Honduras lämnar ALBA

I skuggan av en fruktansvärd tragedi i Haiti röstade Honduras parlament igår kväll för att lämna samarbetsorganisationen ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), enligt El Heraldo. Honduras gick in i ALBA år 2008 då Roberto Micheletti, nu interimspresident, var talman. Hans partikamrat Marcia Villeda, som också röstade för avtalet den gången, förklarar nu sin röst för ett utträde med att ALBA visade sig vara en betydligt mer ideologisk och militär grupp än vad som förespeglats. Den drivande kraften bakom ALBA är Hugo Chávez, Venezuelas president på obestämd tid. Till beslutet bidrar också att inget land i ALBA erkänt det ordinarie valet i Honduras i november förra året.

Honduras väljer att stå kvar i samarbetet Petrocaribe, genom vilket man kunnat köpa olja till fördelaktiga priser. Pengar som erhållits via ALBA för sociala projekt beslöt man dock att återbetala.

Medlemmarna i ALBA är Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Dominikanska Republiken och Nicaragua. Nyheter från El Salvador säger att det landets styrande parti, FMLN, mera känt i Sverige som gerillan som i många år kämpade i bergen mot regeringen, nu vill att landet skall gå med i ALBA. De rapporteras också hålla på att bygga upp en parallell statsapparat, något som även Chávez gjort i sitt land, och som i generella termer har tolkats som en metod för att drastiskt förändra styrelseskicket när tiden är mogen.

Från Honduras huvudstad Tegucigalpa rapporteras att intresset att få sitt fotografi tagit med den utgående presidenten är rekordstort. Som en tjänsteman med erfarenhet från ett flertal presidenter uttryckte det, “Micheletti är inte en president längre, han är en folkhjälte.” Orsaken är mycket enkel att förstå: Han har stått emot alla försök till påtryckningar från utlandet, inklusive från USA. Därigenom har han visat att Honduras kan stå på egna ben, och inte behöver kröka rygg för någon.

När mandatperioden nu går mot sitt slut (den 27 januari) så börjar samtidigt vinden svänga för Honduras och Micheletti. Då riksåklagaren den 6 januari väckte åtal i högsta domstolen mot militärerna som lät Zelaya undkomma rättvisan genom att flyga honom till Costa Rica, så slutade New York Times använda ordet “kupp” om maktskiftet. Då högsta domstolen beslutade ta upp fallet fortsatte New York Times att undvika order “kupp”. Nu har kongressen beslutat att inte behandla frågan om amnesti i denna sessionen, varför åtalet definitivt blir av.

New York Times verkar ha förstått att med militärerna under åtal för att ha flugit Zelaya ut ur landet, så finns det inte längre någon som helst anledning att tolka maktskiftet som en kupp. Noll och intet.

Det är en allmänt vedertagen uppfattning i USA att NY Times sätter tonen för hela landets press. Att denna omsvängning inte slagit igenom helt än beror nog bara på att det tar ett tag att märka att ett visst ord INTE används längre. Men det kommer, det är jag säker på. Inte minst därför att jag spådde denna utveckling redan en av de första dagarna då jag skrev om Honduras i denna blogg. Detta med åtalet av militärerna är den springande punkten för hela affären.

Det är med stort intresse jag ser fram emot att få höra militärens försvar, för att se om deras underrättelseinformation (vilken jag hoppas presenteras) stämmer överens med de rykten jag hört… Om så är fallet, så spår jag att de kommer att frikännas från ansvar för brott. Fast det betyder inte att det var fel att åtala dem. Endast en domstol kan frikänna en person som uppenbarligen begått ett brott, vilket de har.

Tillägg 2010-01-15 17:00 ET: Nu har även BBC publicerat en artikel online som objektivt redovisar händelserna vid maktskiftet, och som inte tar ställning för att det var en kupp. BBC har ungefär samma goda renommé för opartisk och självständig rapportering i Europa som New York Times har i USA. Åtalet av militären förefaller därför ha fått media att inse att det var sant när högsta domstolen sa att de gett ordningsmakten i order att arrestera Zelaya, eftersom ju åklagaren accepterar det som helt legitimt.