Honduras tar avsked av Micheletti

Vid en ceremoni idag på Demokratitorget, utanför presidentpalatset, tog ungefär fem tusen huvudstadsbor klädda i vitt avsked av interimspresidenten Roberto Micheletti. Vid slutet av talet tog denna av sig kavaj och slips och sa att “den 27 januari när jag lämnar presidentposten blir jag ytterligare en vitskjorta”, som de som stött hans kamp för att rädda grundlagen kom att kallas redan före Zelayas försök till statskupp, “och fortsätter att kämpa för vårt lands frihet.”

Han tackade de som hade hjälpt honom, från Honduras folk, via ministrarna, till fd presidenterna Rafael Callejas och Richardo Maduro (vilka faktiskt är från det andra partiet).

Utan ironi tackade han världen som hade lämnat Honduras ensamma i 7 månader, för detta hade “enat folket”, och som han sa, “här bör vi aldrig mer ha klasskillnader, och regeringen har en skyldighet att ta hand om landets problem, att se till att det stora flertalet har jobb, speciellt ungdomarna.”

Micheletti tackade också honduranerna för att “inte ha fallit på knä för någon, bara för Gud.” Mötet hade arrangerats av UCD, en paraplyorganisation för ett trettiotal olika organisationer från alla segment av samhället, som bildades för att väcka opinion mot Zelayas maktmissbruk.

Den största spanskspråkiga nyhetsbyrån i världen, EFE, beskriver händelsen med journalistisk integritet. Detsamma gäller de flesta tidningar och websidor jag sett hittills, då det endast gått några timmar. Det verkar som om de flesta journalister verkar ha fått klart för sig att Micheletti kom till makten med stöd av både lagen och folket, och att majoriteten av hans landsmän stödjer landets demokratiska institutioner.

I skarp kontrast har den franska nyhetsbyrån AFP en grovt vinklad propagandaartikel, i vilken antalet människor uppskattas till “hundratals” istället för “tusentals”, arrangören kallas för “pro-kuppmakare”, och den största delen av artikeln upptas av uttalanden av personer som stödde Zelayas försök till statskupp den 28 juni. Till och rena rena lögner från dessa personer framförs utan kommentar, till exempel påståendet att Micheletti skulla ha fått immunitet. AFP går långt förbi till och med Zelayas anhängare i honduransk press i sin vinkling.

5 thoughts on “Honduras tar avsked av Micheletti”

  1. Mycket bra att du skriver om detta och det är besynnerligt att Svensk media tiger totalt som dels det val som varit och den utveckling som nog går till historieböckerna som den episod där hondurianerna befäste sin demokrati och inte föll för en demagog (läs Chavez)

  2. En liten fotnot, det senaste jag läst är att 85 % av honduranerna tycker att Micheletti skött sig bra som president. Det finns bara 2 presidenter i Latinamerika som hara högre siffror. I den andra änden av skalan återfinns en kritiker till Honduras, Argentinas presidentska, med under 20 % approval.

    1. Oh yeah, if that is true it will definitely have helped offset the cutback in foreign aid. Thanks for the tip!

Comments are closed.