Honduras får ännu bättre exportmöjlighet till USA

Honduras president Roberto Micheletti invigde den 30 december ett kontrolltorn för både fartygstrafik och flyg i hamnstaden Cortés. Det är den mest moderna trafikledningscentralen för fartygstrafik i Centralamerika, och den enda som kombinerar flygledning i samma torn.

Samtidigt certifierades Cortés hamn av USA så att varor som lastas i Honduras kan komma in direkt på den nordamerikanska marknaden utan att behöva passera tullen. Detta stärker Cortés ställning som den viktigaste hamnen i Centralamerika, och den bakomliggande industristaden San Pedro Sula som den viktigaste ekonomiska knytpunkten.

I norra Honduras finns en omfattande tillverkningsindustri i skattefria zoner. Råvaror kan importeras tullfritt under förutsättning att de producerade varorna exporteras. Detta utnyttjas framför allt av firmor från Asien, till exempel Korea och Taiwan, vilka ofta har lågpristillverkning för USA-marknaden i Honduras, medan Europeiska firmor i stort sett lyser med sin frånvaro.

Honduras har sedan i somras, då president Zelayas kuppförsök stoppades, också förbättrat möjligheterna för ekonomisk tillväxt. Kopplat med god tillgång till billiga tillverkningslokaler gör det länet Cortés till en attraktiv plats för brancher som kräver relativt mycket arbetskraft. Textil är ett typexempel.

President Micheletti passade vid invigningsceremonin på att ge vad som förmodligen blev årets sista tal till nationen, i vilket han bland annat sade, “Vi har visat världen att vi har styrkan och ståndaktigheten att möta orättvisorna, förolämpningarna och påtryckningarna ända till den slutliga segern, varvid vi höjer vår nationella självkänsla och stärker bilden av vår nation som ett fritt och värdigt land, och för allt detta är vi stolta.”

“Uppgiften har inte varit lätt; vi har haft begränsade resurser men allt detta håller på att ändras, och nu är vi säkra på att det kommer bättre dagar därför att vi har skapat en miljö som är gynnsammare för investeringar, och för den juridiska tryggheten”, tillade han. “Måtte det aldrig mer komma en regeringschef till detta land som tror sig stå över lagen”, underströk han, med syftning på Zelaya som avsattes av folkkongressen efter att högsta domstolen utfärdat en arresteringsorder för honom. Zelaya trotsade öppet direkta order från landets högsta domstol i juni, men hans avsättning – vilken av USAs kongressbiblioteks utredare har bedömts som helt laglig enligt Honduras grundlag (och två gånger till på köpet!) – tolkades av omvärlden som en militärkupp. Det var dessa reaktioner på Honduras försvar av demokratin som Micheletti syftade på med orden “orättvisa” och “förolämpning”, medan “påtryckningar” syftar på omvärldens krav att den för högförräderi efterlyste Zelaya återinsätts som president.

Media: DN, SR.

Bloggar: Christian Holm, Patrik Magnusson.

2 thoughts on “Honduras får ännu bättre exportmöjlighet till USA”

  1. Det låtersom , och jag tror, att Honduras går en ljus framtid till mötes.
    Tack till alla dessa starka människor som har jobbat för detta.
    Happy new year to Honduras, och Gott Nytt år till dig Ulf.
    Vi följer dig in i 2010.
    Ruben Y Bertilia .

Comments are closed.