Bli virtuell valövervakare i Honduras!

Nå, detta ersätter förstås inte alla de valövervakare som finns på plats, men genom ett antal videokameror kan nu hela världen följa valet i Honduras på internet. Det är bara att gå till http://hondurasvota2009.com/. Den 28 november börjar kamerorna sända.

Brasiliens vänsterpresident Lula har föreslagit att valet i Honduras skulle uppskjutas tills dess Zelaya återinsätts. Vilken paragraf i Honduras grundlag Lula månde grunda sig på när han blandar sig i landets inre angelägenheter förtäljer dock inte historien. President Obama gav honom mycket förutsebart kalla handen, för USA har redan beslutat att erkänna valen. Det var av allt att döma ett löfte som landet gav då parterna i Guaymurasdialogen undertecknade Tegucigalpa/San José-överenskommelsen, vilken interimsregeringen fortfarande håller sig till.

2 thoughts on “Bli virtuell valövervakare i Honduras!”

 1. Hej Ulf.
  Enligt nyheter här i Sverige så är det redan klart att HD. säger nej till att Zelaya blir återinsatt som president. Vi har inte hittat något om detta i de Honduranska tidningarna som vi läst på nätet.
  Har du hört något om detta ??
  Saludos.

  1. Vad högsta domstolen i Honduras säger skall endast kongressen få reda på. I alla fall tills dess de har fattat sitt beslut den 2 december. Om svenska tidningar skriver något så är det baserat på antaganden, rykten, slutsatser eller dylikt.
   Det krävs naturligtvis inte någon större intelligens att räkna ut vad deras utslag blir, förstås. Ingenting i sak har ju ändrats sedan de utfärdade den första häktningsordern den 26 juni.
   Uppdatering: Läser i La Prensa att HD har överlämnat ett dokument kl 11 idag som stöds av 14 av de 15 domarna. Dokumentet redogör för händelseförloppet kring den 28 juni, som underlag för kongressen att fatta beslut om huruvida Manuel Zelaya höll sig till grundlagen i sitt agerande, enligt ett uttalande från domstolen.

Comments are closed.