Att rädda sjön Yojoa från övergödning och fiskdöd

Postat 14:31, reviderat 15:18: Som läsare av denna blogg har kunnat se, så har jag besökt Honduras under 10 dagar. Huvudsyftet var dock vare sig att hälsa på släkt och vänner, eller att blanda mig i deras politik, utan att installera en mätstation åt FN-organet IAEA, i Lago de Yojoa. Stationen är levererad av Lindorm, Inc., och inkluderar sensorer för luftfuktighet, luft- och vattentemperatur, sedimentation, resuspension, och grumlighet. På stranden står en annan station som också mäter fuktighet och temperatur, jämte avdunstning och nederbörd.

The LogDator Buoy, from Lindorm, Inc., in Lago de Yojoa, Honduras.
LogDator Boj, från Lindorm, Inc., i Lago de Yojoa, Honduras.

Huvudsyftet med stationen är att undersöka sjöns hydrologiska balans, speciellt avdunstningen. Misstanken bakom projektet är att vatten försvinner underjordiskt, vilket minskar utbytet i kraftverket i Cañaveral. Ett bisyfte är att samla in kvantitativa data om den resuspension med efterföljande syrebrist som tenderar att inträffa i november varje år, i samband med den första riktiga kallfronten. Somliga år leder den till omfattande fiskdöd, så även i år – just när jag var där, faktiskt. Vi hade dykare i vattnet någon dag före fiskdöden, och de rapporterade att vattnet var kolsvart, det gick inte att se någonting på bottnen på grund av brist på ljus och noll sikt. De hade av en slump dykt just på resuspensionen pågick, en dag med ganska kraftig och kall vind.

Lago de Yojoa är gammal. För drygt 10,000 år sedan inträffade ett vulkanutbrott i utloppet till den då mycket mindre sjön, vilket dämde upp den till den storlek den idag har. Sedimentationen sedan dess har varit blygsamma 4 meter ungefär. Trots berg och relativt riklig nederbörd är sedimentationen ringa beroende på litet dräneringsområde och ekologiskt hållbar markanvändning (vare sig mayaindianerna eller européerna har idkat markförstörande jordbruk i denna trakt). Indianerna vid Los Naranjos har högst sannolikt levt där i 4,000 år och odlat majs på likartat sett, och dessförinnan var markanvändningen ensartad under minst 6,000 år.

Vulkanerna vid Yojoa. Den längst till höger blockerar Río Yojoa.
Vulkanerna vid Yojoa. Den längst till höger blockerar Río Yojoa. Sjöns naturliga utlopp flyttades av utbrottet från norra till södra änden av sjön.

De senaste åren har en omfattande fiskodling, av Tilapia, börjat i sjön. Varje gång jag återkommer är omfattningen större än förra gången. Härom året beräknades näringstillförseln till sjön ha ökat till 2000% över den naturliga nivån, huvudsakligen som resultat av den fiskmat som tillförs. Detta förväntar jag mig leda till att allt större mängder organiskt material deponeras tillfälligt på bottnen, för att sedan resuspenderas av höststormarna, med resultatet att det blir allt mer syrebrist och fiskdöd. Det var naturligtvis detta som motiverade mig att övertala dem att mäta också dessa miljöparametrar. För att ytterligare hjälpa dem med sina limnologiska undersökningar donerade jag i måndags ett ventillod, så att de kan hålla koll på hur mycket näringsämnen som ackumuleras i sedimenten.

Här ger jag propptagaren till Dr. Sandoval på ENEE. Eva och Manuel håller i den.
Här ger jag propptagaren till Dr. Sandoval på ENEE. Eva och Manuel håller i den.

Tyvärr är inte allt solsken. Ryktet spreds att bojen i stationen var förgiftad, och att det var den som dödat fiskarna. När polisen inte ingrep drog någon upp och kastade utrustning i sjön till ett värde av ungefär 70 tusen kronor, som donerats av FN. Sannolikt för att stjäla ett 30 m långt rep, vilket för dem tydligen är guld värt. Och så klagar folk på att de är fattiga, och säger att det är de rikas fel. Jag gick ut i lokal TV och bad tittarna att de skulle lämna in vadhelst av instrument de hittade drivande i sjön.

När vi nu snuddade vid politik så meddelas att Micheletti lämnar presidentämbetet för en vecka (DN). Själv hade jag föredragit att han hade sagt upp sig villkorslöst (och inte som hittills villkorat till att Zelaya slutar kräva återinsättning). Detta var den fråga jag bar omkring på i Tegucigalpa i hopp om att få en chans att träffa honom och ställa den till honom själv: “Om Ni visste att EU skulle erkänna nästa president, även en interimspresident, ifall Ni lämnade in er avskedsansökan till kongressen utan villkor, skulle Ni då göra det för landets bästa?” Skulle han mot förmodan svara så kommer jag naturligtvis att vidarebefordra svaret.

Hela Michelettis tal återges här. Både armén och polisen står nu under valtribunalens befäl, och reserverna håller just på att mobiliseras. Alla förväntar sig terroristattacker i syfte att försöka sabotera valet. Vad världen verkar ha missat är att om extremisterna ledda av Zelaya lyckas, så leder det enligt grundlagen till att Micheletti sitter kvar som president i två år till. Det är förbjudet att hålla nyval tidigare. Syftet med bojkotten och sabotagen av valet är därför inte att rädda demokratin, utan att förstöra demokratin; att göra om landet till diktatur (då man tror att man kan få Zelaya återinsatt efter ett misslyckat val). Förutom att mobilisera samtliga resurser har man också beslutat att kräva in alla privata skjutvapen, från och med måndag tills efter valet (La Prensa).

3 thoughts on “Att rädda sjön Yojoa från övergödning och fiskdöd”

 1. Ulf SR

  Me dejo esperando para tomar cafe …interesante su trabajo en el Lago de yojoa, pero no nos dice de su principal objetivo , seguir defendiendo al Gob de facto y golpista del Sr Micheleti, me parece sumamente fuera de lugar que en un articulo tecnico , como es la contaminacion del LAGO DE YOJOA, ud aproveche a referirse al tema politico ya escribir sobre EL ACTUAL GOBIERNO DE FACTO. Jag lät mig vänta på kaffe … intressant arbete på sjön Yojoa, men säger att hans främsta mål, att fortsätta försvara Gob de facto kupp av herr Micheleti verkar det mycket hemma i en teknisk artikel som är förorening av sjön Yojoa, tar dig fördel att hänvisa till politiken och skriver om den nuvarande de facto-regering.

  NO SERA QUE HAY UN PAGO DEL GOB GOLPISTA PARA QUE LES SIGA DEFENDIENDO, NO HAY OTRA EXPLICACION INTELIGENTE. Det blir en betalning av GOB GOLPISTA FÖRSVARAR att följa dem, det finns ingen annan förklaring SMART.
  SALUDOS SALUDOS

  1. I’m afraid due to technical problem (= olvidar el cargador para el celular) I did not have your phone number, unfortunately. FYI, the equipment is an international donation paid while Zelaya was president, and the state of Honduras has no say about the financial part. So your conspiracy theory is just that 🙂

   PS. Last time I checked we had freedom of expression both in Sweden and the U.S., so nobody can tell me what opinions I can and cannot write on my blog. To even suggest that is anti-democratic in my opinion.

 2. Hej Ulf
  fisk död och syrebrist
  Läs mera på vår Hemsida om syresytning och en efektiv sådan Det finns många fiskodlingar som har fåt mycket bätre resultat och glada fiskar
  man får ju också en förbräning av sedimenteringen med en bra syre situtaion
  Hälsningar från (Andra Sidan Viken)

Comments are closed.