Honduras studerar medlarens förslag

Honduras president Roberto Micheletti utfärdade idag ett uttalande (spansk | engelsk version) i vilket man åter slår fast sitt fulla stöd för medlingsprocessen i Costa Rica. Förslaget analyseras grundligt, heter det, av Honduras högsta domstol, den folkvalda kongressen, åklagarämbetet, och valmyndigheten.

Vidare uttalas uppskattning för de höga representanter från andra länder som har besökt Honduras för att få information och som också har lämnat råd och förslag. Bland de som uttalat förslag nämns speciellt ordföranden för USAs senats utrikesutskott, senator John Kerry.

Det sista stycket påpekar att de enda som är auktoriserade att uttala sig om presidentens inställning i olika frågor är presidentens kansli eller de regeringskanslier som har auktoriserats. Jag kan bara gissa att detta är en känga riktad mot de politiska spekulationer som vissa media – t ex TT – gjorde baserat på vad som stod på militärens hemsida på internet.