till punkt och pricka.

Enligt avtalet är det kongressen som skall besluta om huruvida Zelaya skall återinsättas som president eller ej. Kongressen har begärt yttranden från högsta domstolen, åklagarämbetet, och den oberoende valtribunalen, eftersom dessa har juridiska synpunkter på Zelayas maktutövning före avsättandet. Kongressen är inte juridiskt bunden av överenskommelsen mellan Micheletti och Zelaya, men talmannen har lovat att hantera ärendet utan onödig fördröjning.

Det förekommer tidningsuppgifter, t.ex. från Reuters, TT, DN och SvD, att avtalet skulle ha stipulerat att Zelaya skulle återinsättas. Det är emellertid helt fel. Avtalet säger endast att det är kongressens suveräna rätt att besluta om så skall ske eller ej. Ingen tidsfrist ges heller.

Om det förekommer oklarheter om tolkningen av avtalet så skall dessa avgöras av den i måndags bildade verifieringskommissionen, med representanter både från Zelaya, Micheletti, och två från OAS (från USA respektive Chile). Deltagaren från USA är landets arbetsmarknadsminister, Hilda Solis, och hon uttalade vid sitt besök stor respekt för hur seriösa parterna var i att finna en legal och fredlig lösning. Om överenskommelsen inte hålls så är det denna kommission som har sista ordet. Kommissionen har inte backat upp Zelayas påstående att processen har spårat ur. Slutsatsen blir därför att det endast är Zelaya, om någon, som har övergivit processen.

Publicerat 07:18, redigerat 11:18.

One thought on “Samlingsregering bildad, Zelaya håller inte ord”

Comments are closed.